Het bezoekverbod aan dierverblijven is van groot belang om insleep van het vogelgriepvirus te voorkomen. - Foto: Hans Bijleveld PluimveeNieuws

‘Bezoekverbod aanscherpen als naleving niet verbetert’

Als het bezoekverbod bij pluimveebedrijven niet beter wordt nageleefd, moet de regelgeving worden aangescherpt. Daarvoor waarschuwt chief veterinary officer (cvo) Wim Pelgrim van het ministerie van LNV.

Het vogelgriepvirus kan onder meer de stal in worden gebracht via uitwerpselen op schoeisel of kleding. Om de kans op insleep zo klein mogelijk te maken, is een landelijk bezoekverbod aan dierverblijven van kracht. Afgezien van de pluimveehouder is uitsluitend bezoek toegestaan dat noodzakelijk is voor de volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of de gezondheid van mensen in de stal. Ook is er een uitzondering voor praktijkonderwijs, legde Pelgrim woensdag in een webinar uit.

Voeradviseurs in stallen

Er zijn echter berichten dat pluimveehouders voeradviseurs toelaten in de stallen. Pluimveekoepel Avined wees daar recentelijk https://www.boerderij.nl/avined-blijf-het-bezoekverbod-naleven ook al op. Pelgrim stelt dat als het bezoekverbod overtreden blijft worden, nog preciezer zal worden omschreven wie de stallen mag bezoeken en wie niet. De cvo – verbonden aan het ministerie van LNV – wijst ook op de verantwoordelijkheid van de pluimveehouder zelf.

Hygiëneprotocol naleven

Bij pluimveehouderijen waar vogels commercieel worden gehouden, mag ook bezoek aan het erf en andere bedrijfsgebouwen alleen plaatsvinden als het hygiëneprotocol wordt nageleefd. Bovendien moet de bezoeker worden geregistreerd.

Beheer
WP Admin