Commentaar

18 reacties

Aan de melkaanvoer-knoppen draaien

Het is tijd voor een fundamentele discussie over hoe om te gaan met de extra melk.

De melkplas groeit zo hard dat 's lands grootste verwerker FrieslandCampina het aanbod niet meer kan verwerken. Om de aanvoer te drukken, betaalt het bedrijf toeleveranciers die niet extra leveren €2 per 100 kilo melk uit tot medio februari. Daarna verwacht FrieslandCampina alle aangeboden melk weer te kunnen afnemen, omdat dan 'Borculo' volledig in bedrijf is.

Verdere groei melkaanvoer bespreken

Die inschatting is mogelijk te positief. Na 1 april is duidelijk geworden dat de melkplas – veel sneller dan verwacht – kan groeien door een niet-ingrijpende overheid, instroom van jongvee, vertraagde uitstoot en ruimer voeren van krachtvoer. De kans is daarmee groot dat ook een volledig draaiend fabriekscomplex voorjaar 2017 of 2018 onvoldoende is. Daarom is een fundamentele discussie nodig over hoe te handelen bij verdere groei van de aanvoer. Want structurele afzet op de dumpmarkt, de spotmarkt, is prijstechnisch ongewenst.

3 knoppen om aan te draaien

FrieslandCampina heeft, als het bedrijf het principe van verwerking/verwaarding van alle door de leden geproduceerde melk in stand wil houden, 3 knoppen om aan te draaien:

 1. de niet-leden-leveranciers
 2. het aantal fabrieken
 3. de aanvoer vanuit de leden

Aan de eerste knop is al gedraaid door afscheid te nemen van 443 Belgische leveranciers met 180 miljoen liter melk. Het is zaak ook de contracten met andere niet-leden leveranciers niet te verlengen en daar op correcte wijze afscheid van te nemen. Elke liter die zij aanleveren, neemt immers verdiencapaciteit weg van de leden. Dat zal niet voldoende soelaas bieden.

Investeren of regulering aanvoer via A/B-systeem?

Dan komt de vraag: investeren in extra capaciteit of regulering van de aanvoer door leden via een A/B-melkprijssysteem, eventueel in combinatie met bijstorten van ledenkapitaal voor de extra kilo's. Het eerste vraagt veel vermogen, het tweede is invoering van een fabrieksquotering.

Dat vraagt een grondige discussie die raakt aan het hart van de coöperatie en waarbij de belangen tussen de leden sterk verschillen.

Laatste reacties

 • JTilma

  Als je een A/B quotum wil invoeren moet je vooraf goed realiseren hoe groot het A deel is. Eigenlijk gaat het dan alleen om de melk die in merkproducten is af te zetten. In het geval van FrieslandCampina gaat het dan om ongeveer de helft van de melk die in 2014 is verwerkt. De ander helft, plus de groei vanaf 2014 is dan B quotum. En wat is dan de melkprijs voor het B-deel?

 • hansvanbergen

  De helft merkprodukten? Is dat wel waar? De helft van de melk gaar in kaas en ik ken maar 1 merk van jullie en dat is Milner. Dus van die 50% is al 90%? merklose handelskaas. Dan is er nog de private label vers en de b2b. Dus ik zie ff die helft merk niet.

 • hansvanbergen

  Bij zon enorme supercooperatie als Campina :-) is een paar extra poedertorens nooit weg. dan kun je een superingewikkeld systeem optuigen en ellelange discussies opstarten a la de fosfaatdiscussie over financiering van extra capaciteit. Maar ondertussen leasen de leden alle machines. Ook zo'n poedertorens kun je eenvoudig leasen. De rente is laag. Bij John Deere zelfs onder de 1% . Maar ws zal de Rabobank een beter aanbod doen. Is heel normaal voor een zuivelfabriek om droogcapaciteit achter de hand te hebben. in rustige tijden kun je loondrogen voor anderen. Maar ook vruchtensap of vanalles indrogen. En anders verkoop je de droogtorens gewoon weer. Mogelijkheden genoeg dus. Paniek kan altijd nog.

 • Bennie Stevelink

  De helft van de melk gaat in de kaasbak maar de kaas is tegenwoordig maar de helft van de waarde die uit de melk wordt gehaald. De andere helft is de wei die de grondstof is voor Friso kindervoeding. Dat is dus wél weer een merkproduct.

 • hansvanbergen

  Lang niet alle wei gaat in Friso kindervoeding. Veel b2b.

 • Bennie Stevelink

  B2B kan ook uit goed renderende merken bestaan.

 • hansvanbergen

  Ja maar dat zijn dan toch geen campina merken wah.

 • Bennie Stevelink

  Hoezo zijn dat geen FC merken? Bakkerij en horecaproducten die verkocht worden onder een merknaam die bij deze bedrijven een goede naam hebben. Of bepaalde ingrediënten die verkocht worden onder een merknaam die bij voedingsbedrijven over de hele wereld een goede naam hebben.
  Niet alleen consumenten kopen merken, ook bedrijven kunnen grondstoffen kopen van een bepaalt merk.

 • a van Gerwen

  De amvb-grond moet z'n werk nog doen, de fosfaatrechten zijn nog niet ingevoerd maar gaat de groei meer dan remmen en nu wordt er over een ab systeem voor melk gesproken omdat de capaciteit even niet toereikend is. Laat de wetgeving eerst eens z'n werk doen en daarbij voorspel ik dat er aan het eind van dit jaar een dikke min aan aanvoer van melk komt ten opzichte van 2015. Ik voorspel eerder een capaciteitsprobleem bij de runder slachterijen.

 • Trot

  A en B is niet moeilijk 31-3-2015 a en rest b prijs want toen kon alles verwerkt worden

 • info58

  toon23 snapt het

 • haj146

  Idd toon23. Rustig blijven rfc, er komt vanzelf minder melk. Met deze prijs vallen er wel wat om en de AmvB kort nog meer. Kunnen jullie worst drogen in de poeder torens..

 • Marco22

  Juist er komt nog forse rem of setback. Niet voor niets kronkeld die lto in allerlei mest bochten. Er komt nog wat caravan-stalling bij.

 • xw

  toon23 verkoopt hier serieuze boerenwijsheid. Hij zou er nog aan toe kunnen voegen, dat hij ook voor caravanstalling lagere prijzen verwacht aan het eind van dit jaar.

 • hansvanbergen

  Dhr Joosten CEO van Campina daarentegen is zeer tevreden over hoe het allemaal loopt in de zuivelmarkt en ziet een uitstekende toekomst. Deze man baseert op kennis en ervaring op de zuivelmarkt en feiten cijfers en statistieken neem ik stellig aan. Daar heb ik dan iets meer vertrouwen in dan jaloers zomaar een stukje rechtdoor fantaseren. Kijk eens naar de varkenshouderij. Gaat zeer slecht maar er komen wel meer varkens. Kippen idem en melk ook idem is mijn verwachting.

 • Foxxy

  De praktijk leert dat Nederlandse melkveehouders melk-ziek zijn wereldwijd!

  Om te overleven zal 90% van ons als individu tegen de klippen op gaan melken!

  Het enige wat zal slinken, zijn wij, in aantal melkveehouders!

  Zelfs de veestapel zal misschien iets krimpen, maar de melkplas blijft stijgen!

 • farmerbn

  Een mooie stage-opdracht is om per land een data-base op te zetten waarin melkveehouders met Nederlandse afkomst zich kunnen inschrijven. Na verloop van tijd kun je dan uitrekenen hoeveel marktmacht we hebben. Even een merknaam zoals Dutch milk en voila we zijn de baas.

 • hoving1

  Goed gezegt Foxxy,ze hebben nooit genoeg.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.