Commentaar

Software belangrijker

De techniek van de melkrobots staat als een huis. De focus komt nu op de software en gegevenskoppeling.

Het ziet er naar uit dat meer dan de helft van de koeien in Noordwest-Europa in 2025 gemolken wordt met een automatisch melksys­teem. Daarbij zullen de boxen voor zestig tot zeventig koeien meer koeien melken dan de geautomatiseerde draaimelkstallen. Nu bezoekt een op de zes koeien in Nederland meermaals per dag een melkrobot. Er zal de komende tien jaar dus nog veel veranderen in de bedrijfsopzet, gedreven door de drang om de kostprijs te verlagen (lees: minimalisering arbeidsbehoefte op sterk groeiende bedrijven.) De dames van onze afdeling documentatie merken dat melkveehouders zich volop oriënteren op melkrobots. Het overzicht dat Boerderij in 2011 opstelde wordt meerdere keren per week opgevraagd. Sinds 2011 is het een en ander veranderd in techniek en leveranciers: reden om het overzicht te updaten. U vindt het in Boerderij Rundveehouderij nr. 34, pagina R26. Het functioneren van de robots staat niet meer ter discussie. Waar tien jaar geleden het gevoel overheerste van ‘eerst zien, dan geloven’, gaat het nu over economie en technische details: onderhoudskosten en energie- en waterverbruik, wijze van voor- en nabehandelen, aansluiten en afname van de melkbekers en al dan niet plaatsen van een analyselab. De robotmarkt is daarmee een volwassen markt geworden, waarin de voorlopers hun robots al inruilden voor hun tweede en soms zelfs derde generatie robots op hun bedrijf. De komende jaren worden de software en koppeling van systemen en gegevens de belangrijkste items. Integratie is het toverwoord. De tijd van zes schermen en drie pc’s in een ruimte naast de robot of in de skybox eindigt. Het voorspellen van afwijkingen in het productieproces, vooral het optreden van ziekten onder het vee dus, zal het registreren van gegevens en analyseren door de veehouder gaan vervangen. Alle info komt op een scherm, niet in de vorm van waarschuwingen, maar als concreet advies.

Of registreer je om te kunnen reageren.