Rundveehouderij

Achtergrond 55 reacties

Van kerngezond melkveebedrijf naar overlevingsmodus

Melkveehouders Willie Peters en Monique Groenhuijzen in Weert (Limburg) kunnen hun geplande groeistrategie door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel niet waarmaken. Ze vertellen wat dat voor hen betekent.

De serrestal van Willie Peters en Monique Groenhuijzen is een plaatje om te zien. De stal is sinds 30 december 2015 in gebruik en biedt plaats aan 181 melkkoeien. Op peildatum 2 juli 2015 waren er 90 koeien, 54 stuks jongvee jonger dan een jaar en 35 stuks jongvee ouder dan een jaar.

Op dit moment hebben de melkveehouders 85 melk- en kalfkoeien en 50 stuks jongvee. De dieren worden gemolken met 2 robots en liggen op zand. Er staat een 3de robot ingetekend. Het is de vraag of die er ooit nog komt. “Bij de stalbouw was ons uitgangspunt om met 2 robots 135 melk- en kalf koeien te houden en van daaruit mogelijk – als de kinderen het later willen – door te groeien”, vertelt Willie Peters.

Tekst gaat verder onder de foto.

Willie Peters (45) en Monique Groenhuijzen (48) houden in Weert (Limburg) 85 melk- en kalfkoeien en 50 stuks jongvee. Inclusief bouwblok heeft het bedrijf 37 hectare in eigendom. In totaal hebben ze 43,3 hectare in gebruik. De melkveehouders gebruiken 35,8 hectare grasland en 7,5 hectare mais. De productie is 10.500 liter, met 4,50% vet en 3,80% eiwit. - Foto's: Bert Jansen
Willie Peters (45) en Monique Groenhuijzen (48) houden in Weert (Limburg) 85 melk- en kalfkoeien en 50 stuks jongvee. Inclusief bouwblok heeft het bedrijf 37 hectare in eigendom. In totaal hebben ze 43,3 hectare in gebruik. De melkveehouders gebruiken 35,8 hectare grasland en 7,5 hectare mais. De productie is 10.500 liter, met 4,50% vet en 3,80% eiwit. - Foto's: Bert Jansen

Groeistrategie onhaalbare kaart

De nieuwe stal werd gebouwd ter vervanging van de 40 jaar oude ligboxenstal. “Die stal was niet ideaal voor de koeien en de twee robots waar we nu al 10 jaar mee melken”, zegt Peters. De totale kosten voor het nieuwbouwproject waren € 1 miljoen. Er is volgens de protocollen en de regels van de IDS-subsidie gebouwd. Daarbij werd € 500.000 aan duurzaamheid toegeschreven en kende het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € 200.000 subsidie toe.

Met fosfaatrechten, grondgebondenheid en mestverwerking hebben we 3 stroppen om onze nek hangen

Met de nieuwe wet- en regelgeving bleek hun groeistrategie de afgelopen jaren onhaalbare kaart. “Als we dit vooraf hadden geweten dan hadden we de investering in de nieuwe stal nooit gedaan. Met fosfaatrechten, grondgebondenheid en mestverwerking hebben we 3 stroppen om onze nek hangen. Een vierde beperking is al in de maak vanuit FrieslandCampina. Die pakt ook heel ongunstig voor ons uit. We hadden een kerngezond bedrijf en zitten nu in de overlevingsmodus”, vertelt Monique Groenhuijzen.

Tekst gaat verder onder de foto.

De koeien liggen op zand. Een groot deel van de ligboxen is nog nooit gebruikt.
De koeien liggen op zand. Een groot deel van de ligboxen is nog nooit gebruikt.

Zuinig leven en vee afstoten om boetes te voorkomen

De melkveehouders kunnen hun rekeningen nog betalen, inclusief rente en aflossing. Ze leven heel zuinig, hebben andere investeringen op de lange baan geschoven en komen rond van neveninkomsten. Willie Peters: “We steken veel tijd en energie in ons bedrijf maar halen er nu geen inkomen uit. We leven van de GLB-vergoeding, een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering en het geld dat de verhuur van mestopslag oplevert.”

De ondernemers deden in de loop van dit jaar 21 vaarzen die net hadden gekalfd of dragend waren van de hand voor het leven. Er gingen 25 koeien naar de slacht. “Hoewel het niet uit kan, moeten we wellicht toch wat fosfaatrechten kopen of leasen. Door een enorme productiestijging vallen we in een hogere productietrap. Dat valt aan het einde van het jaar met goed fatsoen niet meer te corrigeren met je veebestand. Boetes kunnen we ons niet veroorloven”, vertelt Peters, die de productie in de nieuwe stal met 1.400 liter per koe zag stijgen.

We hebben onze nek uitgestoken en geïnvesteerd in duurzaamheid. Nu wordt ons de nek omgedraaid

Duurzame stal niet volledig benutten is hard gelag

Voor de melkveehouders is het een hard gelag dat ze hun duurzame stal niet naar behoren kunnen benutten. “We hebben onze nek uitgestoken en geïnvesteerd in duurzaamheid. Nu wordt ons de nek omgedraaid”, aldus Peters. Groenhuijzen vult aan: “Jonge gezinsbedrijven met stallen van de toekomst hebben het extreem moeilijk of wordt het onmogelijk gemaakt. Wat me het meest steekt is het feit dat de minister ons wegzet als opportunistisch en dat wij deze situatie aan ons zelf te danken hebben. Vervolgens heeft ze de mond vol over verduurzaming.”

Tekst gaat verder onder de foto.

De serrestal biedt plaats aan 181 melkkoeien. Op dit moment hebben de melkveehouders 85 melk- en kalfkoeien en 50 stuks jongvee. De mestsilo op de foto wordt verhuurd. Voor de inhoud ervan geldt geen afdekplicht.
De serrestal biedt plaats aan 181 melkkoeien. Op dit moment hebben de melkveehouders 85 melk- en kalfkoeien en 50 stuks jongvee. De mestsilo op de foto wordt verhuurd. Voor de inhoud ervan geldt geen afdekplicht.

‘Hoe hadden we dit moeten voorzien?’

De melkveehouders verwijten zichzelf niets. Monique Groenhuijzen: “Hoe hadden wij dit moeten voorzien? De overheid, de banken, LTO en FrieslandCampina hadden dit toch veel eerder kunnen overzien en hebben niet gewaarschuwd. Wij moeten toch kunnen vertrouwen op onze partners? De overheid heeft ons gesteund in de bouw van onze stal. Sterker nog: ze hebben ons gestimuleerd om er extra geld aan uit te geven. Op 30 december 2014 hebben wij toestemming gekregen om onze stal met subsidie te bouwen. Begin 2015 heeft Rabobank onze financiering goedgekeurd. In de financieringsberekening was geen beperking opgenomen voor productie. Toen zijn we op mijn aandringen toch maar even met de Rabobank-adviseur aan het rekenen geslagen. Ik vroeg me af onze plannen ook haalbaar waren met een beperking die evenveel kostte als het melkquotum. Ook dat was geen probleem. Op 30 maart 2015 zei de toenmalige staatssecretaris Sharon Dijksma in Nieuwsuur dat er ruimte was voor 10% groei. En FrieslandCampina was er ook helemaal klaar voor.”

Met de kennis van nu was ik doorgegaan met 60 koeien en had ik 20 koerechten verkocht

Willie Peters vult aan: “Met de kennis van nu was ik doorgegaan met 60 koeien en had ik 20 koerechten verkocht. Dan had ik de oude stal gerenoveerd, was ik nagenoeg hypotheekvrij geweest en had ik bovendien een inkomen gehad.”

Bovengemiddeld draaien om uit de problemen te blijven

De melkveehouders doen er intussen alles aan om bovengemiddeld te draaien. Hun technische resultaten moeten goed zijn om niet verder in de problemen te komen. In de nieuwe stal hebben de koeien nauwelijks last van uiergezondheidsproblemen en klauwproblemen. De ondernemers hadden vorig jaar 3 koeien met uierontsteking. Vergeleken met de oude situatie is het antibioticagebruik met twee derde gedaald en het celgetal is 80. Ze gebruiken zo’n 21 kilo krachtvoer per 100 kilo melk.

Waar gaan we verduurzaming nog van betalen als het water de sector door de huidige regelgeving al aan de lippen staat?

‘Geen fatsoenlijke knelgevallenregeling’

Groenhuijzen: “We zijn een voorbeeldbedrijf als het gaat om duurzame huisvesting en werkwijze. Tegelijkertijd komen we nu in het nieuws als slachtoffer van het fosfaatdossier. Wij realiseren ons dat een groot deel van de sector in moeilijkheden zit. De melkveesector is opgezadeld met een lastenverzwaring die in de miljarden loopt. Dat geld had gebruikt moeten worden voor verduurzaming en een fatsoenlijk inkomen. Maar juist de bedrijven die in samenwerking met de overheid in verduurzaming hebben geïnvesteerd vallen nu als eerste om. Ze zijn in Den Haag niet eens van plan een fatsoenlijke knelgevallenregeling op te tuigen. En LTO, onze belangenorganisatie, voorziet praktisch geen problemen in de uitvoering van de nieuwe klimaatwet die er ook nog eens bij is gekomen. Maar waar gaan we verduurzaming nog van betalen als het water de sector door de huidige regelgeving al aan de lippen staat?”

Lees ook: Schouten: afromingsvrije lease fosfaatrechten onmogelijk

Moed erin houden en hopen op oplossingen

De melkveehouders proberen de moed erin te houden en plezier in hun werk te houden. “We blijven hopen dat er op zeer korte termijn oplossingen komen en dat men toch tot het inzicht komt dat dit anders kan en moet. We hopen dat het de hele sector weer goed mag gaan. Want al doen we het als melkveehouders allemaal net even anders: we zijn tros op onze bedrijven en de (h)eerlijke en gezonde melk die we produceren”, besluit Monique Groenhuijzen.

Laatste reacties

 • de-boer-

  is het niet normaal dat de overheid eerst toestemming geeft om meer koeien te houden in vorm van vergunning en hiervoor geld vraagt en dat ze je voor de gek houden dat ze op 30 maart meer melk willen 10% en dat er een motie is gekomen die onafhankelijk moest bekijken of het mogelijk was om zulke boeren te helpen maar de onafhankelijke experts kregen op eens opdrachten mee (waardoor ze volgens mij niet meer onafhankelijk hun werk konden doen )
  noem ze dan gewoon niet onafhankelijk als je zulke mensen opdracht geeft om ................te doen
  ik denk wel dat een bouw stop beter was geweest in 2015
  je krijgt het gevoel dat je een huis bouwt waar je vervolgens niet in kan wonen
  of auto koopt waar je niet in kan rijden
  omdat de regels onder het spelen van het spel zijn aan gepast
  is dit normaal ? dan ook even een goede uitleg waarom dit kan ?

 • jeannettedekker1

  Dat is niet normaal, en kan ook niet,,hetCBb neem ik dan ook niet meer serieus.

 • piet p

  Vooral niet op andere instanties rekenen zo zie je maar weer.

 • Maas1

  Dit kan men niet meer uitleggen ronduit schandalig het klein beetje vertrouwen wat er nog was is gedecimeerd tot geen enkel.Begin volgend jaar zullen wederom wellicht door de overheid e.d. gecreëerde "schandalen" naar buiten komen.

 • Attie

  Het gekke is dat er nog vleeskalveren stallen bij komen, allemaal grondloos..

 • Ook gewone bedrijven die niet extreem zijn gegroeid maar door 8.3% korting nu een veel betere veestapel hebben staan ook bijna in de overlevingsmodule.
  Deze zijn ook in sprongen productie omhoog gegaan en moeten ook fosfaatrechten, bij elke 250 kg meer, aan kopen of maar weer koeien ruimen. Daar steekt het erg dat er boven 10659 raak gemolken kan worden zonder fosfaat bij te kopen.. En dat er heel veel vleeskalveren bij kunnen komen is inderdaad van de gekke. Deze produceren toch ook mest.

 • DJM

  Vertrouwen in de politiek is bij mij gedaald tot standje vriespunt!!
  Op ons bedrijf geen generieke korting gehad ivm grondgebondenheid. Op peildatum waren we bezig om onze stal te renoveren en hebben we geinvesteerd in melkrobots. Daardoor viel bij ons de melkproduktie behoorlijk lager uit dan dat we normaal gewend zijn. Momenteel alles weer op de rit, maar doordat onze dames momenteel 1500 liter per koe op jaarbasis meer zijn gaan geven, hebben we nu de generieke korting ook te pakken. Dit voelt als zeer onrechtvaardig!!

 • waldpyk

  Beste mensen, in het kader van het masseren van de volksopinie....,m allemaal even kijken bij De telegraaf.

 • Maas1

  @waldpyk Tja een onderzoek een onderzoek!uitgevoerd door Greenpeace,hoe gekleurd wil je er op staan! Notabene wordt gesteld dat het beter voor de natuur zou zijn dat, het biologische moet zijn. Nu is het gekke dat biologische milieu technische in veel gevallen een vele male hogere uitstoot heeft op natuur elementen dan gangbaar!

 • deB.

  Bij herhaling, wij zijn een verschrikkelijk stel watjes geworden! alles laten gebeuren jongens

  Stel de transport sector voor, vanaf nu 2 jaar terug, ref. aantal vrachtwagens....NOOIT gaat dat gebeuren

 • veldzicht

  @waldpyk en@ maas 1.De hetze tegen de veehouderij en ook niet biologische landbouw gaat onverminderd door tot er hier niet meer valt te boeren. Ook de gangbare landbouw is CO2 neutraal,alles is plantaardig en alle CO2 en methaan die wordt gevormd wordt later weer door de planten opgenomen en produceren weer zuurstof,kortom een cyclus waar niets bij of af gaat.

 • de-boer-

  Je hoeft in elk geval geen professor te zijn of hoge wiskunde gestudeerd te hebben om te snappen dat als je 1 miljoen euro investeerd om op een verantwoordelijk manier koeien in kan houden en dat het dan van de ene op de andere dag niet meer mag.
  Waarom dan geen waarschuwing geven in plaats van zeggen er kan nog wel 10% meer melk

 • agratax.1

  De reacties op dit stuk geven volgens mij de frustratie weer van velen in de sector. Hier hebben de "slachtoffers" niets aan, zij hebben meer aan mensen die meedenken over een oplossing via een volle stal en grondgebonden. Misschien kan hier een oplossing gevonden worden in samenwerking door alles, vee, grond arbeid op een hoop te schuiven en van hieruit de beste opties te kiezen. Of dit werkt weet ik niet, maar kankeren levert zeker geen oplossing.

 • farmerbn

  Bel Van Drie en zet een hoop kalveren op die lege plaatsen.

 • Maas1

  Agrotax bel de LTO welk beleid men daar voor staat moeten ze zelf maar uitleggen.

 • de-boer-

  Agrotax
  Lekker makkelijk zeggen hou je......maar ik snap je wel
  Maar intussen word iemand die zorgt voor voeding wel aldoor bestookt met klachten over..you name it
  Doofpot cultuur?
  Als iemand in nood is andere kant op kijken?gewoon eerlijk zeggen wat je vind is toch niet verkeerd
  Maar op sommige punten ben ik het wel met je eens

 • deB.

  Eerlijk zeggen wat je vindt, 40 hectare grond, bouw voor 180 mk. Dat had ik van te voren wel kunnen vertellen, wat voor kansloze missie dat zou worden!! ook in 2015!
  Maar dat mag niet gezegd worden blijkt

 • Zuperboer

  @agrotax; Ik heb hier al eerder gezegd dat het misschien tijd is voor een landelijke herverkavelingsaktie. We zien dat er voor ongeveer 90% van de stalplaatsen op de bedrijven fosfaat is. Ook zien we dat er gebieden zijn en komen zoals de Veenweidegebieden en landbouw in de nabijheid van natuur waar de overheid op ramkoers ligt en/of gaat komen. Tevens zijn er veel ondernemers die 50+ zijn en de enorme regelbrij zat, echter met een redelijk bedrijf, zonder dat ze opvolging hebben. In plaats van klagen zou er kunnen worden ingezet op het herverkavelen van bedrijven, systemen als bijvoorbeeld share-milking opzetten waarbij de ondernemer fosfaat en koeien inbrengt op een bestaand bedrijf met onderbezetting en in ruil arbeid levert. Als Carola werkelijk een CHRISTELIJK hart heeft, waar ik niet aan twijfel, dan pakt ze de handschoen op en komt tot een echte revolutie in de nederlandse (melk-)veehouderij. Er liggen meer kansen dan bedreigingen voor wie ze wil zien.

 • Alco

  @Agratax. Als je bestolen wordt in je eigen huis, dan laat je de politie toch ook uitzoeken of er nog schuldigen gevonden kunnen worden en eventueel gestolen waar terug vorderen.
  Of zeg je dood eenvoudig: "Niet kankeren, maar doorgaan".
  Kortom: Deze boer komt toch ook naar buiten in de hoop op een regeling?

 • jaap69

  43 ha land en dan 180 koeien plus nog jongvee. Dan moet je van 100 koeien en minstens 90 stuks jongvee mest afvoeren. Met 43 ha land kun je niet al je ruwvoer van eigen land halen dus behoorlijke kostenpost om alles aan te kopen. Verder is weidegang zeer beperkt want dan is er nog minder ruwvoer. Goede adviseur die dat heeft rondgerekend. Bovendien hoe doen ze dat met de wet grondgebonden groei, of zijn ze die maar even vergeten.

 • Albert Albers

  Ja, in vindt de stap ook wel wat groot voor een bedrijf met 40 ha. Dus zie het ook een beetje als een gok, waar bedrijven in het verleden altijd mee weg zijn gekomen. Ja, en als je gokt kun je ook verliezen. Dus dan maar een paar jaar in de overlevingsmodus. Met de stal kun je in ieder geval een beste tijd vooruit en misschien kosten de fosfaatrechten over een tijdje niet zoveel meer en dan geleidelijk uitbreiden. Succes.

 • Bennie Stevelink

  De grootste veroorzaker van de huidige situatie is natuurlijk de politiek. Die had tijdig voor een vervangende begrenzing moeten zorgen. Niet alleen de regeringspartijen maar ook oppositiepartijen zoals het CDA hadden hierin een verantwoordelijkheid.
  De schade van het wanbeleid wordt nu over de sector verdeelt. Grote groeiers moeten een deel van de schade dragen maar ook boeren die helemaal niet gegroeid zijn krijgen een deel (8,3%) van de schade in de schoenen geschoven.

  Waarom in één keer groeien van 60 naar 180 koeien op slechts 40 ha ? En dan ook nog terwijl al bekend was dat invoering van productierechten onvermijdelijk was?
  Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat men ervan uit is gegaan dat productierechten toegekend zouden worden op basis van stalcapaciteit, net als bij invoering van het melkquotum. Hoe meer stalcapaciteit, hoe meer rechten dat je toegewezen zou krijgen. Dus zo groot mogelijk bouwen.
  Nu achteraf blijkt dat rechten niet toegewezen worden op basis van stalcapaciteit maar op basis van geregistreerde dieren zit men in moeilijkheden.
  Hoe de politiek het ook oplost, als ze maar niet in hun hoofd halen om niet-gegroeide boeren nog meer te laten inleveren. Die hebben geen enkele schuld aan de huidige situatie.

 • Bennie Stevelink

  @Zuperboer, je kunt herverkaveling simpel afdwingen door aankoop van fosfaatrechten te begrenzen op basis van grond. Bijvoorbeeld: alleen fosfaatrechten kopen als je minder dan 2,5 GVE per ha hebt binnen een straal van bv 10 km.

 • agratax.1

  @alco. Deze boer is niet bestolen, maar heeft zonder na te denken zijn bedrijf uitgebreid in de gedachte "De overheid redt me wel". Ieder wel denkend mens kon weten, dat de overheid zijn milieu / mest beleid vorm zou gaan geven na het melkquotum. Met andere woorden het melkquotum zou vervangen kunnen worden door een mest of dieren quotum of hoe je het wilt noemen. Ik ben voorstander van een mestquotum per hectare en dan voor iedere hectare landbouwgrond in Nederland. Dan kan iedere boer vee houden als hij wil zonder dat er een landelijk overschot ontstaat. Nu zijn akkerbouwers uitgesloten van rundveehouderij ook als ze willen omschakelen of als gemengd bedrijf verder willen gaan. Maar ze worden wel gezien als de oplossing van het mestprobleem veroorzaakt door de dierhouderij.

 • Alco

  @Agratax. De familie spreekt duidelijk van dat alle betrokken partijen goedkeuring gaven.
  Als dit toch niet ten uitvoer kan worden gebracht, noem ik dat "bestolen."

 • Bennie Stevelink

  @Alco, blijkbaar gingen alle betrokken partijen er vanuit dat ze wel door de overheid gered zouden worden.

  Dat er productierechten zouden komen was begin 2015 al duidelijk. Daar kan geen verrassing in zitten. Dé verrassing was dat deze strikt op basis van geregistreerde dieren toegekend werden en niet op basis van stalcapaciteit. Dát had deze familie niet verwacht en de betrokken partijen blijkbaar ook niet.

 • Vhouder

  ze zeggen zelf er werd gezegd dat er ruimte was voor 10 procent groei in nederland ze kozen zelf echter voor ruim 100 procent groei bij wie zit dan de fout

 • Maas1

  Ja en iedereen zag het aankomen,toch.De overheid zag het zelf ook aankomen,toch.
  Eerst de subsidie verstrekken en dan de stekker trekken.
  Makkelijk praten met de kennis van nu.
  Het is meer zoiets als links linkser link.

 • jeannettedekker1

  Als je met de melkveewet en de mestwet in de hand,de boel op zijn beloop had gelaten, waren de groeiers zonder grond zichzelf wel tegen gekomen...de groeiers met voldoende eigen grond op basis van de melkveewet leggen niemand wat in de weg.. nu moeten de niet groeiers boeten...dat mag en kan niet. De markt had zijn werk moeten doen. Ze hadden de mestwet aan kunnen scherpen, en mestverwerking ontmoedigen inplaats van promoten.. en de doodlopende weg van mestexport kunnen ontmoedigen,veel veehouders hadden zich dan wel 2 keer bedacht om zo massaal te bouwen,dat geld voor melkvee,maar zeker voor de intensive veehouderij. Alles komt voort uit wanbeleid....En als de overheid of de consument minder dieren in Nederland wil,dan moet de belastingbetaler dat maar betalen,nu komen de kosten van dit alles te liggen op het bordje van de blijvers in de melkveehouderij.

 • Alco

  Nou ik zag het niet aankomen.
  Doordat de overheid geen maatregelen nam, dacht ik: Zo dom zullen ze wel niet zijn en dat de AmvB, waar dagen over gedebatteerd is wel voldoende zou zijn.
  Ik had dus vertrouwen in de overheid. Maar het zijn een stelletje draaiers.
  Ook blijkt nu dat de RFC een bepalende vinger in de pap had, gezien qua mestproductie de mestvee sector vogelvrij is.

 • mtseshuis

  Hier idem, wij zagen wel dat het finaal mis zou gaan met al die stallen die gebouwd werden, maar dat we binnen 3 maanden na "bevrijdingsdag haha (schamper lachje)" alweer een (nog 10 keer erger dan melkquotum) quotum hadden, dát hadden met ons velen niet kunnen bevroeden. Dat uiteindelijk degenen die het minst de oorzaak waren voor de overschrijding, het gelag betalen slaat natuurlijk helemaal nergens op!
  Dat is de reden van deze ellende! De staat had eenvoudig moeten zeggen "alle geëxporteerde mest trekken we van de totale productie af, probleem opgelost! Maar die ellendelingen willen hoe dan ook minder vee, dat is iets wat we hier toch hopelijk allemaal wel een keer in de gaten hebben??? Die ruimte willen de schijnheilige "broeders en zusters" in Den Haag hebben voor nóg veel meer verkeer, industrie en vliegtuigen, dat is iedereen toch wel duidelijk hier??
  Alleen balen ze er van dat die "rotboeren" het maar niet op willen geven en nog eerder bereid zijn om failliet te gaan dan te stoppen! Dat geldt voor sanering van de varkenshouderij is niet voor niks beschikbaar gesteld en er wordt niet voor niets ook bij leaserechten afgeroomd: Binnen een paar jaar moet er een kwart van alle dieren weg zijn (en de helft van de boeren graag!)..

 • deB.

  Nogmaals we accepteren alles!
  Geen andere sector zal dit laten gebeuren
  Mieten zijn we, met bijdehand praten op studieclubs...allemaal mooi weer spelen...zo naìef, dat wil je niet weten.

  Doen de koeien het gelukkig weer goed, moet weer handvol dieren ruimen, omdat je hoger schaalt in die K fosfaat tabel! Schofterig
  Alle plezier verdwijnt op deze manier

 • kanaal

  zonder derogatie hadden we deze ellende niet gehad ,bedankt LTO

 • farmerbn

  Zou Schouten ook gekomen zijn met haar kringloopplan als er gekozen was om geen derogatie aan te vragen? Maw de overheid heeft eerst de melkveehouderij aan de ketting gelegd en is daarna met dat kringloopplan gekomen. Alles waar de overheid mee komt is slecht voor de boer. Waarom zou de overheid iets doen wat gunstig is voor de boer? Er moet minder vee en minder boeren komen.

 • gijsbers

  er is niet zoveel aan de hand alleen ze willen graag meer gratis fosfaatrechten, dit begrijp ik met de huidige waarden.
  1.000.000 euro investering minus 200.000 euro subsidie = 800.000 euro schuld.
  hij geeft aan dat hij bijna hypotheekvrij was (want zou anders van de inkomsten van de 20 rechten zijn oude stal renoveren). Dus overige schuld is er bijna niet.
  ze leveren bijna 900.000 kg melk af dus minder als 1 euro per liter melk financiering. Dit is flink onder nederlands gemiddelde met een nieuwe stal, grond aardig in balans versus melkproductie.
  Alleen helaas niet de groei ambitie gerealiseerd, dit begrijp ik dat zuur is. Hierstaat tegenover dat het nu misschien wel een gezondere balans is.
  Succes met ondernemen en jullie gaan dit halen met deze prachtige opzet van de stal.

 • mtseshuis

  Dat is ook weer waar, Gijsbers. Als ze technisch zo goed draaien kunnen ze elk jaar wel voor 5 tot 10 koeien fosfaatrechten kopen om desnoods een deel van te verleasen of 0 % van te verkopen om na 5 jaar vol gas te geven bij RFC.... Bij 900.000 kg melk blijft er echt wel wat geld over om te besteden, in de stal hoeven ze het niet te steken de eerste 5 jaar, want die is splinternieuw!

 • landboer

  De grootste veroorzaker van de huidige situatie is NIET de politiek maar de boerenvoormannen in NZO/LTO/FC, die zagen kansen voor zichzelf en hebben er alles aan gedaan om een tijdige begrenzing van de veestapel tegen te houden onder het mom van : de sector regelt het zelf!

 • Kletskoe

  Zo is dat Landboer. Het 'waarom' is voor mij wat minder helder. Feit is dat LTO/NZO vol op de rem stonden wat betreft begrenzing. Met de kop in het zand. Ze hadden de individuele ondernemer meer moeten waarschuwen voor de risico's die ze liepen.

 • Klaasvaak

  @Jaap69
  Waarom niet. Maïs kost al paar jaar op rij minder dan 1500 euro. Zelf verbouwen kost €1100. Verschil €400.
  Mestafvoer in de goede periode is ook goedkoper geworden en dat blijft zo met de huidigeregelgeving in de sectoren. Reken voor medtafzet gemiddeld €12,50 × 60 m3 = € 750 + €400 'nadeel' uit maisteelt is €1150 euro. Dus land kopen kan niet uit.
  Hij zal ongeveer 25 ha maïs aan moeten kopen a totaal €37500. Mestafzet is mk+jv 45m3 x 100 = 4500 x €12,50 = €56250.
  Totaal €93750.
  Extra melkproductie onder de 'niet grondgebonden koeien 100 x 10500 kg is 1050000 kg melk. Kom je uit op krap aan 9 cent per liter aan ruwvoer en mestafzet. Lijkt mij heel acceptabel en goedkoper dan land verwerven in Z-NL.

  Vergeet ook niet dat hierin alle arbeidskosten ook zijn meegenomen. Ook een hoger bex-voordeel gaat het nog gunstiger uit latten pakken.

  Veel huidige wet- en regelgeving was toen nog niet bekend. Qua grondgebonden groei lopen ze wel los aangezien ze rustig vol willen groeien. Wellicht biedt de fosfaatreferentie daarin voldoende ruimte.

 • Vhouder

  beste klaas vaak jij mag bij mij mest komen halen

 • Colusdijk

  De LTO voormannen hadden de stallen goed vol.

 • boer 1973

  Alle boeren die suggereren dat wij in een klap wilde doorgroeien naar 180 koeien, hebben het verhaal niet goed gelezen, er staat duidelijk dat wij de insteek hadden om onze twee robots die wij al hadden maar niet optimaal konden benutten wel economisch wilde gaan gebruiken, dus 135 koeien (incl. droge koeien). De reden dat wij toch voor 180 koeien hebben gebouwd is dat dat relatief weinig extra kosten met zich mee bracht (40.000 euro), wij hier tegen een natura2000 gebied aan grenzen, de benodigde hoeveel ammoniak konden verkrijgen zodat wij flexibel naar de toekomst kunnen zijn mede voor onze kinderen die nu 8 en 9 jaar oud zijn omdat wij het idee hebben dat uitbreiden in de toekomst voor ons sowieso weleens moeilijk zou kunnen worden. Er is geen derde robot aangevraagd of gesubsidieerd en de stal is er ook niet op gefinancierd. De oude stal uitbreiden was geen optie voor ons omdat geen ruimte voor was en de looppaden veel te smal waren voor vrij koeverkeer wat nodig is voor robotmelken en voeren met een Weelink voerhek. Monique Groenhuijzen

 • boer 1973

  Het punt wat wij voornamelijk wilde maken met dit artikel is dat ons door de minister, de LTO en de banken wordt verweten dat wij onze malaise aan ons zelf te danken hebben, dat schiet me in het verkeerde keelgat. Verder spelen ze de boeren tegen elkaar uit door te zeggen dat als de ene wat meer krijgt de andere minder terwijl natuurlijk de hele sector zwaar is benadeeld. Door deze zet (boeren tegen elkaar uitspelen) leiden ze aandacht af van wie werkelijk deze malaise hebben veroorzaakt en dat zijn in dit geval vanuit mijn visie niet de boeren geweest. Ik verwijt mijn eerlijke collega boeren niets!! Des te meer degene die ons aan ons lot hebben overgelaten en nu ook nog ten koste van ons hun eigen straatje proberen schoon te vegen. We worden gechanteerd met derogatie maar wat mij betreft gaan we met zijn allen eens flink op de barricade. Monique Groenhuijzen

 • Bennie Stevelink

  Wie de malaise veroorzaakt heeft is duidelijk: de politiek (inclusief oppositiepartijen) die niet tijdig voor een vervangende begrenzing gezorgd hebben.
  En de belangenbehartigers die gesteld hebben dat ze er zelf voor zouden zorgen dat de sector onder het plafond zou blijven terwijl ze daar geen enkele mogelijkheid toe hadden.

 • Alco

  Prima verwoord Monique.
  En natuurlijk wat @Bennie opmerkt.

 • ariekelder

  En zo is het

 • Klaasvaak

  Moedig om te reageren Monique. Helaas denken velen, ongeacht je groeistrategie, dat je bij de cowboys hoort. In ieder geval veel succes met ondernemen.

 • buitenok

  met zijn allen op de barricade lijkt mij een goed idee. Word hoog tijd dat de boel is word reset

 • Peet1212

  Sorry Monique, maar 23 dec 2016 schreef je iets anders!!! Toen vond je dat de grote groeiers maar moesten inleveren terwijl je eigenlijk zelf ook groot wilde groeien en dat snap ik ook wel maar dit is wat te veel naar mijn idee!!!

 • 344412

  Gebrek aan beleid in 2014 en 15, vooral veroorzaakt doordat ZLTO en de VVD geen beperking wilden. Heeft verder allemaal niks met derogatie te maken, ook zonder derogatie was er slot op de sector gekomen, alleen nog weer wat maanden later.

 • Koe 1475

  Ik heb niks gedaan niet gegroeid melk nog altijd 45 koeien op 38 ha grond kleine hypotheek haal er een inkomen uit mijn vrouw werkt buiten de deur 3 dagen we hebben echt niks te klagen ben blij dat ik niks geks gedaan heb en niks met een bank te maken heb !

 • boer 1973

  In het zuiden zijn de boerenbedrijven over het algemeen groter als in het noorden, wij zijn met onze 2 melkrobots zo'n beetje de kleinste die geinvesteerd heeft in een nieuwe stal in onze omgeving, ik ervaar mezelf niet als groot, en een groei van 90 koeien naar 135 vindt ik een acceptabele groei, zeker omdat wij de 2 robots al hadden. Meer waren we echt niet van plan voorlopig. Sterker nog als wij gewoon een goede boterham konden verdienen met 60 koeien zouden we dat aantal koeien houden, dan heb je ook genoeg te doen. Ik werk trouwens niet buiten de deur. Verder zijn we er nog niet met alleen met fosfaatrechten die ook niet alleen op de koeien zitten maar ook op het jongvee, een achilleshiel van ons bedrijf is de hoeveelheid grond, wat ik in het stuk naar voren breng is dat er vier beperkingen op ons af komen. Monique Groenhuijzen

 • Bennie Stevelink

  @344412, helemaal juist.

 • Gat

  Is het nodig om uit te breiden. Als ik zie en hoor dat jonge boerenzonen onder 30 jaar. Eerst boer wilden worden en nu stal er staat eenmaal en gewerkt moet worden ineens afhaken, vraag ik me af waarom groeien nodig is. De beperkingen zoals in Brabant en toenemende sociale druk op de veehouderij en opleidingsniveau gaan er steeds meer voor een baas aan het werk en hebben geen zin in een hoop verantwoording met maximale risico en minimale winstmarge.
  En hebben ze ongelijk???

 • Klaasvaak

  @Gat

  Die jonge boerenzonen zien in 1 keer dat zij hard moeten werken om die nieuwe halfvolle stal te moeten betalen. Dat het verdiende geld allemaal verdampt moet worden richting P-rechten. Dat zij juist een groeisprong wilden maken om met personeel of automatisering te kunnen werken. Zo dat er sociaal meer ruimte was. Nu zien zij dat toekomstbeeld in rook op gaan. Denken aan hun vrouw en kinderen en maken de keuze voor zekerheid. Is dat luxe of luiheid?

  Schaalvergroting is niet altijd geldgedreven. Eerder sociaal gedreven. Daarnaast wilden veel veehouders uit eigen middelen groeien. Door de stuipsprongen van de overheid zijn juist al die dieren uit alle hoeken en gaten NL ingetrokken.

Laad alle reacties (51)

Of registreer je om te kunnen reageren.