Home

Nieuws 32 reacties

Verbod op asbestdaken van de baan

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dat asbestdaken per 2025 verbiedt, weggestemd.

Dit artikel is geüpdatet.

De fracties van VVD, CDA, PvdA, SGP en PVV stemden tegen het wetsvoorstel. Daarmee waren 43 van de 75 senatoren ertegen. Fracties van D66, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD, OSF, 50Plus en lid Duthler stemden voor het wetsvoorstel.

“Helaas heeft de Senaat het verbod, waarover10 jaar lang is gesproken, naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad uiteindelijk niet gesteund. Daarmee is er nu geen duidelijk handelingsperspectief voor het opruimen van de laatste grote bron van asbest in ons leefmilieu. Dat betreur ik”, reageert Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op de stemmingsuitslagen.

Het is nog niet duidelijk of en wanneer nieuwe regelgeving komt voor het verwijderen van asbestdaken. Het ministerie beraadt zich hierop, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Eerste Kamer zeer kritisch op wetsvoorstel

De Eerste Kamer was tijdens het debat in de Eerste Kamer vorige week al zeer kritisch op het wetsvoorstel. De Senaat twijfelt over de haalbaarheid en betaalbaarheid van het wetsvoorstel gezien de beperkte beschikbaarheid van asbestsaneerders en de hoge kosten, die particulieren moeten betalen.

Ook twijfelde de Senaat aan de noodzaak van de grote haast waarmee volgens de wet de asbestdaken verwijderd moeten worden, mede omdat op basis van recente rapporten het gevaar voor de volksgezondheid kleiner wordt ingeschat dan de Gezondheidsraad en het RIVM stellen.

Daarnaast dreigen veel dakeigenaren de kosten van het verwijderen van asbest niet te kunnen betalen. Gemeenten hadden al aangegeven niet te gaan handhaven op het voorgestelde asbestdakenverbod.

Verschuiving einddatum mocht niet baten

Staatssecretaris Van Veldhoven probeerde het wetsvoorstel nog te redden door het verbod uit te stellen naar 2028, waarbij gemeenten in uitzonderlijke gevallen nog uitstel konden verlenen naar 2030. Dat zou de haalbaarheid en betaalbaarheid van de wet moeten vergroten.

Van Veldhoven zegde tevens toe om de regels te verruimen van het asbestfonds waaruit dakeigenaren met financiële problemen ondersteuning kunnen krijgen bij de financiering van de sanering en € 5 miljoen extra uit te trekken voor de schrijnende gevallen. Daarnaast zegde Van Veldhoven toe onderzoek te doen naar de mate van blootstelling tijdens het saneren van asbestdaken en zal TNO advies gaan uitbrengen over de 35m2- grens. Particulieren met daken kleiner dan 35m2 mogen deze zelf verwijderen.

Reacties Eerste Kamer op wetsvoorstel

Met de toezeggingen wist Van Veldhoven de Eerste Kamer echter niet te overtuigen, een meerderheid stemde tegen. VVD‘er Tanja Klip zei in een stemverklaring dat de VVD meer ruimte wil in de uitvoering van de sanering van asbestdaken. De krappe marktsituatie in de saneringsbranche en de krappe financiële middelen bij veel dakeigenaren zorgt volgens Klip voor gebrek aan draagvlak en daarmee uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel.

CDA‘er Joop Atsma zegt lang gewikt en gewogen te hebben over het wetsvoorstel, waarvan Atsma zelf als toenmalig staatssecretaris de aanzet heeft gegeven. CDA vindt dit wetsvoorstel echter niet effectief genoeg omdat ze twijfels heeft over de haalbaarheid, betaalbaarheid, proportionaliteit en handhaafbaarheid.

PvdA‘er Mary Fiers is groot voorstander van de sanering van asbestdaken, maar wil dat daar een goede stimuleringsregeling onder ligt. Die is er in dit geval niet.

Als risico’s van asbest aantoonbaar verwaarloosbaar klein zijn, zijn lichtere eisen gerechtvaardigd

Alfred Jansen, portefeuillehouder Veiligheid en Pacht bij LTO Nederland

LTO positief over besluit Eerste Kamer

LTO Nederland reageert positief op het wegstemmen van de wet. “Asbestdaken moeten gesaneerd worden – dat verandert niet. Maar het moet wel op de juiste manier gebeuren”, zegt Alfred Jansen, portefeuillehouder Veiligheid en Pacht bij LTO Nederland. “Als de gezondheidsrisico’s groot zijn, moet je strenge beschermingsmaatregelen treffen. Als risico’s echter aantoonbaar verwaarloosbaar klein zijn, zijn lichtere eisen gerechtvaardigd. In sommige gevallen is het beter om er gewoon vanaf te blijven tot vervanging noodzakelijk is. Een algeheel verbod per 2028 was dus niet alleen onnodig, het was ook nog eens onuitvoerbaar en onbetaalbaar geworden. We zijn erg blij dat de Eerste Kamer dat met ons eens is”, aldus Jansen.

Laatste reacties

 • Bolder01

  Alleen vervangen als het dak versleten is, dan is het nog vroeg genoeg DE MENSEN NIET ONNODIG OP KOSTEN JAGEN

 • Leslie

  Waardeloos. Zo blijft iedereen voor hoge verzekering kosten betalen , ook de mensen die netjes gesaneerd hebben.

 • landboer

  Mooi zo, kunnen de prijzen weer dalen

 • Hilhorst100

  Een asbestdak is al uit de verzekering gehaald (nieuw dak moet jezelf betalen), is achterstallig onderhoud. Al het inpandige mag blijven zitten dus bij brand moet je wel opruimingskosten verzekeren. Wel bijzonder mensen die geen asbest hebben of die het al uit financieele luxe vervangen hebben, met al de fiscale voordelen. Deze mensen willen nu dat de rest liever vandaag nog saneerd. Vervelend karakter hebben toch veel mensen

 • Bennie Stevelink

  Net bij Tubantia een bericht: VERBOD OP ASBESTDAKEN VOLLEDIG VAN DE BAAN.
  Het bericht wordt inmiddels bevestigd door LTO.

 • massy

  Ze beginnen toch verstand te krijgen daar in den haag.

 • a van Gerwen

  En degene die al wel voor veel geld gesaneerd hebben worden zeker bedankt voor hun goede gedrag. Ik denk dat dit nog wel een staartje krijgt.

 • kleine boer

  Verbod is eraf maar veranderd dat ook de manier van saneren denk het niet dus eigenlijk veranderd er niet zoveel

 • farmerbn

  Eens met hilhorst100

 • En wat nu? Vervangen moet het toch een keer!
  Tis wel weer van de voorlopers worden altijd gestraft!

 • Vhouder

  wat een volk daar in den haag van uitstel komt afstel

 • egbert

  Het risico van asbest op dak is altijd al verwaarloosbaar het verstand moet eens weer gaan regeren.
  Elke week verkeersslachtoffers in weekend 1 tot 3 doden 20 jaar macht over stuur .
  Drank comazuipen xtc cocaïne wiet roken enz wat niet gezond is maakt vele slachtoffers meer.
  Dit is net als de discussie over glyfosfaat laat het verstand eens regeren.

 • Jan-Zonderland

  De hele asbestsanering was simpelweg een werkgelegenheidsproject onder het mom van volksgezondheid maar gebaseerd op lucht. Nu de realiteit de kleuterklas in Den Haag, want dat is het daar, ingehaald heeft, gooit men het maar weer over een andere boeg. En zo zijn er veel onzinnige regels en wetten verzonnen met werkgelegenheid als oogmerk. Het wordt tijd voor een zakenkabinet dat regeert op basis van reeële feiten.

 • Mbmb

  De verzekeringsmaatschappij heeft onterecht voorgesorteerd op een komend verbod. Dat is van tafel althans voor heel wat jaren dus er is geen enkele reden meer om de daken uit de verzekering te schrappen, ze deden dit voor eigen voordeel en om je te dwingen het dak eraf te halen. Ligt nu heel anders.

 • Vhouder

  heb nog asbest platen liggen worden mischien nog geld waard

 • mts_kuijpers

  Ik ben blij dat ze er vanaf zijn. Heb in 2017 gesaneerd, met subsidie, verzekeringspremie voor opruimingskosten en milieuzaken ging meteen flink omlaag.

 • Schrauwen Landbouw

  @hilhorst100. Op ons bedrijf is het asbest een maand geleden zonder subsidie en fiscale voordelen gesaneerd, dat je het maar weet.

 • wmeulemanjr1

  Het was niet verplicht om het er af te halen, de voorlopers die goede asbestplaten er af lieten halen deden dit vrijwillig(met subsidie, dus moeten niet zeuren nu) en dachten slimmer te zijn dan de afwachtenden.

 • info36

  Nooit te volgzaam zijn. Dat zijn Nederlanders vaak wel zonder zich het nut af te vragen.

 • Almagro

  Nou toch, daar gaat de melkkoe van het asbest kartel zomaar droog staan. Zat gelobbyd in de 2e kamer maar geen vriendjes in de 1e kamer. En nu dan? Gewoon een flinke poos wachten tot de offertes normale proporties aannemen. Zo niet, dan laat ik de daken gewoon liggen. De asbestdaken zijn de beste.

 • De overheid, daar kun je op bouwen....

 • Tonnis

  Ik heb net bericht gehad de voorlopers worden gecompenseerd voor gemaakte kosten.

 • Hilhorst100

  Schrauwen Landbouw. jullie behoren tot de minderheid van pechvogels. fiscale voordeel is er altijd wel. Europees was het asbestverhaal niet geregeld, dus kon nooit geen stand houden. Dak zal bij mij ooit wel vervangen worden of zou je er nu ook zonnepanelen op mogen leggen?

 • Hilhorst100

  Tonnis Dat is wel zo eerlijk

 • Attie

  Natuurlijk gun je collega's hun asbest succes 👍

 • De overheid, houdt je klein en is onbetrouwbaar.

 • Hilhorst100

  Alleen ik geloof er niks van

 • hollandagri

  geen verbod geeft naar de toekomst meer subsidie mogelijkheden voor sanering

 • hollandagri

  gemeenten kunnen nu al handhaven als er gevaar is door asbest of iets anders aan een bouwwerk

 • wruiten

  tis en blijft troep die asbest.

 • Attie

  Troep ja, hier in 13 gesaneerd op een lastig stuk van de kalverstal na, dat doen we zelf niet bang voor asbest. Druk in de weer met zoon, wat denk je? bats alle twee in t'net, asbest waarschuwd niet!!!

 • drikhend

  Nu ook maar weer eens praten over nertsen verbod . Zal ook wel gebaseerd zijn op emotie en niet op gezond verstand . Want wat schiet de nerts ermee op als hij of zij van goed geregeld welzijns huisvesting naar een ander land verhuisd en daar dier welzijn veel minder is . Tot nu was asbest dak gevaarlijk en van nu af niet meer zeker . Dus nu fosfaat en nitraat in milieu gevaarlijk en als straks niet meer in straatje past zeker niet meer gevaarlijk .Veehouders moeten koeien liefst in de wei . Maar bij natuur gebieden zou men een vergunning aan moeten vragen om koeien te weiden . Dan ook vergunning voor veestapels die in de natuur gebieden lopen en zogenaamd wilde natuur grazers zijn . Het gaat gewoon niet meer om gevaar maar meer om de lobby van bepaalde belanghebbende of geitenwollensokken mensen en dan komt bij velen de geloofwaardigheid in geding . Hoe betrouwbaar is de overheid?

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.