Home

Nieuws 50 reacties

Schouten wil harder optreden tegen foute bioboeren

Bij het ministerie van LNV is al langer bekend dat Skal vaak te licht omgaat met overtredingen.

Minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid vindt dat er harder opgetreden moet worden tegen biologische boeren die de fout in gaan. Dit zegt zij in reactie op een nieuwsbericht van RTL Nieuws. Hierin staat dat zo’n 200 biologische bedrijven zich niet aan de regels houden op het gebied van dierenwelzijn, medicijngebruik en milieu. Dieren zijn vaak vies, hebben weinig ruimte, staan vast of krijgen preventief medicijnen toegediend. Ook meldt RTL dat zo’n 20 groente- en fruittelers meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken die niet toegestaan zijn in de biologische landbouw. De nieuwszender deed onderzoek op basis van onder andere 1.500 inspectierapporten uit 2017 en 2018 van Skal, de toezichthouder op de biologische sector.


Lees onderaan dit artikel reacties van verschillende partijen naar aanleiding van de berichtgeving van RTL over biologische certificering.


Lees verder onder de tweet.

Evaluatie

Bij het ministerie van LNV is al langer bekend dat Skal vaak te licht omgaat met overtredingen. Na een evaluatie bleek dat Skal vaak niet alle mogelijkheden voor sancties inzet. Minister Schouten zegt dat de consument recht heeft op biologische producten die voldoen aan de Europese standaarden. “Het is goed dat Skal kijkt naar de zwaarte van de sancties en de hersteltermijnen voor boeren die meerdere keren de fout ingaan. Hetzelfde geldt voor boeren die lang bezig zijn met het verbeteren van de situatie op hun bedrijf.” Skal gaat hiermee aan de slag, aldus het ministerie.

Reactie Skal

Skal-directeur Nicolette Klijn vergelijkt in een reactie op het nieuws, een biologisch logo met een schoolrapport. “Ondernemers hebben recht om fouten te verbeteren.” Ze betreurt het beeld wat RTL in hun nieuwsbericht schetst. “Wij certificeren 5.000 bedrijven, 996 van die bedrijven hadden een ernstige of kritieke afwijking in de anderhalf jaar waarover RTL de rapporten heeft opgevraagd.” Door deze bedrijven te beoordelen wordt er volgens Skal een onjuist en onvolledig beeld van de sector getoond, aldus Skal op zijn website. Wel zegt Klijn dat het nieuwsbericht een aanleiding is om nog eens goed naar de sancties te kijken.

Directeur Nicolette Klijn gaat in op het toezicht op dierenwelzijn. Bekijk hieronder de film.

Directeur Nicolette Klijn gaat in op het toezicht op dierenwelzijn. Bekijk hieronder de film.

Directeur Nicolette Klijn vertelt over het toezicht in 2018. Bekijk hieronder de film.

 

Optreden Skal bij overtreding kan strenger

Skal kan harder optreden tegen biologische boeren die de biologische regels overtreden, vinden verschillende partijen naar aanleiding van de berichtgeving van RTL over biologische certificering.

Het ministerie heeft de toezichthouder op de biologische sector al eerder gevraagd om de sanctiemogelijkheden, zoals het intrekken van het biologisch certificaat, beter te benutten. Die discussie laait opnieuw op na de berichtgeving van RTL nieuws over producten van biologische bedrijven die een overtreding begaan.

Bionext

Bionext, koepel voor de biologische keten signaleert dat Skal adequater zou kunnen optreden in geval van overtreding. Een woordvoerder legt uit dat Skal per bedrijf de keuze maakt om het certificaat in te trekken of om de ondernemer de ruimte te geven voor verbetering. Het ministerie herkent deze werkwijze en vindt het goed dat de toezichthouder kijkt naar de zwaarte van de sancties en de bijbehorende hersteltermijnen. Bionext heeft zelf de inspectierapporten geanalyseerd en constateert dat beginnende biologische bedrijven of boeren die recent zijn omgeschakeld, relatief veel fouten maken. De organisatie wil eerst een goed beeld krijgen van de overtredingen voor er verder wordt gesproken hoe Skal zou moeten optreden in dit soort gevallen.

Kamervragen

VVD’er Helma Lodders heeft naar aanleiding van de berichtgeving van RTL Kamervragen gesteld. Ze is onder andere kritisch op het statement van Skal-directeur Klijn: “Dat er aan een aantal eisen niet wordt voldaan, maakt niet dat het product niet meer biologisch is”, en Lodders vraagt daarom hoe de SKAL-directeur een dergelijke uitspraak kan doen, op basis van de Europese biologische verordening. Fouten herstellen Klijn stelt dit niet letterlijk, maar laat wel weten dat boeren de ruimte krijgen om hun fouten te herstellen en hun biologische certificaat in de tussentijd behouden. De toezichthouder reageert uitgebreid op de berichtgeving van RTL. De nieuwszender gaat in op verschillende inspectierapporten, waar Skal ook in haar eigen toelichting een visie op geeft. Zo is op een melkveebedrijf bij verschillende controles gebleken dat er niet voldoende strooisel in de stal aanwezig was, maar dit was steeds in een andere stal, aldus Skal. “Omdat dit bedrijf zich bereid toont om te verbeteren, is het bedrijf niet opgeschort of gedecertificeerd,” is de motivering. In het evaluatierapport van de biologische toezichthouder werd ook aandacht aan deze kwestie besteed. Helma Lodders wil van het ministerie weten tot welke concrete acties deze bevindingen hebben geleid.

Supermarkten

Het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL), de belangenbehartiger van de supermarkten, vindt het onacceptabel dat producten die niet aan de regels voldoen, wel als biologisch wordt verkocht. De organisatie oppert een openbaar register in te stellen. In dit register zouden dan bedrijven, waar een afwijking is geconstateerd, moeten worden opgenomen. Het CBL realiseert dat dit niet zomaar geregeld is, omdat rekening gehouden moet worden met privacy en concurrentiegevoelige informatie. Ook zou de informatie begrijpelijk voor consumenten moeten zijn. In ieder geval vindt CBL dat de afnemers van de betreffende agrarisch ondernemer als eerste op de hoogte moeten worden gesteld, zodat deze actie kan ondernemen.

Medeauteur: Lydia van Rooijen 

Laatste reacties

 • kuiken007

  carola begint gelijk al weer te roepen voordat ze zich er in heeft verdiept!!
  net als bij de kalverenfraude ed.

 • info58

  nee kuiken007 ze bedoeld waarschijnlijk de geimporteerde buitenlandse bio producten

 • Bertus Buizer

  Bionext geeft aan dat de meeste fouten gemaakt worden door beginnende biologische bedrijven of boeren die recent zijn omgeschakeld. Goed dat hier naar gekeken wordt. Want biologisch moet ook echt biologisch zijn, tenminste voor zover dat ook echt kan.

  Want RTL mag nu wat mij betreft de schijnwerpers zetten op wat gangbare bedrijven verkeerd doen. Nog even los van de bekende mestfraude, hoge methaan-uitstoot en het veelvuldig overtreden van dierwelzijnsregels. Dan komen we op de vervuiling van bodem, grondwater en oppervlaktewater met persistente en mobiele chemische pesticiden en kunstmeststoffen, die schadelijk zijn voor bodemleven, waterecosystemen en bijen andere insecten, etc.. Biologische bedrijven worden daardoor gehinderd en ook biologisch voedsel draagt zelfs sporen mee van (ook voor de mens schadelijke) gifstoffen zoals die van Roundup en neonics die vanuit de gangbare landbouw in de bodem zijn terecht gekomen.

  Kortom, er is landbouwbreed nog veel te herstellen en te verbeteren. Op naar een ecologisch verantwoorde landbouw, biologisch of niet biologisch, maar wel agrobiologisch. Dan komt het met biologisch ook helemaal goed!

  Zie ook: <>

  .

 • boer a

  komen al die verkeerde stoffen die Buizer noemt werkelijk uit de gangbare landbouw of zijn dat juist de stoffen die met de overtredingen te maken hebben?

 • Bennie Stevelink

  Bertus, wat een ongelooflijk clichématige reactie: iedere keer als er een probleem is in de biosector wordt er iets uitgedacht om het te verplaatsen naar gangbare boeren.
  Dit is zo’n standaard manier van reageren dat we er koperoxychloride op konden innemen dat dat nu ook wel weer zou gebeuren.

 • melkveehouder .

  @Bertus Buizer. Als er toch met de schijnwerper geschenen moet worden dan zet het licht eens op de bodemvervuiling door rioolslib, de vervuiling van het grondwater door residuen van humane medicijnen, en de legale lozingen door industriëen op de binnenwateren. Of de gigantische methaanuitstoot als gevolg van de aanleg van natte natuur c.q. de wetlands. De luchtvervuiling door de auto- scheepvaart en de luchtvaart is een open deur intrappen.

  Kijk Bertus, het is gemakkelijk de spaander in andermans ogen te zien, maar niet de balk in eigen ogen. Het is geen toeval dat de landbouw momenteel zo onder vuur wordt genomen nu er maatregelen genomen moeten worden om de negatieve klimaatffecten te compenseren. Nu ook Hogan met een voorstel komt om de boeren te stimuleren bomen op hun gronden te planten is het me wel duidelijk. De overheid probeert de landbouw op te laten draaien voor de ellende die anderen hebben veroorzaakt door de boeren een bepaalde richting op te dwingen. Het worden welhaast Afrikaanse toestanden als dit zo doorgaat.

 • kleine boer

  bertus je ongeloofwaardigheid word meer en meer aangetast. Hoe kan het dat toen zeg 25 jaar geleden er veel en veel meer vee was en veel en veel meer gewasbeschermingsmiddelen gebruikt werde het met de bio diversiteit en de vogels en insekten geen probleem was. Even de autos vliegtuigen windmolens tellen.... en je weet het

 • Bertus Buizer

  Correctie in de laatste alinea van mijn reactie van 19:18 uur: 'agrobiologisch' moet 'agroecologisch' zijn.

  @kleine boer: fijn dat mijn ongeloofwaardigheid volgens u meer en meer wordt aangetast. Uw bijval verrast mij overigens wel.
  .

 • husky

  Ja @kleine boer, daar heeft @Bertus een punt:-)

 • kleine boer

  @husky en wat is zijn punt dan dat er meer vee moet komen en meer bestrijdingsmiddelen gebruikt moet worden? want dat schrijf ik en dat verrast hem schijnbaar....

 • nvanrooij1

  @kleineboer
  Je had i.p.v. ongeloofwaardigheid geloofwaardigheid moeten schrijven. Dat bedoelde je volgens mij ook .
  Bertus is overigens behoorlijk opruiend bezig door nog meer mediaaandacht te verlangen.
  Laat Bertus maar mooi in zijn eigen sprookjes geloven. Hij adviseert wat en verdient daar zijn boterham mee zonder dat hijzelf zijn zg. Aantrekkelijke ideeen uitvoert en kan ervaren wat het verdienmodel dan is. Blijf vooral in sprookjes geloven Bertus.

 • kleine boer

  @nvanrooij1 je hebt gelijk zo bedoel ik het ook typte straks op mijn telefoon denk met de spellingcontrole mis gegaan bedankt voor de reactie. En je ziet wel op mijn punt werd door bertus niet gereageerd en dat had ik op zijn minst verwacht .....

 • Gat

  Dat was toch zon geweldige sector? Heel simpel hoe meer eisen aan een product, hoe meer fraude.

 • koestal

  Wist ik al lang,wat is Schouten nu mild,toen met de zgn .tweelingenfraude was ze niet zo mild.Hoezo biologisch ? Alle boeren zijn nu biologisch.

 • koestal

  Controle wordt niet waterdicht,zal nooit gebeuren ,alleen op papier.

 • 0064376

  verschil proef je toch niet..

 • Jan-Zonderland

  Bertus schrijft: "Biologisch moet ook echt biologisch zijn voorzover het ook echt kan".
  Dus als het een beetje moeilijk wordt of niet helemaal biologisch kan of wil, dan hoeft biologisch niet echt biologisch te zijn om toch biologisch te zijn. Logisch toch ? Oh, vandaar dat biologische aardappelboeren wel met koper mogen spuiten en gangbare boeren niet. Nu snap ik het helemaal. Er wordt in de bio landbouw massaal gerotzooid, dat weet iedereen. De kunst is om niet gepakt te worden.

 • landboer

  Wat een ongelooflijk eigenwijs figuur die Bertus Buizer, een theoreticus die aan de zijlijn roept wat een ander verkeerd doet!

 • Gat

  Nog paar jaar dan is gangbaar kortbij biologisch. Dan blijft er van biologisch niks meer over

 • gjh

  dit wisten we toch allemaal ( logisch toch maar niet bio- logisch)

 • gjh

  Bertus Buizer wil je je morgen even bij een dokter melden het zit niet goed in je hoofd

 • koestal

  Zijn er al bioboeren geblokkeerd ?

 • koestal

  Schouten doet hier niks aan ,heeft sympathie voor bioboeren.

 • Bertus Buizer

  Even terug dan naar waar het over ging. Dick Veerman beschrijft in Foodlog heel treffend hoe het echt zit met het ‘schandaal’ over biologisch en Skal. De titel van zijn artikel is al even treffend: "Skal eerder te streng dan te laks, RTL moet beter leren bellen". Zie: <>
  .

 • Bennie Stevelink

  Opvallend hoe er met twee maten gemeten wordt Bertus, ook bij Foodlog.
  Directeur Nicolette Klijn vertelt hoe bioboeren worden gecontroleerd op maar liefst 50 punten. Dan kan het wel eens gebeuren dat men aan één van deze eisen niet voldoet. Dan krijgt die boer een “gele kaart”. Er is dus veel begrip voor een overtreding.

  Melkveehouders worden gecontroleerd ivm de kwaliteitsborging en moeten dan voldoen aan 167 punten (ik heb het voor de zekerheid even nagekeken). Voor veel punten kun je eveneens een “gele kaart” krijgen maar er zijn ook een heel aantal punten waarvoor je direct een “rode kaart” krijgt.
  Is er enig begrip dat je als boer wel eens van één van die 167 punten kunt afwijken zoals bioboeren met hun 50 punten? Nee, natuurlijk niet, de kwaliteit moet ten alle tijden gegarandeerd zijn!

 • Almagro

  Het zal allemaal reuze mee vallen met die bio-fraude. Net als 90 % van al die vermeende misstanden in de gangbare sector. Maar dan is Buizer van de partij om moord en brand te schreeuwen dat het allemaal héél anders moet. Of hij neemt de gelegenheid om wat van z'n eigen onzin te promoten. Ik klik die linken van Buizer niet meer aan: niet de moeite waard.

 • farmerbn

  Ik houd er niet van om een groep die in de hoek gedrukt wordt een knal extra te geven maar zou toch wel graag willen weten hoe het met de mineralenkringloop van biologische bedrijven gaat. Steeds maar mineralen afvoeren en geen mineralentekort krijgen is voor mij een raadsel. Als er een onderzoek komt, zie ik graag hierop een antwoord. Maar misschien kan Bertus het ons ook even uitleggen?

 • minez.nieuwz@bobbe.eu

 • Bertus Buizer

  @farmerbn, de mineralenaanvoer bij biologisch bestaat ondermeer uit:
  - schone compost
  - vaste dierlijke organische mest (al of niet gecomposteerd)
  - stikstof via vlinderbloemige gewassen
  - stikstof en andere mineralen via groene maaimeststoffen;
  Zie: <>

  Als de grote achterstand van wetenschappelijk onderzoek voor biologische landbouw wordt ingehaald, dan kan biologisch volgens een wetenschappelijke studie aan de Washington University de fysieke opbrengsten van biologisch zo goed als evenaren.

  Ik besteed in een eerder artikel ook aandacht aan de opbrengsten bij bio volgens 40 jaar onderzoek door het Rodale Institute in Pennsylvenia (VS). In droge jaren scoorde biologisch daar zelfs tot 40% hogere opbrengsten dan gangbaar. Zie: <>
  .

 • Bennie Stevelink

  Bertus, de biologische landbouw voorziet dus in zijn mineralenbehoefte door net als in vroegere eeuwen te parasiteren op de omgeving. Dus de mineralen aan de omgeving onttrekken waardoor deze verarmt.

 • Bertus Buizer

  Hoe bedoel je, Bennie?
  En om welke mogelijke schade gaat het dan volgens jou?
  .

 • Bennie Stevelink

  De zandverstuivingen (woestijnvorming) op de Veluwe is in de negentiende eeuw ontstaan doordat boeren de heide afmaaiden en in de potstal gebruikten om mest te maken. Hiermee werden mineralen aangevuld die via voedsel naar de stad gingen en niet weer terugkeerden. Men heeft net zolang mineralen aan de heide onttrokken totdat deze geheel dood was en een zandverstuiving ontstond.

  In eerdere eeuwen deed dit probleem zich niet voor omdat het grootste deel van de bevolking op het platteland woonde. De menselijke excretie ging samen met die van de dieren terug naar het land. In de stad was geen riolering. Twee keer daags ging de “poepkar” rond waar mensen de po in leegden. Ook dit ging buiten de stad naar het land van de boer. Er was dus een gesloten kringloop.
  Met de industrialisatie, die begin negentiende eeuw begon kwam er een trek van het platteland naar de stad. De bevolking concentreerde zich in steden. Tegelijk werden in de steden de riolering aangelegd waarmee de menselijke excretie werd weggespoeld naar de zee. De kringloop was doorbroken en het boerenland raakte uitgeput. De opbrengsten daalden met 30%. Boeren probeerden te redden wat nog te redden was door heide af te maaien, bermen maaien en de deklaag uit bossen te halen. Net op tijd, aan het eind van de negentiende eeuw, kwam de kunstmest. Een redding voor de voedselvoorziening én een redding voor de natuur die steeds meer van haar mineralen berooft werd.

 • Bertus Buizer

  @Bennie, Door de veelvuldige toepassing van kunstmest ging het bodemleven dood (waardoor de bodemstructuur achteruitgang en nu zelfs verstuiving van kleigronden!), vond er eutrofiëring plaats, werden de gewassen gevoeliger voor ziekten. Daar speelde de agrochemische op in om daar een verdienmodel van te maken. Dat ging decennia lang ten koste van de bodem (het bodemleven) en de omgeving (het grondwater, oppervlaktewater, zelfs drinkwater, natuur, biodiversiteit) en van de menselijke gezondheid.

  Bij de fabricage van kunstmest wordt bovendien onhoudbaar veel CO2 uitgestoten.

  Zoals je in mijn reactie van 13:24 uur hebt kunnen lezen, komt bij biologische landbouw het afplaggen van heidegronden niet voor. Sterker nog, deze productiemethode en andere vormen van agro-ecologische landbouw zijn juist veel vriendelijker voor de omgeving dan de gangbare landbouw.
  .

 • Bennie Stevelink

  Nogmaals Bertus, hoe vul jij de mineralen aan die met het voedsel naar de stad gaan? Waarom liep dat in de negentiende eeuw dood als het nu wel zou kunnen? Waarom voeren biologische boeren compost aan van gangbare boeren die fosfaat bevat wat uit kunstmest komt?
  Landbouw zonder kunstmest is alleen mogelijk wanneer wij de mineralen uit de riolering weten terug te halen.

 • Bertus Buizer

  @Bennie, in het nieuwe beleid van minister Carola Schouten ligt ook voor de gangbare sectoren de uitdaging van kringlooplandbouw.

  Het herwinnen van groene mineralen (fosfor, kali, magnesium, stikstof) en zoet water uit rioolslib door superkritische vergassing (SuperCritical Aqueous Reforming, oftewel 'SCAR') is op kleinschalig pilotniveau technisch al mogelijk. Het is een energie neutraal proces waarin bovendien residuen van chemische bestrijdingsmiddelen en medicijnen onschadelijk worden gemaakt en omgezet in mineralen en zouten. Dit kan een belangrijke techniek worden om vervuilde reststromen van natte biomassa weer geschikt te maken voor toepassing in de landbouw. Skal certificering moet dan eerst nog, althans als het om bio gaat.

  Zie ook #scarlet_plus op Twitter en <>
  .

 • Bennie Stevelink

  Kijk Bertus, deze laatste reactie is constructief van inhoud. Reële oplossingen zoeken voor reële problemen. Niet geloven in een wonderformule zoals biologisch.
  Vergelijk het met geneeskunde, waar echte artsen reële oplossingen zoeken voor ziektes, terwijl kwakzalvers geloven in een wonderformule zoals homeopathie.

 • Bertus Buizer

  @Bennie, is het in de landbouw toch niet 'en-en', denk je?

  In de geneeskunde kijken ze nu ook naar de leefstijl van mensen. Want die speelt een belangrijke rol in het voorkomen en genezen van ziekten en aandoeningen.

  'Leefstijlgeneeskunde' noemt hoogleraar Hanno Pijl de nieuwe richting.
  .

 • Bennie Stevelink

  Bertus, je kunt met leefstijl alleen de KANS op bepaalde ziektes in meer of mindere mate beïnvloeden. Ook kan SOMS met leefstijl de kans of snelheid van genezing van bepaalde ziektes worden verbeterd.
  Het gaat altijd om beperkte percentages, wat doen we met de rest?

  Dat leefstijl van invloed kan zijn heb ik zelf ondervonden. Vier jaar geleden heb ik een forse operatie aan de voet gehad. Verschillende gewrichten zijn weggehaald en botten hebben ze aan elkaar vast laten groeien. De genezing ging buitengewoon voorspoedig wat volgens de arts kwam doordat ik nooit gerookt heb, vrijwel geen alcohol drink en mij niet laat opjagen door vrouwen.

 • Bertus Buizer

  @Bennie, wat goed om te lezen dat jouw goede leefstijl je heeft geholpen om spoedig te genezen!

  Maar zie je jouw leefstijl dan niet als ook een middel in plaats van als alleen een kans?
  .

 • Marco22

  Ophef in de Media en direct schiet Carola in de houding en vaardigt harde maatregelen uit.
  Dieren-ngo's hebben het weer voor elkaar. Het is nu wel duidelijk dat RTL nieuwsredactie een verlengstuk is van ngo's die alle veehouderijen zo snel mogelijk NL uit wil hebben.
  Herleid eens die berichten, waar en van wie komen ze af en klopt het wat zij beweren? En de mate van overtredingen, rechtvaardigt dat de maatregelen die min Schouten neemt tov de hele sector?

 • Jan-Zonderland

  Bertis, waarom geef je niet eens gewoon antwoord op de vraag van Bennie, hoe en waar het mineralenverlies door menselijke excretie aangevuld wordt ?
  Je weet het antwoord wel maar je wilt het niet geven imdat dat antwoord de hele gesuggereerde duurzaamheid van de bio sector in een keer onderuit haalt.

 • kleine boer

  Bertus geeft ook geen antwoord op mijn vraag over veel meer vee en veel meer gewasbeschermingsmiddelen en de stand vd vogels bijen enz enz minder vee en het aantal loopt terug maar de vliegtuigen en autos enz enz zijn er veel en veel meer maar weinig antwoord van bertus of ik heb zijn antwoord gemist maar dan plaatst ie wel een link .....

 • denkenwerk

  Wat een strijd tussen gangbaar en biologisch . Dat is precies wat RTL wil. Terwijl er prima naast elkaar geproduceerd kan worden . Waar het om gaat is dat de landbouw wederom negatief in het nieuws komt . Laten we samen op trekken tegen deze lieden. De werkelijkheid naar buiten brengen zoals STAF doet zodat de burger steeds minder naar dit soort "nieuws" gaat luisteren.

 • kleine boer

  @denkenwerk helemaal met je eens er is niks mis met biologisch net zo min er iets mis is met gangbaar kan inderdaad prima naast elkaar.

 • Bertus Buizer

  @Jan-Zonderland, Volgens mij heb ik die vraag wel beantwoord: Mineralenverlies via menselijke excretie vormt in het kader van kringlooplandbouw dezelfde uitdaging voor biologisch als voor gangbaar. Zie mijn reactie van 15:44 uur en de daarop volgende reactie van @Bennie.

 • farmerbn

  Nee bertus, dat is een kleinschalig project en misschien toepasbaar in de toekomst. De vragenstellers willen weten hoe het momenteel gaat en hoe ze nu het mineralengat opvullen.

 • Bertus Buizer

  @farmerbn, Soms kan een tabel op de onderkant van een fruitdoosje helpen om inzicht te krijgen. Uit mijn tabel die u via onderstaande link kunt zien, worden bij biologisch de mineralenverliezen beperkt. De verklaring daarvoor zit onder meer in het feit dat door een betere bodemstructuur, meer bodemleven en gebruik van vaste mest en/of compost minder uitspoeling en afspoeling plaatsvinden. Verder zorgt de consument die voor biologisch kiest ook voor minder verspilling van voedsel.
  <>
  .

 • Bennie Stevelink

  Een landbouw zonder kunstmest (direct of indirect) is op dit moment niet mogelijk. Bertus weet dat wel maar wil dat niet toegeven.

 • Bertus Buizer

  @Bennie, Kunnen we dan met elkaar concluderen, dat we de voedselvoorziening door middel van kringlooplandbouw aanzienlijk minder afhankelijk moeten zien te maken van de vervuilende kunstmest (en pesticiden natuurlijk)?

 • 306lsa

  het verschil is toch alleen maar goed nu kan de consument kiezen en wat de consument het beste vind kunnen ze kopen nu wil de politiek op de stoel van de consument zitten en regels zo maken dat .....wordt gevolg is dat biologies minder tot zijn recht komt en gangbaar ook omdat de politiek de regels niet nodig vindt om toe te passen bij invoer (zoals het nu het geval is)
  Als biologies goed is of beter is dan is het toch juist mooi dat daar ook een verkoop prijs bij hoort die eerlijk is
  Ik zou in de toekomst ook wel bioboer willen worden maar dan moet het wel financieel haalbaar zijn en een soort gun factor zijn dat je bijv. Een melkprijs voor 5tot 10 jaar af kan spreken eventueel met een subsidie want overschakelen kost ook geld misschien zijn heel veel boeren bereid voor een vaste prijs van 50 cent waarom niet dan is het landschap ook van de boer een soort natuurpark die beheerd wordt door veehouder en is dan veel goedkoper dan nu de
  Natuur is plus netjes voedsel
  Wie heeft er in Nederland wat aan dat mensen niet Fairtrade kunnen leveren ? Misschien de graaiers maar dat is niet wenselijk
  Zo dacht ik zelf en gewoon respect kunnen hebben voor mensen die anders denken en het beste is ???
  Dat iedereen op de wereld genoeg heeft en daar juist wel aan te denken
  Het lijkt haast wel aan de reactie te zien dat iets alleen maar goed is (een systeem)dat het dan ook perfect moet zijn en dat is toch op school ook niet zo ik was altijd blij met een 7 of een 8

Laad alle reacties (46)

Of registreer je om te kunnen reageren.