Home

[Missing text /esp/article/type/news for nl]

Exportwaarde levensmiddelen 5,5% gestegen

De uitvoer van de levensmiddelenindustrie is in 2017 met 5,5% gestegen. De exportwaarde komt daarmee op € 39,1 miljard.

Dat blijkt uit de Monitor Levensmiddelenindustrie van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).

Belangrijke economische sector

De invoer door de levensmiddelenindustrie bedroeg € 22,3 miljard: een stijging van 4,4% ten opzichte van 2016. Zowel de in- als uitvoer stegen echter 2 tot 3% minder dan in 2016. De totale agrofoodsector, waar de levensmiddelen deel van uitmaken, had in 2017 een uitvoerwaarde van € 64,9 miljard. Hiervan gaat 54% naar België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De uitvoer naar deze landen steeg met 6%, waarin Frankrijk het grootste aandeel had met een stijging van 11,8%. De uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk steeg met 1%.

Volgens de Monitor is de levensmiddelenindustrie een belangrijke economische sector. De output van € 67,7 miljard leidde tot € 36,4 miljard aan productie in andere sectoren in Nederland, zoals de verpakkingsindustrie en de energiesector. Daarmee is de levensmiddelenindustrie direct en indirect goed voor ruim 4% van het Bruto Binnenlands Product.

Stijging van aantal werknemers

Het aantal werknemers in de voedings- en drankensector steeg van 138.000 in 2016 naar 140.000 in 2017, zo blijkt ook uit de Monitor. In de provincies Flevoland, Utrecht en Friesland is het aandeel van werkenden in de levensmiddelenindustrie het grootst. In totaal is de levensmiddelenindustrie direct en indirect goed voor 442.000 banen, wat neer komt op 5,1% van het totaal aantal banen in Nederland.

Het aantal bedrijven steeg ook. In 2018 telt de industrie 6.180 bedrijven. Het aantal kleine bedrijven, tot 10 werknemers, groeit het snelst met gemiddeld 5,3% per jaar.

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]