Home

Nieuws 2 reacties

Utrecht gaat landbouwgrond verpachten

Utrecht – De provincie Utrecht gaat 1.000 hectare landbouwgrond voor maximaal één jaar verpachten.

Wie de grond wil pachten moet dit voor 1 november 2015 doorgeven aan de provincie.

Verpachting via provincies

Na opheffing van Dienst Landelijk Gebied (DLG) loopt de verpachting van gronden niet meer via Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), maar rechtstreeks via de provincie. Diverse provincies bieden daarom zelf landbouwgrond aan die ze kortdurend willen verpachten.

In Utrecht kunnen belangstellenden via een formulier kenbaar maken in aanmerking te willen komen voor de pachtgrond. Dit geldt ook voor diegene die dit jaar al grond pachten van de provincie. Voor meerjarige pachtcontracten die doorlopen in 2016 is geen actie nodig.

Provincie selecteert pachters

De provincie maakt zelf een selectie op basis van criteria. Zo moet de pachter een volwaardig landbouwbedrijf hebben. Utrecht zegt ook te selecteren op basis van ervaringen met de pachter in het verleden. Daarnaast moet de pachter in de omgeving van de te pachten gronden woonachtig zijn.

Eind dit jaar krijgen de belangstellenden te horen of ze wel of niet in aanmerking komen voor de grond.

Laatste reacties

  • ed12345

    Dus als ik het goed zie worden typische pachtboerderijen de nek omgedraaid

  • pinkeltje

    Nee, daar heeft het niks mee te maken. Er is in NL al tientallen jaren grond die door de overheid los wordt verpacht voor korte duur. Dat is in de 60-er jaren ontstaan toen er kleine bedrijven in de sanering gingen. Grond ging toen naar SBL (Stichting Beheer Landbouwgronden). Die verpachtten het op jaarbasis beetje volgens de criteria zoals bovenstaand omgeschreven. Voorwaarde was wel dat de gebouwen - waar de gesaneerde boer meestal wel bleef wonen- aan de landbouw werden onttrokken. DIe kon je dus niet verhuren als stro opslag, wel als caravan stalling. SBL grond werd dan bijvoorbeeld bij ruilverkavelingen weer gebruikt voor allerlei compensatie en bedrijfsvergrotingen. Het is grond waar de overheid eigenaar van is en die wil er wel over kunnen blijven beschikken als dat zo uitkomt. Ze zouden het ook aan de hoogstbiedende kunnen verpachten. Dan heeft een nog groter aantal boeren het nakijken.

Of registreer je om te kunnen reageren.