Home

Nieuws

Vlaamse boeren in actie tegen PAS bij wielerkoersen

Kuurne – Meer dan honderd Vlaamse boeren hebben dit weekend met hun trekkers bij twee bekende wielrenwedstrijden actie gevoerd tegen het PAS-beleid van de Vlaamse overheid.

Zij grepen daarmee de populariteit van het wielrennen aan om aandacht te vragen voor het feit dat het voortbestaan van vele tientallen veehouderijen door de nieuwe PAS-maatregelen bedreigd worden.

Vooral zaterdag waren de boeren massaal aanwezig tijdens de Omloop Het Nieuwsblad, de opening van het Belgische wielerseizoen. Op een deel van het traject moest de karavaan wielrenners tussen een haag opgestelde trekkers rijden. Zondag voerden boeren opnieuw actie tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne.

De acties waren georganiseerd door het Algemeen Boeren Syndicaat dat fel protesteert tegen het door de Vlaamse overheid uitgevaardigde PAS-statuut van rood en oranje voor veehouderijen bij Habitatrichtlijn-gebieden. Op grond van dat statuut kregen 135 Vlaamse veehouders een zogenaamde 'rode kaart' omdat ze te veel stikstof zouden produceren. Nog eens 1.420 bedrijven moeten hun bedrijfsvoering op korte termijn aanpassen.

Het ABS heeft onder de kop 'Absurdistan' een woedende verklaring uitgegeven: ''Er hangen zwarte vlaggen in de Vlaamse Ardennen. Straks ook in de andere heuvelachtige streken of misschien in gans Vlaanderen. Het probleem is dermate erg dat verschillende gemeenten de helft van hun landbouwbedrijven zien teniet gaan omwille van dit brandmerk. De verontwaardiging is enorm en de solidariteit onder de boeren is groot. Niemand met gezond verstand kan aannemen dat familiale, mooie historische bedrijven zomaar van de ene dag op de andere in de weg staan van de 'natuur' en moeten afbouwen, verdwijnen of oprotten.  De oprottings-strategie zorgt ervoor dat in bosrijke gebieden en rond de Natura2000-gebieden geen rendabele landbouw meer mogelijk is! Wat voor maatschappij vernietigt zijn eigen landschap, zijn eigen landbouw en voedselvoorziening?''

''Het probleem is dat ons beleid te veel geïnspireerd wordt door het groene gedachtegoed. Het begint vanuit Europa, dat kennen we al, maar het wordt in Vlaanderen geïmplementeerd door extreme groene jongens met oogkleppen, die zweven en elke realiteitszin of relativiteitszin hebben verloren. Waarom moet Vlaanderen zo nodig verder gaan dan Wallonië of onze buurlanden? Hoe kan een maatschappij in tijden van geldschaarste zover gaan dat ze  leefbare bedrijven opkoopt, alles om zogezegd meer natuur te ontwikkelen. De politiek en de administratie moet haar huiswerk overdoen, zoveel is duidelijk! ABS gaat voor het behoud van alle bedrijven, ook de rode. In Nederland hebben ze klaarblijkelijk meer boerenverstand, daar kunnen  bedrijven in nabijheid van Natura2000-gebieden nog uitbreiden, ondanks de implementatie van de PAS. Vlaanderen doet net het omgekeerde om dezelfde natuurdoelen te halen. Absurdistan bij uitstek!''

Ook het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, dat de regeling uitvoert, verwijst naar ons land. ''De ervaring uit Nederland leert dat het op punt stellen van een definitieve programmatische aanpak (DPAS) die rechtszekerheid geeft aan de vergunningaanvragers heel wat tijd vergt. Ook in Vlaanderen moet er nog heel wat onderzoek en juridisch werk gebeuren. Voor de landbouwsectoren moet onderzoek gebeuren naar ammoniakreducerende technieken die voldoen aan het BBT-criterium (beste beschikbare technieken), er moeten nadere analyses gemaakt worden van het effect veroorzaakt door stikstofneerslag op de habitats (met inbegrip van gebiedsanalyses), de socio-economische impact moet in kaart gebracht worden, de wijze waarop andere sectoren bijdragen aan de stikstofneerslag moet worden onderzocht... ''

De Vlaamse overheid heeft er daarom voor gekozen om na een overgangsjaar dat loopt tot april dit jaar voorlopige PAS-vergunningen uit te geven. Die moeten tot uiterlijk 1 januari 2019 van kracht zijn waarna een definitief beleid moet volgen. Tijdens die voorlopige PAS-fase zullen reductiedoelen per sector en per specifiekgebied worden bepaald. Zo moet het volgens het Agentschap duidelijk worden welke extra reducerende maatregelen nodig zijn, en kan er een herstelbeleid ontwikkeld worden. ''Als eenmaal alles in kaart is gebracht, kan de definitieve PAS van start gaan met een sluitend pakket brongerichte maatregelen (zowel algemeen als gebiedsspecifiek) en een volledig operationeel herstelbeleid.''

Of registreer je om te kunnen reageren.