Home

Nieuws 4537 x bekeken 11 reacties

VVD haalt Minas van stal

Den Haag - De VVD in de Tweede Kamer wil nagaan of elementen van het jaren geleden afgeschafte mineralenaangiftesysteem (Minas) kunnen terugkeren. Kamerlid Helma Lodders wil daarover in gesprek met deskundigen van het ministerie van Economische Zaken.

Tijdens de procedure-vergadering van de Commissie Economische Zaken van het parlement heeft Lodders gevraagd om een technische briefing daarover.

Monitoring mineralengebruik

Minas  was tot 2005 in gebruik als systeem voor de monitoring van het mineralengebruik (fosfaat, stikstof) in de veehouderij. Binnen Minas was sprake van acceptabele verliezen tussen de aan- en afvoer van mineralen. Omdat de Europese Commissie het systeem niet accepteerde is in 2006 overgestapt op gebruiksnormen voor dierlijke mest, zoals die worden gehanteerd in de Nitraatrichtlijn.

Elementen opnieuw inzetten

Lodders zegt dat Minas weliswaar is afgekeurd, maar dat er wel elementen in zaten die mogelijk opnieuw kunnen worden ingezet. Aanleiding voor haar verzoek zijn opmerkingen tijdens de hoorzitting over de invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij.  Ook daar werd geopperd dat een systeem als Minas zou kunnen bijdragen aan een werkbare oplossing.

Gesprek over meetmethodiek

Lodders wil verder een gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de meetmethodieken en de modellen die ten grondslag liggen aan het beleid. Voor beide voorstellen kreeg ze steun van onder andere CDA, PvdA en SP.

Laatste reacties

 • Mozes

  Dat klinkt positief.

 • alco1

  Het beste nieuws van vandaag.

 • j.verstraten1

  Die 'elementen' die kunnen terugkeren zitten versleuteld in de krw.

 • schoenmakers1

  waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan

 • HJ O R

  Is dit niet te eenvoudig voor LTO?

 • info275

  Iedereen die een Kringloopwijzer online invult volgens de verplichting van de zuivel (zonder kuilvoorraden) volgend jaar, die feitelijk een Minasbalans gemaakt

 • DreiEcks Dairy

  Heel goed bezig mevrouw Lodders!! Ook goed dat de PvdA deze redelijke en relevante voorstellen ondersteunt. Leidt gelijk de aandacht wat af van de opeenstapeling van wanprestaties door de staatsecretaris.

 • alco1

  Vaneck. Die steun komt voor de meet methodiek.

 • DreiEcks Dairy

  Wat de meetmethoden en modellen aangaat is het de hoogste tijd dat er iemand opstaat met oog voor realistische rekensommen. Ik wens mevrouw Lodders hier alle succes bij en houd rekening met voluit tegenwerking om de waarheid boven tafel te krijgen!

 • Jan van het Zand

  Fosfaatplafond is een politieke dwaling en MOET van tafel af. Fosfaat is in de mestwetgeving gekomen vanwege eutrofiëring.
  Er is ook totaal geen sprake van slechte grondwaterkwaliteit door fosfaat of te hoge fosfaatconcentraties in het oppervlaktewater.
  Wel wordt geschreven, dat het fosfaatgehalte in de zee daalt, en dat het de visstand niet ten goede komt.
  Als het over grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit gaat, dan is de hoeveelheid stikstof waar altijd over geschreven wordt en niet het fosfaatgehalte.
  Kortom: de gebruiksnormen voor fosfaat zijn al te laag en de fosfaattoestand van de gronden dalen.
  Een fosfaatplafond is daarmee een dwaling van de EU. En dat belemmert de landbouw onnodig. Van tafel met dat gekke ding.

 • landboer

  Dat je de kunstmest mocht vervangen door varkensmest zal wel niet weer terugkomen. En kunstmestfosfaat telde helemaal niet mee.... Dat waren nog eens tijden!

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.