Home

Nieuws 8 reacties

Kamer accepteert derogatie

Den Haag – De Tweede Kamer accepteert het voorstel voor derogatie voor ruimere mestnormen. Dat blijkt tijdens het debat in de Tweede Kamer.

Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma komt de veehouderij wel tegemoet door de POR-regeling, waarbij varkens- en pluimveehouders onder voorwaarde van verwerking van alle mest op het bedrijf kunnen uitbreiden met (gedeeltelijke) vrijstelling van dierrechten. Voor boeren die gebruik hebben gemaakt van de oude POR-regeling, die per 2015 zou vervallen, wordt ook gekeken naar een oplossing. Ook gaat Dijksma, binnen de grenzen die Brussel stelt, kijken naar adequate oplossingen voor knelgevallen door de verhoging van het verplichte areaal grasland van 70 naar 80 procent voor derogatie-bedrijven.

Dijksma reageerde fel op het voorstel van CDA-Kamerlid Jaco Geurts om de onderhandelingen over derogatie op te schorten tot na de Europese verkiezingen in mei. "Dat betekent dat Nederland in 2014 geen derogatie krijgt en in plaats van 250 of 230 kilo stikstof nog 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare mogen aanwenden", aldus Dijksma. Dit veroorzaakt - op basis van een sigarendoosberekening - melkveehouders tussen de 85 en 100 miljoen euro extra aan kosten voor mestafzet en bemesting, nog los van de extra kosten als gevolg van de extra druk op de mestmarkt.

Ook VVD en PvdA reageerden kritisch op het voorstel van Geurts, omdat hij hiermee de derogatie op het spel zou zetten. "Ik wil het risico op het mislopen van derogatie absoluut niet nemen", zegt Helma Lodders (VVD). Geurts vindt dat de maat vol is en wil de strengere eisen voor Nederland niet accepteren.

Dijksma benadrukte bij het debat opnieuw dat derogatie geen recht is, maar iets dat verdiend moet worden door aan de normen van de nitraatrichtlijn te voldoen. "En deze norm van 50 milligram nitraat per liter grondwater wordt niet overal gehaald", zei Dijksma. De staatssecretaris vermoedt dat mestfraude een rol speelt bij de hoge concentraties nitraat in het grondwater in het (zuidelijk) zand- en lössgebied. "De resultaten in de monitoringgegevens blijven namelijk achter bij wat op basis van de modellen werd verwacht: de gemeten hoge concentraties in het (zuidelijke) zand- en lössgebied kunnen niet geheel verklaard worden vanuit de theorie. Dat wijst erop dat fraude hier een rol zou kunnen spelen", schrijft Dijksma in een brief aan de Kamer.

Tijdens een bijeenkomst in Barneveld maandagavond zei Dijksma dat het nog een toer wordt om alle Europese lidstaten vóór de Nederlandse derogatie te laten stemmen. Ook in de Kamer herhaalde ze dit. "Ik hoop dat we hem binnen halen, maar dat moet nog wel gebeuren." Het nitraatcomité , waarin alle lidstaten zijn vertegenwoordigd, stemt 23 april over het Nederlandse derogatieverzoek.

Laatste reacties

 • alco1

  Het lijkt net koe handel, met dien verstande dat je als boer alleen maar ja mag knikken, omdat anders nog minder geboden zal worden.

 • probe14

  Die Geurts overspeelt zijn hand. Wat is dit voor een CDA toch? Net PVV: lekker dwars roepen. Wordt toch geen meerderheid gehaald voor mijn onzinnige standpunt. En hopelijk trappen de boeren erin. Niet dus ......

 • Bussemakers

  Het kan aan mij ligggen maar ik wat ik mis in dit hele artikel, misschien wel debat, is de discussie over de juiste methodiek van bemonsteren van het grondwater aangezien we hierop worden afgerekend. Dijksma roept al gelijk mestfraude, want praktijk komt niet overeen wat er in theorie verwacht werd volgens de modellen en deskundigen van de overheid. Of het waar is weet ik niet maar volgens mij heeft Dijksma geen bewijzen om dit zo hard te roepen. Zonder bewijzen vind ik dit een vorm van zwartmakerij van de veesectoren in het zuidelijk zand en lossgebied.

 • Martin Oldenhof

  Inderdaad Bussemakers het debat is niet weergegeven. Het bemonsteren en methodiek van nitraatbepaling is in de EU (zelfs in Nederland) verschillend. Er word alleen maar wat gezegd over rekenmodellen en fraude. Als het letterlijk in de brief staat is dat laatste zelfs laster en smaad.

 • probe14

  Die Geurts overspeelt zijn hand. Wat is dit voor een CDA toch? Net PVV: lekker dwars roepen. Wordt toch geen meerderheid gehaald voor mijn onzinnige standpunt. En hopelijk trappen de boeren erin. Niet dus ......

 • Zuperboer

  Inderdaad Bussemakers, dat mis ik ook. Het zou Jaco Geurts (lees het CDA) meer helpen als ze hun kritiek op deze RIVM-problematiek keihard zouden inzetten en zouden instemmen op voorwaarde dat de meetproblematiek op zeer korte termijn Europabreed op een en het zelfde systeem overgaat.

 • koestal

  De boerenbelangen zijn in de Tweede Kamer weer verkwanseld voor andere zaken om de coalitie in stand te houden,zo werkt dat in de politiek

 • koestal

  Het probleem zit bij de waterschappen ,die kunnen in Zuid -Holland het fosfaatgehalte in het lozingswater niet genoeg omlaag krijgen,als de boeren nu wat minder fosfaat gebruiken is de zaak weer wat beter in evenwicht,er is hier geheim overleg geweest tussen de ministeries,met dit als resultaat,de boer is weer het slachtoffer

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.