Commentaar

13 reacties

‘Troebele transparantie rond fosfaatrechten’

Er is veel commotie ontstaan over openbaarmaking van gegevens over fosfaatrechten. Terecht.

Wat is er aan de hand? Volgens onnavolgbare Europese logica is de invoering van de fosfaatrechten, twee jaar geleden, een vorm van staatssteun. Daarmee is er een verplichting om de ‘begunstigden’ openbaar te maken.

Privacybescherming

Hoe en wat precies is trouwens niet duidelijk. Moet het met naam en toenaam, net als bij de openbaarmaking van de Europese toeslagen gebeurt? Niemand die het weet op dit moment. Er gaan geruchten dat zelfs de bankrekeningnummers geopenbaard moeten worden, al lijkt dat zeer onaannemelijk; het schuurt met privacybescherming en is niet terug te vinden in Europese regels.

Geen enkel maatschappelijk doel

Anders dan openbaarmaking van andere gegevens, zoals over vergunningen, dient dit geen enkel maatschappelijk doel. Daarom voelt het al snel als boertje pesten.

Meer terughoudendheid en meer begrip voor de kwetsbare positie van boerenbedrijven als het gaat om privacy is nodig

En anders dan in andere branches, vallen in de landbouw privé en bedrijf in veel opzichten samen. Je zit onder een glazen stolp, en dat geeft een gevoel van kwetsbaarheid. Terecht dus, die commotie over deze openbaarmaking. Meer terughoudendheid en meer begrip voor de kwetsbare positie van boerenbedrijven als het gaat om privacy is nodig.

Laatste reacties

 • niet

  tis natuurlijk wel zo het is staatssteun. Als ik het niet erbij zou hebben kwam ik niet rond met alleen de melkprijs van nu.

 • Zuperboer

  Staatssteun? De wereldmarktprijs is stabiel en de wereldmelkproduktie ook. Alleen de NL'se veehouders hebben 8,3% van hun rechten moeten inleveren en door de inelasticiteit van het systeem komt de korting eerder op 10% ivm de de strafrechtelijke vervolging als men de eigen toewijzing overschrijdt. De kostprijs is in Nl zo'n 2 Eurocent omhoog gegaan. Boereninkomen verdampt en dat alles door Nederlandse Staatssteun in de ogen van de lachende EU-kliek. Kafka kon t niet beter schrijven zo'n vertoning is het. En het ergste is dat we er aan gaan wennen. #interbellum#Weelde

 • melkveehouder .

  Nou breekt me de klomp als het waar is wat Oppewal schrijft. Bij de invoering van het fosfaatrechtenstelsel was dit nou net de bottleneck. Als we boven het fosfaatplafond zouden zitten dat was invoering van het fosfaatrechtenstelsel in Nederland niet mogelijk omdat Brussel fosfaatrechten dan als Staatssteun zou zien. Omdat we destijds boven het fosfaatplafond produceerden is de invoering van het fosfaatrechtenstelsel uitgesteld. RFC is de overheid toen van dienst geweest door (samen met zuivelnl) een leveringsreductie in te voeren waardoor de sector wél onder het fosfaatplafond bleef, zodat invoering van het fosfaatrechtenstelsel een jaar later tóch door zou kunnen gaan.

  Concreet betekent dit dat destijds een fosfaatrechtenstelsel is ingevoerd dat niét gezien kon worden als Staatssteun! Althans, volgens de lezing van destijds.

  Ik ben geen jurist maar mijn nuchter verstand zegt dat óf het een óf het ander niet klopt. Of er is geen sprake van Staatssteun en publicatie is dan kennelijk niet toegestaan, óf er is destijds sprake geweest van een onrechtmatige invoering van het fosfaatrechtenstelsel c.q. productiebeperking. In dat laatste geval dient het stelsel opgeheven te worden.

  @Johan Oppewal. Een zichzelf respecterend vakblad zou dit heikele thema tot op de bodem moeten uitzoeken en hierover publiceren. Doe je best zou ik zeggen!

 • draaier

  @melkveehouder. Er is verschil tussen geoorloofde en ongeoorloofde staatssteun

 • melkveehouder .

  @Draaier, dat zal best maar als dit klopt wat Oppewal schrijft, dan is destijds iets ingevoerd wat niet mag en zijn de Eerste en Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd geweest lijkt me.

 • farmerbn

  Nederland had nooit met die rechten moeten beginnen, dan maar geen derogatie. Over enkele jaren is het mestoverschot verleden tijd en kost mest afvoeren geen drol meer. Zit je nu wel met de verrekte rechten.

 • Kelholt

  @Melkveehouder lees nog even terug op <> :
  "De Europese Commissie vindt fosfaatrechten staatssteun, omdat de rechten vanaf het moment van invoering schaars zijn en vrij verhandelbaar. Daardoor krijgen de rechten een economische waarde. Staatssteun mag niet worden gegeven om weer te voldoen aan milieunormen die nu worden overschreden, oordeelt de Commissie. Ze mogen dus niet worden ingezet om de fosfaatproductie te verlagen onder het fosfaatplafond."
  Om onder het fosfaatplafond te komen is het fosfaatreductieplan opgetuigd.
  En wat @farmerbn zegt.

 • nvanrooij1

  Wat een onzin met die staatssteun. Staatssteun is als je bevoordeeld wordt door de overheid doordat je iets krijgt van de overheid onder de marktprijs .
  De fosfaatrechten is een regulerende regeling om binnen een fosfaatplafond te blijven. De fosfaatrechten zijn van de sector op basis van eigen handelen ( o.a. Op basis van duur aangekocht melkquota) of eigen bedrijfsvoering. De overheid heeft de sector niets geschonken. Eerder begrensd met de korting van 8,3% en de afroming bij verhandeling van fosfaatrechten. Bij groei is het zelfs een kostprijsverhogende factor. Hoezo staatsteun aan de Nederlandse sector. Je zou eerder kunnen zeggen dat de buitenlandse sector door de Nederlandse maatregel voordeel(en dus zg.staatsteun) heeft doordat de Nederlandse sector beperkt wordt.
  De staatsteundiscussie is een dooddoener en wordt vaak door juristen gebruikt voor de eigen werkverschaffing.
  Lang leve Europa

 • melkveehouder .

  @Kelholt. Dank voor je reactie. Ik ga er nu van uit dat Boerderij dit destijds correct heeft gepubliceerd. Dat betekent dan ook geen invoering van (verhandelbare) stikstofrechten (of salderen?) omdat Staatssteun mag niet worden gegeven om weer te voldoen aan milieunormen die nu worden overschreden c.q. voordat de natuur weer in goede staat verkeerd?

 • 112

  de GLB premie is ook openbaar . dat fosfaat rechten openbaar gemaakt werden is al lang bekend . zelfs LTO wist dat

 • farmerbn

  Als die cijfers straks wél openbaar worden kun je meteen zien wat de LTO-bobo's aan rechten hebben.

 • nvanrooij1

  De DDB,FDF en NMV hebben inmiddels uitgezocht dat publicatie onder € 500.000,00 niet nodig is. Op prikkebord is een voorbeeldbrieven bij dat item te downloaden. Er moet wel voor 15 januari gereageerd worden

 • haj146

  Was het ook staatsdiefstal toen het melkqoutum verdampte? Wat een ellendig land is het hier toch. Engeland kan het nu ff moeilijk krijgen maar op de lange duur moeten we van dat Brussel af! Mag het van den haag dan niet van Brussel en andersom. Allemaal van die diknekken als Timmermans die de dictator uithangen. Anders maar eens op de trekkers naar Brussel. Saneren die hele stichting

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.