Commentaar

‘Stikstofontwikkelingsruimte behouden voor de sector’

Waar schaarste is, moet je knokken voor je eigen deel van de koek. Ook als het volstrekt vanzelfsprekend lijkt dat je daar recht op hebt. Dat blijkt maar weer in de kwestie van de stikstofontwikkelingsruimte.

Wat is er aan de hand? Uitstoot van stikstofhoudende gassen, zoals ammoniak en NOx is schadelijk. Dus is er beleid om die emissie te beperken, de zogeheten PAS. De landbouw is de grootste maar niet de enige uitstoter. Met name verkeer (snelwegen, luchthavens) doet ook een duit in het zakje. En dus is de landbouw in regelrechte concurrentie met die andere sectoren om de beschikbare toegestane uitstootquota.

Kansen bij boeren die niet benutte ruimte hebben

Onlangs werd bekend dat luchthaven Eindhoven tegen de grens van zijn stikstofuitstoot aanloopt. Ook het autoverkeer wordt hier en daar beperkt om die reden. En dus staan provincies onder druk om de uitstootruimte te herverdelen. Ze zien een kans bij boeren die in hun vergunning nog niet benutte ruimte hebben.

Regel is dat ontwikkelruimte binnen 2 jaar gebruikt moet zijn. Anders vervalt ze. Voor de betrokken veehouders is dat een hard gelag. Blijft die ruimte wel binnen de sector, dan is het nog te verteren. Maar als niet je collega maar het vliegveld er met de buit vandoor gaat, wordt het echt pijnlijk. LTO slaat hierover zeer terecht alarm. Ze roept provincies op om de ontwikkelruimte die voor boeren bestemd was, voor de landbouw te behouden.

Of registreer je om te kunnen reageren.