5 reacties

'Op de bres voor landbouw'

De internationale handelsverdragen TTIP in CETA geven Nederlandse boeren en tuinders geen eerlijke kans. De afspraken stellen regels aan het eindproduct, maar níet dat de wijze waarop buitenlandse producten worden geproduceerd aan onze eisen moet voldoen. SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf trekt een streep.

De besluitvorming over het handelsverdrag met Canada (CETA) zit in een beslissende fase. Wat gaat Europa doen? Over TTIP, het verdrag met de Verenigde Staten, wordt nog stevig gediscussieerd. De kritiek van lidstaten hierop is de laatste maanden aangezwollen. Maar dat lijkt eerder verkiezingsretoriek en onderhandelingsstrategie dan dat daadwerkelijk een punt zal worden gezet. Deze handelsverdragen kunnen grote gevolgen hebben voor de Nederlandse landbouw. Een kritische blik is daarom op z’n plaats. Krijgen Nederlandse boeren en tuinders een eerlijke kans?

Laat ik het antwoord maar direct geven: ik vrees van niet. Voorstanders van deze verdragen geven aan dat Europese productiestandaarden en regels worden beschermd. Dat klopt, maar het is een halve waarheid. Als Europa zegt dat er geen chloor in de kip mag zitten, dan komt die kip inderdaad Europa niet in. Maar varkensvlees weren omdat Canadese varkensboeren niet verplicht zijn om zeugen in groepen te houden, zit er niet in.

Adder onder het gras

De afspraken regelen alleen dat de geïmporteerde producten aan de Europese eisen moeten voldoen en dat buitenlandse investeerders niet kunnen afdwingen dat Europese regels worden bijgesteld. Maar ze regelen níet dat de wijze waarop buitenlandse producten worden geproduceerd aan onze eisen moet voldoen. Dat is de grote adder onder het gras. Het zorgt voor een ongelijk speelveld en zet onze boeren en tuinders op achterstand.

Feit is dat Amerikaanse en Canadese boeren aan veel minder (strenge) regels moeten voldoen. Een paar voorbeelden: in Canada zijn weinig regels voor dierenwelzijn. Er wordt gewerkt met gedragscodes, maar die zijn geheel vrijblijvend.

In de VS staan nog volop legbatterijen. De VS en Canada zijn veel soepeler bij het toelaten van gewasbeschermingsmiddelen en genetisch gemodificeerde gewassen. Fabrikanten híer moeten eerst aantonen dat er geen negatieve effecten zijn. Samengevat: de verhoudingen zijn scheef.

Varkenshouderij

Verschillende sectoren hebben aardig wat te duchten van CETA en TTIP. Ik noem bijvoorbeeld de varkenshouderij. Deze sector zit in zwaar weer. De ‘maatschappelijke opgave’ is groot, terwijl bedrijven nu al met rode cijfers draaien. Die zitten dus bepaald niet te wachten op een oneerlijke krachtmeting met varkenshouders aan de andere kant van de oceaan.

Je kunt vragen: waar hebben we het over? Zeker in CETA gaat het om kleine hoeveelheden als je kijkt naar de totale Europese handel. En: onder aan de streep zijn de economische voordelen toch groot? We kunnen toch niet iedereen een plezier doen?

Kortzichtig

Hier verzet ik me tegen. Dit is buitengewoon kortzichtig. De handelsstromen binnen Europa zijn veel groter dan naar landen buiten Europa. Maar de laatste hebben wél grote invloed op de prijsvorming. CETA geldt bovendien ook als aanloop naar TTIP.

Belangrijker vind ik echter dat het gewoon onrechtvaardig is. Hoe kun je met droge ogen pleiten voor meer dierenwelzijn en een beter milieu, en tegelijkertijd het boeren nog lastiger maken om de meerkosten terug te verdienen?

Het is tijd om een streep te trekken. Boeren verdienen een eerlijke boterham. Onze land- en tuinbouwers moeten niet worden opgeofferd aan anderen die wél voordelen kunnen hebben van CETA en TTIP. Ik wil daarom dat kwetsbare landbouwsectoren buiten de handelsverdragen met Canada en de VS worden gehouden. Zo niet, dan moet er worden gezorgd voor concrete financiële compensatie. Anders gewoon geen handelsverdragen.

Meer over TTIP

Laatste reacties

 • k.a.schouten1

  Elbert,
  Geweldig hoe jij het opneemt voor de agrarische sector in NL.
  Antoinette

 • Zuperboer

  Maar het probleem van compensatiebetalingen is dat vroeg of later onder een ander bewind iedereen vergeten is waarvoor die betalingen eigenlijk zijn ingesteld. Zo vergaat het ook met het GLB. De landbouw is een subsidieslurper, maar niets is minder waar, de produktprijzen zijn collectief verlaagd ten gunste van de consument en de GLB-betalingen zijn feitelijk een tegemoetkoming voor o.a. het landschapsstofferen van de akkerbouw en melkveehouderij.

 • agratax(1)

  Ik denk dat het voor de landbouw goed zou zijn als we de Fransen volgen in hun TTIP benadering (stop TTIP) als we tenminste de landbouw niet nog verder willen uitkleden en de voedselveiligheid en het dierwelzijn belangrijk vinden. Laat Nederland eens afstappen van de gedachte "Handel en Handelaren" maken het land rijk. Helaas is dit niet meer waar, de Handelaren worden rijker en de bevolking armer. Gemiddeld zal het groei model wel kloppen en daar stuurt de politiek op. Vb. Gemiddeld verdienen de werknemers van een multinational het modale inkomen, helaas verdient de directie per man 100 X modaal, er zijn dus heel wat werknemers onder modaal om gemiddeld goed uit te komen.

 • Bennie Stevelink

  Er wordt vaak gesteld dat consumenten wel zullen kiezen voor duurzaam geproduceerde producten en daar ook wel extra voor willen betalen. Dat is onjuist: de consument kiest voor fysieke kwaliteit tegen de laagste prijs. De consument wil alleen extra betalen als het product een extra fysieke kwaliteit heeft. Voor de productiewijze alleen betaalt hij niet.
  Het bewijs hiervoor wordt geleverd door de biologische sector. Bij biologische producten worden door zowel producenten, verkopers als kopers extra fysieke kwaliteiten gefantaseerd zoals lekkerder of gezonder. Bij vergelijkend onderzoek is al vele malen aangetoond dat er geen verschil zit in smaak of gezondheid. Toch blijft men dit beweren omdat voor de productiewijze alleen, ook de idealistische koper van biologische producten, onvoldoende motivatie heeft er extra voor te betalen.
  Hét ultieme bewijs dat de consument niet wil betalen voor de productiewijze.

 • hansvanbergen

  Eindelijk eens een politicus die een grondige en correcte analyse geeft van een onderwerp uit de landbouw! Mijn probleem op wie ik moet stemmen is meteen opgelost. @Bennie helemaal gelijk.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.