Home

Achtergrond 9 reacties

Grondwater hard nodig voor beregening én natuur

Boeren op hooggelegen zandgronden moeten het dit jaar wederom hebben van beregening met grondwater. Natuurorganisaties zien liever dat hier beperkingen aan worden gesteld.

Na een weekend met een aantal flinke plensbuien is er voor veel boeren in het veld weinig verandering te bespeuren. De buien waren soms erg plaatselijk en kunnen variëren van 2 tot meer dan 40 mm in een paar uur tijd. Het grootste watertekort is nog altijd op de hooggelegen zandgronden.

Beregenen

Boeren daar zijn volop aan het beregenen. In diezelfde regio’s vallen ook beken droog en zakt het waterpeil in de sloten. Beregenen met oppervlaktewater mag niet meer overal. Vergeleken met vorig jaar zijn er momenteel minder beregeningsverboden. Het gebruik van grondwater mag nog wel overal, hoewel waterschappen de vinger aan de pols houden. Waterschap Vechtstromen hanteert als bovengrens een neerslagtekort van 250 mm, daarna stelt het schap een verbod op het onttrekken van grondwater rondom kwetsbare natuurgebieden in. Gezien de weersverwachting, opnieuw temperaturen van 30 graden en weinig neerslag, verwacht de beheerder dat op termijn dit verbod zijn intrede zal doen. In de Achterhoek, werkgebied van Rijn en IJssel is het rondom 2 natuurgebieden niet meer mogelijk om grondwater te gebruiken.

Lees ook: Dit zijn de beregeningsverboden in 2019

Rekening houden met natuur

Natuurmonumenten ziet liever dat waterschappen eerder rekening houden met de natuur. Ecoloog Peter Voorn en hydroloog Corine Geujen betoogden eerder deze week in het Brabants Dagblad dat waterschappen en provincies ‘paal en perk moeten stellen aan ongebreideld grondwatergebruik’.

Verdringingsreeks

De praktijk is dat waterschappen gebruikmaken van de zogenaamde verdringingsreeks, een onderverdeling in categorieën, waarin staat welke functie van water het belangrijkste is, de onderste categorieën mogen als eerste geen water meer gebruiken. Natuurbodems, waar onomkeerbare schade zou kunnen optreden, vallen in de eerste categorie. Landbouw zit veelal in de laatste categorie. Kapitaalintensieve gewassen gaan hierbij voor andere gewassen, die per saldo minder opleveren. Waterschappen maken daarom vaak onderscheid tussen grasland, akkerbouwgewassen en bijvoorbeeld bloembollen. Dit verschilt per regio.

Beregening heeft effect

Voorlopig kunnen boeren dus bijna overal nog met de haspel aan de slag. Twan van der Heijden heeft met 5 haspels een dagtaak aan het beregenen, Maar, relativeert de akkerbouwer, “het is minder erg dan vorig jaar.”

Twan van der Heijden stelt de haspel in voor het beregenen van zijn aardappels. Hij heeft een dagtaak aan het werken met 5 haspels op z'n akkerbouwbedrijf in Soerendonk. - Foto: Bert Jansen
Twan van der Heijden stelt de haspel in voor het beregenen van zijn aardappels. Hij heeft een dagtaak aan het werken met 5 haspels op z'n akkerbouwbedrijf in Soerendonk. - Foto: Bert Jansen

Hij is momenteel bezig met het beregenen van 85 hectare aardappels en 8 hectare suikerbieten in het Brabantse Soerendonk. Hij ziet dat de beregening effect heeft en er groei blijft zitten in z’n gewassen. “Het grote verschil met vorig jaar is dat het de afgelopen week minder heet was en een stuk minder zon. Daardoor vielen vorig jaar de aardappelplanten slap over de ruggen en stond de zon vol op de aardappels. De planten staan nu nog overeind.”

Laatste reacties

 • Gebageit

  De grondwaterstand wordt bijna niet bepaalt door het beregenen met grondwater, dat is verwaarloosbaar, de industrie en burger is een veel grotere boosdoener! Het is wederom een valse voorwensel om de landbouw uit Nederland weg te werken! En eigenlijk is het wel raar dat de landbouw op de laaste plaats komt, als eten een eerste levensbehoeften is......

 • Jan-Zonderland

  @Agrismolders, ja het is erg leuk om met een lege maag door een weelderig natuurgebied te wandelen ( waar je eigenlijk niet eens mag komen)

 • wullum

  Betaalt natuurmonumenten dan meer per hectare aan het waterschap ?

 • Vhouder

  grondwater is mijn water is op mijn grond gevallen inde vorm van regen

 • burgt

  het is wederom de landbouw waar de vinger gewezen word ,net of de landbouwer voor zn plezier de beregening uitvoerd . buiten het vele werk en de enorme kosten hopen we dat het door een betere prijs goed gemaakt word . inderdaad de landbouw zorgd dat er groent fruit en melk voor een schamele prijs in de winkel ligt dit zijn onze eerste levens behoefte . zonder bier en frisdrank kunnen we best overleven ,waarom word er dan niet gedacht dat brouwerijen en industrie wat toch jaar rond groot onttrekkers zijn als eerst de rem erop krijgen .maar nee het buitengebied waar eenieder op zijn manier van kan genieten is toevallig wel het '' industrie'' terrein van de landbouw waar alles zonder geheimen gebeurd en momenteel op onze droge zandgrond in brabant word zichtbaar veel beregend.

 • nvanrooij1

  Klopt veehouder. De linkse en natuurmensen waren er nl. Als de kippen bij om het regenwater aan de footprint van een kilo vlees toe te rekenen ook al kon die koe dat nooit opdrinken. Dus nu ook niet zeuren . De waterfootprint van de Natura gebieden is ook gigantisch.

 • Gat

  Natuur betaalt minste aan waterschapslasten dus wat willen die sukkels eisen? Daag onderaan met je natuur. Natuur herstelt zijn eigen wel. En andersom geredeneerd. Natuur past zijn eigen wel aan het klimaat aan, het is dat kansloos groen volk wat in 1850 is blijven hangen qua natuur.

 • a.van.hoof1

  Dat het te weinig regent is toch ook een verschijnsel van de natuur. Als we natuurgebieden willen hebben moeten we de natuur, zeker daar, zijn gang laten gaan. Dus zeker niet ingrijpen in grondwateronttrekking op landbouwgrond.
  De natuur herstelt zich altijd weer. Kan soms wel een paar jaar duren.

 • beijering

  wij zijn op ons akkerbouwbedrijf al jarenlang bezig met plantsaponderzoek dus bladjes plukken van de gewassen en die laten onderzoeken of er ook een te kort aan mineralen in zit,dan kun je die eventueel aanvullen om zo een onbelemmerde groei te krijgen. het is aan te raden om dat bladplukken ook in de natuurgebieden te doen dan kom je er waarschijnlijk ook wel achter waarom de natuur zo lijd

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.