Home

Achtergrond 20 reacties

Voorstel voor stikstofmaatregelen pas eind dit jaar

Het kabinet zal naar verwachting tot eind van dit jaar nodig hebben om met concrete maatregelen te komen voor de stikstofproblematiek. Deze week worden wel de eerste contouren verwacht.

Na de presentatie van het stikstofadvies ‘Niet alles kan’ van de Commissie-Remkes waren landbouwminister Carola Schouten en premier Mark Rutte vrij helder in hun tijdspad. Begin oktober zouden ze met een kabinetsreactie komen, zodat de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling voor landbouw en natuur volgende week (week 41) en het stikstofdebat over twee weken weet wat het kabinet wil. De indruk werd gewekt dat ook duidelijk zou zijn of inderdaad veebedrijven opgekocht gaan worden bij Natura 2000-gebieden.

Het loopt echter anders. Na het coalitieoverleg maandag 30 september waren de eerste signalen dat ze er niet zomaar uit zouden komen. De onderbouwing om de juiste beslissingen te nemen lijkt vooralsnog onvoldoende en daar komen de voorkeursrichtingen van de coalitiegenoten bij: verkeer (VVD), boeren (CDA) en natuur (D66).

Noodwetgeving gevraagd om kleine projecten door te kunnen laten gaan

Alles dreigt veel langer te gaan duren. Werkgeversorganisatie VNO-NCW komt daarom met een brandbrief. De organisatie wil binnen twee weken duidelijkheid. Omdat de vergunningverlening stilligt, dreigen bedrijven failliet te gaan. VNO-NCW wil noodwetgeving, zodat in ieder geval kleine projecten weer door kunnen gaan.
Donderdag 3 oktober voerde het kabinet overleg met de provincies (IPO). IPO-voorzitter Theo Bovens vindt dat niet alles stilgelegd moet worden, maar dat kleine projecten die leiden tot minder stikstofuitstoot toch door kunnen gaan. Via interne en externe saldering zou ook al wat beweging in het dossier moeten kunnen komen.

Stikstofprobleem serieus onderwerp voor alle partijen

Een deel van de oppositie vreest dat het kabinet onvoldoende leiding neemt. Partij voor de Dieren vroeg met spoed een debat met premier Rutte aan, waarvoor ze steun kreeg van SP en PvdA. GroenLinks steunde dit verzoek opvallend genoeg niet. GroenLinks wil het onderwerp behandelen bij de landbouwbegroting. PVV houdt vooralsnog vast aan het ultimatum van vier weken van de boeren.

Donderdagavond kwam de coalitie opnieuw bij elkaar. Dat het voor alle partijen ernst is, is duidelijk. VVD schoof oud-staatssecretaris en goede onderhandelaar Mark Harbers naar voren als stikstofwoordvoerder, in de plaats van de nog vrij nieuwe Arne Weverling.

Vrijdag worden hooguit contouren van plannen duidelijk

Feitelijk zal het kabinet vrijdag 4 oktober een reactie geven op de Commissie-Remkes, waarmee de toezegging formeel wordt nagekomen. Daarin zullen echter niet meer dan contouren worden geschetst en eerste mogelijke stappen worden geschetst. Gedacht moet worden aan maatregelen via saldering, het vlot trekken van kleine vergunningen. Of het kabinet verder gaat ingrijpen in de veestapel dan de bestaande plannen, wordt pas later dit jaar duidelijk.

Laatste reacties

 • kraats

  Het is helemaal niet zo ingewikkeld maar je moet het 'probleem' bij de kop vatten, nl. het aantal zogenaamde verzuringsgevoelige gebieden sterk terugdringen. Als je al die Natura-2000 gebiedjes wilt handhaven, kom je er nooit uit. Die gebiedjes verdienen ook helemaal niet om beschermd te worden. Ze gaan toch wel kapot door stikstof, is het niet van Schiphol, Hoogoverns, alle steden (met name Randstad), dan komt het wel overwaaien uit Duitsland, Engeland en de rest van Europa. Als die gevoelige gebiedjes niet de capaciteit hebben zich aan te passen aan deze veranderende wereld, heeft het toch geen nut ze te beschermen. De natuur laat zich toch niet dwingen. Nu wordt de hele BV-Nederland gegijzeld.
  En dan niet komen met het kul-argument dat het niet van Brussel mag; het is slechts de onzekerheid waar die milieufreaks niet mee om weten te gaan en alles bij het oude willen houden. Dus rooien/platzagen die natuurgebiedjes
  ZEGT HET VOORT !!

 • Alco

  Mesdagfonds krijgt een onderhoud met Remkes. Interessant!

 • Volgens het AD neemt het kabinet de stikstofplannen van Remkes grotendeels over, ,morgen zou er meer bekend worden.

 • Sjefo

  Waarom beoordeeld Brussel een natuurgebied in Nederland anders dan een natuurgebied in b.v. België en Duitsland, de depositie normen in de beide landen zijn met de factor 10 en Duitsland zelfs de factor 20 ruim hoger en dus veel realistischer .
  40 tot 50 % van van de schijnbaar overtollige stikstof komt toevallig uit beide landen.
  Op de manier zoals nu gedacht word veelal door links Nederland loopt het uit op een economisch ramp.
  Je mag in Nederland ver gaan om je principes of idelogie waar te maken , maar de hele agrarisch economie omverwerpen op basis van onjuiste berekeningen en onrealistische depositie normen te opzichte van buitenland is dunkt mij echt een brug te ver.
  Rechtvaardigheid ????

 • vanpuffelen

  @Sjefo

  Het probleem is dat er geen probleem is. En een probleem wat er niet is kun je niet oplossen. De natuur veranderd gewoon met ons HomoSapiens mee. De mammoet en de dino komen niet meer terug. En de oermens ook niet.

 • Een top advocaat inhuren met z'n allen en aanvechten die wetgeving!!

 • Henk.visscher

  bovenstaande reactie zijn zo waar als een koe

 • Henk.visscher

  wie weet er meer over de meetpunten van RIVM, of die nu wel of niet kloppen en als het klopt wat Mesdag zegt dat het veel lager is , zou je dan nu kleine projecten die nu stilliggen weer doorkunnen laten gaan, of zelfs ook grote projecten, dan zouden wij voor de korte termijn de oplossing voor het stikstofprobleem in handen hebben.

 • Henk.visscher

  Alco, kleine boer, Bennie ,van puffelen en de rest?

 • Dat is juist met natuur die past zich aan en evolueert
  De natuurgebieden in Nederland dat is tuinieren van staatsbosbeheer

 • Henk.visscher

  men wil noodmaatregelen, maar je kunt toch niet binnen 2 weken boeren uitkopen

 • DJM

  Als de hele BV door de overheid minimaal 5 jaar geleden met de neus op de feiten was gedrukt dat niet alles kan en er rekening moet worden gehouden met omliggende natuur (zoals de meeste boeren hebben moeten ervaren) dan was de crisis binnen de BV nu niet zo groot geweest. Bij de aanwijzing van de N2000 gebieden had veel meer onderzoek gedaan moeten worden naar de consequenties van het aanwijzen van zoveel stikstofgevoelige gebieden. Ik vind dat degene die zich gebrand heeft ( de overheid dus) maar op de blaren moet zitten. Dit gaat Den Haag klauwen met geld kosten......

 • kleine boer

  henk volgens mij gaat het mesdag dat nu zo snel mogelijk meten ipv berekenen en willen ze inzag hoe het rivm het berekent

 • nvanrooij1

  Ik denk dat een parlementair onderzoek hoe de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden tot stand zijn gekomen er in resulteert dat er veel hobbyisme van de milieu en linkse hoek uit zal blijken. Evenals uit de cijfers die continu gehanteerd worden waarvan vermoedelijk ook weinig klopt. Meten is weten en niet onduidelijk berekenen en alles meenemen ( ook de luchtvaart en scheepvaart)

 • Henk.visscher

  het gaat er mij om dat als de berekening klopt die mesdag nu doet was., was dan het stikstofprobleem voor nu opgelost.

 • kraats

  Remkes snapt het echt niet of wil er niet aan. Nu met grove praat " ...
  Schrappen van natuurgebieden lost geen donder op ...". NATUURLIJK WEL;
  DAT IS DE OPLOSSING !!!
  Hij denkt dat wij onnozel/dom/gek zijn. Remkes kan niet uitleggen waarom dat niet werkt. Iedereen met een beetje boeren verstand snapt dat dit DE oplossing is. Je moet alleen BALLEN hebben.
  Flapdrol ...

 • Jan K

  Opheffen gedeelte natuurgebieden mag van mij wel, er zullen dan minder boeren
  In de gevarenzone zitten. Maar dan zitten er altijd nog bedrijven bij de grote natuurgebieden.
  Degene die de kleine gebiedjes willen opheffen zitten daar zeker vlakbij.

 • Firma Vellenga

  Jan K als je hier aan toe geeft komt hierna weer een andere stelling/regel dan zijn de boerderijen binnen 20 km van natura 2000 aan de beurt of zo. Tot ze de halvering (of meer) bereikt hebben. Als woningbouw etc. maar door kan gaan en Nederland straks failliet

 • Alco

  BOERDERIJ> NL moet eens een keer meer aandacht geven aan het Mesdagfonds.
  Of mag dat niet van het LTO.

 • hylkema.l

  Aan Sjefo en anderen.
  Het Natura 2000 beleid is al ontwikkeld in het begin van de jaren 2000. De invulling daarvan is gedaan door Nederland, en het was al veel langer bekend dat Nederland bizonder actief was in het vinden van grote maar ook veel kleine gebieden.
  Aanpassing zal dus ook in Nederland moeten plaatsvinden, maar de kans daarop is klein, er is een linkse meerderheid in de 2de Kamer die de N2000 gebieden wil handhaven. Dat is het dilemma na de bekende uitspraak van de Raad van State.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.