Home

Achtergrond

Bezwaar maken tegen verleende omgevingsvergunning

VRAAG: Kan er na afloop van de ter inzage periode nog bezwaar worden gemaakt tegen een verleende omgevingsvergunning?

ANTWOORD: Alleen onder heel bijzondere omstandigheden. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van 12 september jongsleden. Omwonenden die niet op tijd bezwaar hadden aangetekend tegen de bouw van 3 varkensstallen in Etten-Leur voerden als motief aan dat ze de betreffende kennisgeving in de Etten-Leurse Bode niet hadden gezien.

►Het is de eigen-verantwoordelijkheid van een ieder om de krant waar de gemeente haar besluiten in publiceert op tijd te lezen

Vakantieperiode

Als reden voerden de omwonenden aan dat het in de vakantieperiode gepubliceerd was en het blad vaak onregelmatig verschijnt. Het niet indienen van een zienswijze (bezwaar maken) is volgens de RvS alleen acceptabel als er sprake is van een gebrekkige kennisgeving die degene die bezwaar had willen maken op het verkeerde been zet. Daar is hier geen sprake van. De mededeling van de gemeente in de Bode was duidelijk. Het is de eigen-verantwoordelijkheid van een ieder om de krant waar de gemeente haar besluiten in publiceert op tijd te lezen en er zo nodig op te reageren.

Of registreer je om te kunnen reageren.