Akkerbouw

Nieuws

VTA: flinke nagroei, maar ook waterschade

De aardappelopbrengst is flink gestegen door hoge nagroei. De gemiddelde opbrengst onder de VTA-leden komt uit op ruim 58 ton per hectare.

Dat blijkt uit de tijdens de jaarlijkse proefmeeting in september van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA). De nagroei is met gemiddeld 12 ton per hectare flink, vergeleken met augustus. Met name de rassen Markies (21 ton per hectare) en Challenger (16 ton per hectare) hebben afgelopen periode een flinke groeispurt gemaakt. De gemiddelde nagroei ligt dit seizoen dan ook ver boven het 5-jarig gemiddelde van bijna 9 ton per hectare.

Meer rot door waterschade

De VTA meldt haar leden dat verschillende percelen last hebben van flinke waterschade met schattingen van 10% tot 20% uitval.

“Het hogere percentage tarra kan later in het seizoen gaan opspelen”, zegt Bert Timmermans voorzitter van de handelscommissie aardappelen van VTA. “Daarbij is er ook meer rot door de wateroverlast in West-Nederlandse aardappelpercelen. Dat zal de hoge opbrengstverwachtingen toch wat drukken. Verder zien we meer kleinere aardappelen bij deze tweede proefrooiing.”

Aantal knollen ruim onder het gemiddelde

Het percentage aardappelen 50 millimeter opwaarts ligt in september met 71% op het 5-jarig gemiddelde. Het aantal knollen per monster (proefveld van 2 bij 3 meter) ligt met 176 ruim onder het 5-jarig gemiddelde van 196 knollen per monster. De verwachting is dat aardappelen niet verder nagroeien, omdat het gewas is doodgespoten of versleten. Enkele telers hebben aangegeven dat het gewas er nog groen bij staat.

De VTA heeft ruim 900 leden, waarvan zo’n 650 tot 700 aardappeltelers.

Of registreer je om te kunnen reageren.