Akkerbouw

Nieuws 10 reacties

'Transgeen gewas verbetert saldo'

Washington – De teelt van transgene gewassen levert de Amerikaanse akkerbouwers financieel voordeel op. Ondanks dat het zaaizaad van de genetisch gemodificeerde gewassen 50 procent duurder is dan van traditionele gewassen.

Het gebruik van insecticiden is gedaald. Maar de telers gebruiken wel meer onkruidbestrijdingsmiddelen.

Het economisch onderzoeksbureau ERS van het Amerikaanse ministerie van landbouw deed onderzoek naar genetisch gemodificeerde gewassen in de VS. Die werden daar in 1996 voor het eerst geteeld. Het betreft vooral mais, sojabonen en katoen, die door genetische modificatie bestand zijn tegen het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup of tegen insectenvraat (Bt-gewassen).

Volgens het ERS zijn de opbrengsten en het saldo voor de teler bij de BT-gewassen hoger dan bij gewassen die niet genetisch gemodificeerd zijn. Door de Bt-gewassen daalde het gebruik van insecticiden tussen 1995 en 2010 met een factor tien. Ook in de teelt van traditionele gewassen is minder tegen insecten gespoten, omdat de insectendruk door de Bt-teelten is gedaald.

Bij de gewassen die bestand zijn tegen Roundup constateert het ERS dat de genetische modificatie niet leidt tot een hogere opbrengst of een beter saldo voor de teler. Toch telen veel akkerbouwers liever Roundup-resistente gewassen omdat de onkruidbestrijding minder tijd kost. Daardoor kan de akkerbouwer een groter areaal telen.

Het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen daalde na 1996. Vanaf 2001 is het gebruik weer toegenomen. Dat komt omdat de onkruiden steeds resistenter worden tegen Roundup. Er zijn geen alternatieve onkruidbestrijdingsmiddelen op de markt gekomen, stelt het ERS. De industrie ging er na 1996 vanuit dat de ontwikkeling van nieuwe middelen niet meer rendabel was, omdat Roundup toen nog vrijwel alle onkruiden effectief bestreed.

Volgens het ERS is meer variatie nodig in onkruidbestrijdingsmiddelen om resistentie te voorkomen. Ook moeten akkerbouwers een ruimere vruchtwisseling toepassen om het onkruid beter te beheersen.

Laatste reacties

 • A1967

  'Bij de gewassen die bestand zijn tegen Roundup constateert het ERS dat de genetische modificatie niet leidt tot een hogere opbrengst of een beter saldo voor de teler', waar is de titel dan op gebaseerd??

 • sjoerddehoop1

  Er zit ook nog een verborgen schadepost voor de toekomst. Door langdurig gebruik van Roundup zal de vitaliteit van de bodemorganismen afnemen. De tijdwinst die de boeren nu hebben zal dan weer verloren gaan omdat zij meer hectares moeten bewerken omdat de opbrengst per hectare wel eens kan dalen.


 • PIETER123

  Op korte termijn of op langere termijn immers het is een onomkeerbaar weg deze transgene gewassen.En stuifmeel heeft door de wind geen grenzen.Mooi dat er biolandbouw is die zijn hier in uniek dat mensen grenzen mogen kiezen..

 • Jan-Zonderland

  Hier in Ontario worden RR suikerbieten geteeld sinds 2006.
  Sinds die tijd zijn de gemiddelde opbrengsten met zo'n 20 % gestegen, kost de onkruidbestrijding nog maar $ 25 per ha en hoeven we niet meer te schoffelen.
  De zaaizaadkosten zijn ongeveer verzesvoudigd (incl. de licentieheffing van Monsanto) van $ 60/ha naar $ 360 per ha.
  Per saldo: Meeropbrengst $ 500/ha, minder kosten onkruidbestrijding incl 2 x schoffelen $ 200/ha, meerkosten zaaizaad $ 300/ha, saldoverhoging $ 400/ha. Laat mij maar lekker RR bieten telen. Voor RR mais en soyabonen zal er weinig verschil in saldo zijn maar het is zoveel makkelijjker om met Round Up of ander glyfosaat product je percelen schoon te houden van onkruid hoewel ook hier het fenomeen van RR resistente onkruiden behoorlijk de kop op begint te steken. Echter, daar is door de zaadveredelaars weer wat op gevonden: mogelijk al volgend jaar komen er mais en soyarassen op de markt die resistent zijn tegen zowel glyfosaat alsook 2-4-D. Kunnen we weer een poosje mee vooruit.

 • denker123

  Een buurman akkerbouwer hier in de V.S.teelt non GMO mais voor uitvoer naar Japan,hij spuit de mais na het zaaien in een keer zuiver van onkruid met gewone middelen.De kg opbrengst per ha is eerder hoger dan lager met NON GMO mais zegd hij. Met voldoende vruchtwisseling is er geen probleem met resistente onkruiden en maiskevers.

 • Mels

  Denker123,het kan wel maar men moet het wel willen,ruimere vruchtwisselingen betekent meerdere gewassen en dus meerdere machines en andere opslag in sommige gevallen,2 gewassen is lekker makkelijk. Zaaien spuiten op vakantie gaan terug komen en oogsten. Zo werkt het daar/hier nou eenmaal. Als je daar als malle Hollander bv uien gaat telen of zoals hier in AB aardappels kijken ze je vreemd aan. Waar meegemaakt dat iemand vroeg wat we gingen doen. Ze weten niet eens hoe een structural eruit ziet of wat die trucks met pootgoed in het land doen. Het is een heel andere wereld dan de Nederlandse en voor boeren/mensen uit NL die deze wereld niet gezien hebben moeilijk te begrijpen. Stel je de schaalgrootte voor en dan nog wat meer en neem het klimaat erbij wat vaak wezenlijk anders is dan de NL omstandigheden. De GMO heeft dit proces van minimale bewerkingen en veel acres bewerken alleen maar versneld. Terug wordt lastig,de tijd zal het leren.

 • abtje

  Jan Zonderland, als je het zo zegt zal het ongetwijfelt kloppen.
  Echter, toen penicilline uitgevonden, of toevallig ontdekt werd, riep iedereen hetzelfde.
  Gebruiken dat spul, onbeperkt en ongecontroleerd. Op het moment dat de natuur een antwoord heeft zijn onze wetenschappers allang weer bezig om nog betere AB te creeren...
  We zien hoe goed ze zijn met de wereldwijde AB resistentie.
  Terug naar af, precies hetzelfde wat je met dat RR gebeuren gaat krijgen.
  Lijkt de oplossing op korte termijn, maar dan loopt het net even anders.

 • agratax2

  Jan Zonderland. Ben jij overtuigd van het ongelijk van de onderzoekers die een dalende bodemvruchtbaarheid hebben gevonden op percelen die reeds langere tijd met RR gewassen worden beteeld? Of verwacht je dat er voor iedere negatieve ontwikkeling door Monsanto wel een oplossing wordt geboden? Zolang Monsanto nog een speciale commissie nodig heeft om zijn gewassen toegelaten te krijgen, vrees ik dat de -vrije- onderzoekers een punt hebben als ze over gevaren spreken in dezen. De tijd zal het leren maar dan kan het te laat zijn. Ik ben van mening dat deze aan chemie gekoppelde GMO's te snel zijn toegelaten en op een foute wijze zijn toegelaten. Onderzoek moet gedaan worden door onafhankelijke laboratoria en die bestaan in de USA niet meer sinds de overheid de financiring heeft overgedragen aan het bedrijfsleven. Laat deze beleidswijziging nu parallel lopen met de toelating van de eerste RR gewassen. Wel erg toevalig vind je ook niet??.

 • Jan-Zonderland

  @Agratax, ik weet het ook niet wie er nu allemaal gelijk heeft in al die discussies mbt RR gewassen en daarmee samenhangend (mogelijk overmatig) gebruik van glyfosaat. Ik maak gebruik van de technologie omdat het mij goed past en het mij economisch voordeel oplevert. Korte termijn denken ?? Struisvogelmentaliteit ?? Best mogelijk. De tijd zal het leren. Let wel, ik ben ook geen fan van Monsanto an sich en er zal best wel wat vriendjespolitiek cq naar corruptie neigende praktijken gebeuren in heel deze materie maar waar gebeurt dat nou niet hedentendage ? Als iemand daar tegenin wil gaan en zo proberen de wereld te verbeteren, prima, alle respect daarvoor. Ik heb daar geen tijd voor en geen zin in dus ik laat het allemaal maar over me heen komen.

 • Jan-Zonderland

  @Denker123, dat is best mogelijk wat je daar beschrijft. Ook hier zijn boeren die non RR soyabonen, zgn IP beans, telen, ook voor export naar o.a Japan, maar de maar de meesten doen het maar 1 jaar en schakelen dan maar weer over naar RR soya. Met IP beans kun je net ulke opbrengsten halen als met RR beans en er zijn genoeg middelen om ze onkruidvrij te houden maar het vraagt een veel strakker management en daar ontbreekt het vaak aan zodat het vaak erg tegenvalt om de percelen onkruidvrij te houden. Men wordt verleidt tot het telen van IP beans door de geboden premies die er betaald worden, vaak wel $ 1,50 per bushel maar door tegenvallende opbrengsten door gebrek aan management valt men vaak snel weer terug naar RR beans. Strak management is nu eenmaal niet het sterkste punt van veel boeren hier.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.