Akkerbouw

Achtergrond

Bodemleven reageert goed op aanvullende voeding

Een betere bodemstructuur en hogere gewasopbrengsten zijn het resultaat.

Aanvullende voeding voor bodemleven resulteert in een betere bodemstructuur en uiteindelijk in hogere gewasopbrengsten. Dat is de ervaring van coöperatie CZAV na meerdere jaren toepassen van bodemverbeteraar NeOsol.

Akkerbouwers investeren in lage bodemdruk tijdens de veldwerkzaamheden en in vlaklegging en drainage. Ook wordt veel organische stof toegevoegd in de vorm van vaste mest en compost, wordt stro verhakseld en worden groenbemesters gezaaid.

Positieve telerservaringen

Toch is volgens CZAV nog meer mogelijk om het aanwezige bodemleven te stimuleren en dan met name schimmels en bacteriën. De ervaringen van telers die met NeOsol aan de slag zijn gegaan, zijn positief. Onderzoek na 5 jaar toepassing laat ook zien dat het aantal wormgangen en de beworteling onder de ploegzool toeneemt.

Het product voedt bodembacteriën en bodemschimmels net als plantenwortels dat doen. Zo wordt het bodemvoedselweb gestimuleerd waardoor een weerbaarder bodem ontstaat.

CZAV adviseert NeOsol toe te passen wanneer gewasresten na driekwart jaar nog niet verteerd zijn of wanneer er weinig wormen in de grond aanwezig zijn. Ook bodemverdichting, een slechte structuur in de bouwvoor of zoute kwel zijn argumenten om het middel in te zetten.

Of registreer je om te kunnen reageren.