Akkerbouw

Achtergrond 5 reacties

Extreem dure pacht slecht voor boer én grond

Uitzonderlijk hoge pachtprijzen zijn niet goed voor de boer. En op termijn ook niet goed voor de grond.

Aanbieden van pachtgrond via een veiling dan wel op inschrijving is een hype. Waarom wordt dit zo gedaan? Hoe rechtvaardig, verstandig en fair is het? Wat schieten wij boeren hiermee op?

Hoge pachtprijzen

Wat de rentmeesters ermee willen bereiken is een zo hoog mogelijke pacht. Ik hoor bedragen van wel € 2.800 per hectare per jaar voor een pachtperiode van zes jaar. Hoge pachtprijzen zijn gunstig voor de verpachters. En daar draait het bij vele grondbaronnen om. Ze willen een zo hoog mogelijk rendement.

GLB-subsidie zorgt voor stijging

Als wij boeren ook zo goed konden tellen, dan zouden zulke hoge pachten niet betaald worden. Want het zit er meestal financieel niet aan. Waarom wordt het dan toch betaald?! Vele pachters trekken de GLB-subsidie er al af, wat neerkomt op zo’n € 375 en de bemestingsruimte wordt vaak meegeteld. Tot voor kort waren er ook nog koeienboeren die voor elke hectare grond die ze pachtten ongeveer twee koeien meer konden houden en dit ook meetelden. Al met al wordt er zo al snel € 500 tot € 1.000 meer geboden.

Grondeigenaren behouden grond liever

Het is triest dat zo de GLB-subsidie eigenlijk naar de verpachter gaat en niet naar de grondgebruiker. Daar was deze toch voor bedoeld. Door de GLB-subsidie is alleen de pacht gestegen. Mede doordat zulke hoge pachten betaald worden, zijn er veel grondeigenaren die hun grond nu niet verkopen. Hierdoor is er minder grondaanbod, wat weer tot gevolg heeft dat de grond mede door het GLB-beleid zo’n 10 procent duurder is geworden (door het LEI berekend). Eigenlijk hebben wij boeren een sigaar uit eigen doos gekregen en schieten we met het GLB-beleid niks op, alleen een hoop gedoe met allemaal (domme) regeltjes.

Rentmeesters beheren de grond

De beheerders (veelal rentmeesters) proberen via deze veilingen zo veel mogelijk grond te beheren. Zij zeggen dat ze dit doen om de pachter en verpachter bij elkaar te brengen en ze veel rompslomp te besparen. Maar eigenlijk: hoe meer ze beheren, hoe beter voor hun eigen portemonnee. Ook zeggen ze dat ze de verpachters gecheckt dan wel geverifieerd hebben. Dit hebben ze op het inschrijfnummer bij het KvK-nummer en bij een opname in het insolventieregister gecheckt. Maar ja, het risico is natuurlijk voor de verpachter. En Joost mag weten hoe betrouwbaar de nieuwe pachter is.

Hoogsaldogewassen

Als er zulke hoge pachtprijzen betaald zijn, zal er vaak een hoogsaldogewas op geteeld moeten worden. Vaak zal een dergelijk perceel ook weer doorgeruild worden met een ander bedrijf dat andere hoogsaldogewassen teelt. Dit moet wel zo gedaan worden, anders komt men financieel vaak niet uit. Mede hierdoor worden zulke percelen vaak uitgebuit en zal de vruchtbaarheid van deze percelen ­afnemen. Triest dat ook veel overheidsinstanties deelnemen aan deze naar mijn mening niet rechtvaardige grondverpachting.

Laatste reacties

 • agratax2

  Afgelopen week werd op deze site gesproken over een Saldo voor dit jaar van Euro 2800 (afgerond) voor akkerbouw gewassen. Hier mag ik uit concluderen dat er aan deze pachtgronden na aftrek van pacht niets over is om de vaste lasten (gedekt door het saldo) te betalen. Met andere woorden er wordt voor Jan met de Korte achternaam gewerkt. Verbouwen we inderdaad in de 6 jaar (pacht termijn) alleen hoog salderende gewassen, dan zou het kunnen betekenen, dat er roofbouw wordt gepleegd. Roofbouw is noch goed de boer noch voor de verpachter. Roofbouw is zelfs niet in het belang van de gemeenschap.

 • vink

  Alleen de wal keert het schip, dmv boeren die er (al dan niet vrijwillig) mee stoppen.

 • lh1

  Zou het kunnen dat de hoge pachtprijzen geboden wordt door stromannen van grote verpachters? Het is voor die verpachters peanuts om zulke bedragen te betalen. Daar staat dan tegenover dat de reguliere pachtprijzen op den duur ook opgedreven wordt.

 • agratax2

  @lh1. Jouw gedachte is niet zo gek. Maar dan denk ik dat niet de verpachters hier achter zitten, maar eerder de Natuur lovers. Zij hebben belang bij meer voor landbouw ongeschikte landerijen (afgeboerd en verpeste structuur etc.).

 • agro1

  wie is de grootste verpachter in nl? juist ja, de dief met de hoge hoed, der Staat, ons geliefde rupsje nooitgenoeg. voed de wereld en verhonger. follow the money.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.