Partner
PluimveePartner

3. Wat is de impact en schade van coccidiose op mijn bedrijf?

Dus coccidiose, zelfs bij weinig klinische verschijnselen, kost mij als pluimveehouder geld?

Ja inderdaad en het venijn zit vooral in de subklinische coccidiose. Zo zal coccidiose resulteren in een verhoogde voederconversie (VC) wat de productiekosten aanzienlijk verhoogt zonder dat men dit altijd opmerkt. In een recente studie (VK 2020)1 werd aangehaald dat in Europa coccidiose kan resulteren in + 5 punten voederconversie en een verminderd eindgewicht van 70 gram. Wanneer men daarbij ook de verhoogde uitval bijtelt dan komt men al gauw op 10 eurocent verlies per opgezet kuiken.

Daarnaast is coccidiose ook vaak de aanzet tot de ontwikkeling van dysbacteriose die veroorzaakt wordt door Cl. perfringens. Een uitgebreide enquête die werd afgenomen in 20152 toonde aan dat de kosten van laatstgenoemde ziekte kan oplopen tot een extra 5 eurocent verlies per kuiken.

Het is dan ook cruciaal dat in de huidige marktomstandigheden men blijft inzetten op een goede strategie om het effect van coccidiose op het kuiken te beperken.

Verminderde darmgezondheid kost 10 cent per vleeskuiken. Afbeelding: Elanco
Verminderde darmgezondheid kost 10 cent per vleeskuiken. Afbeelding: Elanco


 1. Wat is coccidiose en waarom is het een voortdurende bedreiging?
 2. Wat zijn kritische perioden en wanneer levert coccidiose problemen op?
 3. Wat is de impact en schade van coccidiose op mijn bedrijf?
 4. Hoe herken ik coccidiose op mijn bedrijf?
 5. Hoe kan ik mijn kuikens tegen coccidiose beschermen?

Liever het hele artikel in één keer lezen? Klik dan op onderstaande button voor de longreadReferenties:

 1. Blake, D.P, Knox, J., Dehaeck, B., Hutington, B., Ravipati, V., Ayoade, S., Gilbert, W., Adebambo, A.O., Jatau, I.D., Raman, M., Parker, D, Rushton, J., Tomley, F.M., 2020. Re-calculating the cost of coccidiosis in chickens. Veterinary Research 51, pp. 115-129.
 2. Elanco Data on file, 2015. BEGIA 2015
 3. Elanco Data on file, 2019. Elanco EKS Data 2017-2019 Benelux
 4. Flament, A., 2020. NE bij traaggroeiende en bio vleeskippen. WVPA symposium on necrotic enteritis, Belgium.
 5. Harms, R., Buresh, R., 1987. Influence of Salinomycin on the Performance of Broiler Chicks. Poultry Science 66, pp. 51-54.
 6. Kadykalo, S., Roberts, T., Thompson, M., Wilson, J., Lang, M., Espeisse, O., 2018. The value of anticoccidials for sustainable global poultry production. International Journal of Antimicrobial Agents 51, pp. 304-310.
 7. Peek, H.W, Landman, W.J.M., 2011. Coccidiosis in poultry: anticoccidial products, vaccines and other prevention strategies. Veterinary quarterly 31(3), pp. 143-161.
 8. Van der Sluis, W., 2000. Clostridial enteritis is an often under-estimated problem. World Poultry 16(7), pp. 42-43.
 9. Weppelman, R.M., Olson, G., Smith, D.A., Tamas, T., Van Iderstine, A.,. 1977. Comparison of Anticoccidial Efficacy, Resistance and Tolerance of Narasin, Monensin and Lasalocid in Chicken Battery Trials. Poultry Science 56(5), pp. 1550-1559.
 10. Williams, R.B., 1999. A compartmentalized model for the estimation of the cost of coccidiosis to the world’s chicken production industry. International Journal for Parasitology 29(8), pp. 1209-1229.

PM-BE-21-0212 (BNL)

Beheer
WP Admin