Home

Nieuws 903 x bekeken

Gelderland verruimt regeling asbestsanering

Arnhem - De provincie Gelderland gaat ook eigenaren ondersteunen van voormalige agrarische bedrijven met de regeling 'asbest eraf, zonnepanelen erop'.

Dat is een van de aanpassingen in de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop, die sinds 2013 van kracht is. Daarnaast zijn de voorwaarden aangepast en is de vergoeding per vierkante verhoogd.


De wijziging gaat in op 1 juli 2014 als alle provinciebesturen de regeling hebben aanvaard en het convenant met het Rijk hierop is aangepast. De regeling 'asbest eraf, zonnepanelen erop' bestaat sinds oktober 2013 en heeft een dubbele doelstelling gericht op gezondheid en duurzaamheid. Asbestdaken worden vervangen en op het nieuwe dak worden tegelijk zonnepanelen aangebracht. De regeling zou oorspronkelijk van kracht zijn tot eind 2014, maar is nu verlengd tot eind 2015, de doelgroep is uitgebreid, de voorwaarden zijn versoepeld en de bijdrage is verhoogd. De provincie hoopt daarmee de asbestsanering van (voormalige) boerderijen een extra impuls te geven.


De regeling loopt vooruit op de invoering van nieuwe wetgeving die het voorkomen van asbest na 2024 verbiedt.


Wijzigingen op een rij

De belangrijkste wijzigingen van de regeling op een rij:

- De looptijd van de (aangepaste) regeling wordt verlengd tot 31 oktober 2015;

- De regeling geldt voortaan ook voor voormalige agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied;

- De ondergrens van de subsidieregeling wordt verlaagd naar 250 vierkante meter te verwijderen asbest en een capaciteit van zonnepanelen van tenminste vijf kiloWatt piekvermogen;

- Het subsidiebedrag per vierkante meter wordt met terugwerkende kracht verhoogd naar €4,50.  euro; het maximaal uit te keren bedrag wordt €15.000.

'Asbest eraf, zonnepanelen erop' is een landelijke stimuleringsmaatregel van het Ministerie van Infrastructuur die wordt uitgevoerd door de 12 provincies. Aanvraagformulier en subsidievoorwaarden zijn te vinden via de website www.asbestvanhetdak.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.