RundveeNieuws

Zoektocht naar beperking ammoniakemissie melkveestallen

Apeldoorn – Een consortium van bedrijven gaat samenwerken om tot nieuwe of vernieuwde stalsystemen te komen om de ammoniakemissie op melkveebedrijven te verlagen.

Dat meldt Agrifirm. Eind 2017 hoopt men de eerste resultaten te kunnen presenteren. Om ontwikkeling in de melkveehouderij gaande te houden, moet deze naast de fosfaatregulering, ook duurzame oplossingen vinden voor het beperken van de ammoniakemissie. Nieuwe en of aangepaste stalsystemen moeten melkveehouders mogelijkheden geven binnen de bestaande regelgeving hun bedrijf verder te ontwikkelen. In het ontwerptraject worden ook meerdere maatschappelijke aandachtvelden zoals dierwelzijn, –gezondheid en beweiding meegenomen.

Samenwerking binnen topsector Agrofood

Genoemd initiatief wordt mogelijk gemaakt door een publiek-private samenwerking voor onderzoek en innovatie binnen de topsector Agrofood. Betrokken bedrijven zijn: Agrifirm Exlan, Anders Beton, Inno+, GEA Farm Technology, Vetvice en Wageningen UR Livestock Research.

Beheer
WP Admin