Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Zeeland wil kenniscentrum Grond en Eigendom

Het dagelijks bestuur van Zeeland wil een kenniscentrum Grond en Eigendom. Dat maakte gedeputeerde Schönknecht bekend na afloop van de vergadering van Gedeputeerde Staten.

Het doel van het kenniscentrum is het behouden, vergroten en verspreiden van kennis over grond en de daarmee samenhangende rechten.

Rol ruilverkaveling behouden

De provincie Zeeland wil de vooraanstaande rol in de Nederlandse ruilverkaveling behouden. Daarom heeft de provincie onder vlag van het Kavelruilbureau het kenniscentrum in het leven geroepen. In het centrum moeten onderwijs, onderzoek, documentatie en netwerken samenkomen. Het afgelopen half jaar organiseerde het Kavelruilbureau 2 cursussen over grond en eigendom. Beide keren kwamen daar meer dan 100 (agrarische) ondernemers, studenten en juristen op af. ‘Een beter bewijs dan dat er vraag is naar deze kennis kan ik niet leveren’, aldus Schönknecht in het persbericht.

De Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen en het Instituut voor Agrarisch Recht zijn betrokken bij de opzet en ontwikkeling van het kenniscentrum.

Beheer
WP Admin