Zaaien van Zeeuwse bruine bonen iets verlaat AkkerbouwFoto

Zaaien van Zeeuwse bruine bonen iets verlaat

Voordat akkerbouwers bruine bonen zaaien willen ze eerst hun uien, bieten en aardappelen in de grond hebben. Omdat het poten van aardappelen achterstand opliep, schuift ook het zaaien van bonen wat op.

Buijsse zaait de bonen in vochtige grond op een diepte van 3 tot 4 centimeter. Met een droge periode in het vooruitzicht is het belangrijk om op deze lichte grond diep genoeg te zaaien, zodat de bonen voldoende vocht hebben om te kunnen kiemen. De teler zaait 160 kilo bonen per hectare.

Voor de zaaiafstand houdt Buijsse 11 bonen per meter aan. Met de vacuüm zaaischijven van deze Kuhn 12 rijige zaaimachine is deze zaaiafstand goed te realiseren.

Voor de volgende omgangen worden de zaadbakken bijgevuld met bonen van het ras Narda. Er zijn 2 rassen bruine bonen: Narda en Berna. Het ras Berna is hoger opgaand dan Narda en zal bij neerslag makkelijk gaan legeren. Daardoor neemt de kans op schimmelvorming flink toe. Dit ras komt in droge zomers goed tot zijn recht.

Termont en Thomaes in Biervliet leveren het uitgangsmateriaal. De geoogste bonen gaan ook naar dit bedrijf. Ondanks de opname van bonen in de voedselschijf is van een grotere vraag naar bruine bonen nog niet veel te merken. Om de teelt en afzet van droge peulvruchten te verbreden, zet het handelsbedrijf proeven op om te kijken of teelt van andere peulvruchten mogelijk perspectief biedt.

Voordat Termont en Thomaes het zaaigoed aflevert, wordt het NAK-gecertificeerd uitgangsmateriaal eerst bij ontsmet met gebruik van deze installatie.

Bij deze bonen als zaaizaad gaat het vaak om kleinere partijen. Daarom worden deze meestal handmatig gepallettiseerd.

De pallets met zaaizaad staan klaar voor uitlevering. Binnen een week zijn ze weg en als het weer meewerkt zijn de bonen dan ook gezaaid.

Buijsse vult de zaaimachine bij voor een volgend perceel. Een van de peulvruchten die wordt beproefd als alternatief zijn kikkererwten. Dit gewas begint de status van superfood te krijgen en kan, wanneer de teelt goed onder de knie is, een interessante aanvulling zijn op het bestaande assortiment.

Teler en loonwerker Reggie Buijsse in Biervliet (Zeeland) zaait bruine bonen op een perceel van 5 hectare. - Foto's: Anton Dingemanse

Beheer
WP Admin