Hennen met hele snavel wordt grote uitdaging. <br /><em>Foto: Koos Groenewold</em> PluimveeNieuws

Weinig vertrouwen in houden van hennen met hele snavels

Pluimveehouders en erfbetreders hebben er weinig vertrouwen in dat het houden van hennen zonder snavelbehandeling zonder grote problemen kan. Dit bleek dinsdagmiddag tijdens de LIV, tijdens een bijeenkomst over het houden van hennen zonder snavelbehandeling.

Toen Jan Vroegindeweij, voorzitter van de Stuurgroep Ingrepen, de ongeveer 80 aanwezigen (pluimveehouders en voorlichters/adviseurs uit Nederland en België) vroeg ‘wie van u denkt dat het zonder grote problemen kan om hennen zonder snavelbehandeling te houden?’ ging er slechts een enkele vinger schuchter omhoog. Op de vraag ‘wie van u denkt dat hennen houden zonder snavelbehandeling in meerderheid zonder grote problemen gaat?’ reageerde ongeveer een derde van de aanwezigen positief.

De reacties zijn niet representatief, maar wel indicatief voor de verwachting van de pluimveepraktijk over het houden van hennen met intacte snavels. Dit wordt door velen gezien als een van de grootste uitdagingen waar de legpluimveehouderij de komende jaren voor komt te staan.

Brede Praktijkmonitoring

Stuurgroepvoorzitter Vroegindeweij greep de gelegenheid aan om de Brede Praktijkmonitoring onder de aandacht te brengen. Uit de resultaten van die praktijkmonitoring moet blijken of hennen houden zonder snavelbehandeling kan en welke factoren een rol spelen om dat met de grootste kans op succes te kunnen doen.

De uitkomsten van de Brede Praktijkmonitoring worden ook gebruikt voor de evaluatie volgend jaar, vooruitlopend op het aangekondigde wettelijk verbod op snavelbehandeling bij leghennen per 1 september 2018.

Te weinig aanmeldingen voor monitoring

Vooralsnog zijn maar enkele tientallen koppels (opfok- en leghennen) voor de monitoring aangemeld. Te weinig om voldoende representatieve resultaten te krijgen waaruit betrouwbare conclusies te trekken zijn. Daarvoor zijn zo’n 200 koppels nodig, waarvan de helft ook in de opfok is gevolgd.

Nu al worden koppels hennen zonder snavelbehandeling opgezet, omdat vanuit retail en eierhandel wordt gevraagd naar eieren van niet-snavelbehandelde hennen. Vroegindeweij zei dat het hem niet zou verbazen als over een half jaar meer dan de helft van de koppels onbehandelde snavels heeft.

Beheer
WP Admin