Partner
Foto: Barenbrug RundveePartner

Wacht niet met herstel winterschade aan grasland

Veehouders willen melk produceren tegen lage kosten. Dit kan alleen als er goed ruwvoer geoogst wordt. Door de winterschade die veel graslandpercelen hebben opgelopen, krijgt de ontwikkeling van onkruid en ruwbeemd vrij spel. Doorzaaien is een snelle en goedkope manier om direct na de winter de schade te herstellen. Zowel de kwaliteit áls de hoeveelheid ruwvoer krijgt met doorzaaien een boost.

Doorzaaien kan al vroeg in het voorjaar, mits de bodem het toelaat. Voor het beste resultaat verwijdert u eerst onkruidgrassen zoals ruwbeemd. Na een zware vorstperiode hebben onkruidgrassen het zwaar en zijn ze makkelijk te verwijderen met een wiedeg. Het is raadzaam om grasland eerst door te zaaien en pas daarna te bemesten. Bemesten is zinvol bij een bodemtemperatuur van minimaal 8°C. Bemest u eerder dan worden de kostbare mineralen opgenomen door onkruiden of ze spoelen uit naar het grondwater. Doorzaaien kan al vanaf een bodemtemperatuur van 6°C, mits u kiest voor GreenSpirit Doorzaai.

Waar moet u op letten bij doorzaai?

Om de concurrentie van bestaande grasplanten vóór te blijven is het nodig om vroeger te zaaien dan het moment waarop de bestaande planten starten met hun voorjaarsgroei (Engels raaigras start bij 10°C).

De opkomst na doorzaaien in een perceel met Engels raaigrassen is dan ook veel hoger als u zeer vroeg doorzaait met grassen die kiemen bij een temperatuur lager dan 10°C . Dit is een belangrijke voorwaarde voor een goed rendement van deze investering.

Hoe herkent u winterschade?

Winterschade is te herkennen aan dode graspollen waar geen groene sprietjes meer in zitten. Door deze dode graspollen ontstaan kale plekken waar onkruiden en ruwbeemd zich makkelijk vestigen. Zodra 20% van het grasland bestaat uit kale plekken is doorzaaien aan te bevelen.

Wees alert bij ‘groene’ percelen

Is uw graslandperceel al heel vroeg in het voorjaar mooi groen? Wees dan alert. Ruwbeemd start als eerste van alle grassen met groeien na de winterperiode. Dit onkruidgras groeit al bij een bodemtemperatuur van 5°C terwijl Engels raaigras pas bij 10°C uit de winterslaap ontwaakt. Ruwbeemd vult in deze periode de kale plekken. Het lijkt of uw weide mooi groen staat maar de kwaliteit van uw grasland gaat ondertussen hard achteruit. Ruwbeemd is te herkennen aan de witte voetjes. U voorkomt de groei van laagwaardig onkruidgras door uw grasland vroeg in het voorjaar te wiedeggen en daarna door te zaaien.

De Barenbrug GraslandApp is een handig hulpmiddel om grassen te herkennen. - Foto: Barenbrug

De Barenbrug GraslandApp is een handig hulpmiddel om grassen te herkennen. – Foto: Barenbrug

Kies een speciaal doorzaaimengsel

Niet alle graszaadmengsels zijn geschikt voor doorzaaien vroeg in het voorjaar. Daarom heeft Barenbrug GreenSpirit Doorzaai ontwikkeld; een graszaadmengsel dat al kiemt bij een bodemtemperatuur van 6°C. Met GreenSpirit Doorzaai speelt u op zeker: uw grasland herstelt snel en u oogst veel ruwvoer van een goede kwaliteit zodat u melk kunt produceren tegen lage kosten!

Laat u vakkundig adviseren door een GreenSpirit dealer

GreenSpiritdealers worden opgeleid door Barenbrug tot GrasSpecialisten. Hierdoor zijn GreenSpiritdealers in staat om melkveehouders goed te adviseren. Klik hier voor een GreenSpiritdealer bij u in de buurt.

Beheer
WP Admin