Harm Wiegersma, scheidend voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). Wiegersma zou sowieso al aftreden bij de algemene ledenvergadering.- Foto: Jan Willem van Vliet RundveeNieuws

Voltallig bestuur vakbond NMV stapt op

Het bestuur van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft woensdagmiddag 1 september besloten om in zijn geheel af te treden.

Scheidend voorzitter Harm Wiegersma zegt dat vanwege ‘persoonlijke verhoudingen’ de bestuursleden hebben besloten om gezamenlijk af te treden.

Eerder deze zomer liet bestuurslid Jeroen van Maanen al weten dat hij zijn functie bij de NMV per direct zou neerleggen. Van Maanen nam dit besluit naar eigen zeggen omdat hij niet langer het gevoel had zich in te kunnen zetten voor de belangen van de melkveehouders.

Interim bestuur

Woensdagmiddag is lang vergaderd door de leden van de vakbond. De aanwezigen besloten om zo snel mogelijk een interim bestuur aan te wijzen. In de tussentijd staan de inmiddels afgetreden bestuursleden klaar met raad en daad om de club bij te staan in de dagelijkse bezigheden.

Wiegersma zou sowieso al aftreden bij de algemene ledenvergadering, maar vanwege het een gebrek aan samenwerking tussen de bestuursleden is hij niet de enige die er per september mee stopt. Wiegersma is zes jaar voorzitter geweest.

Al langer onrust bij NMV

Het was al langer onrustig bij de vakbond. Er was al langer onmin over de manier van werken binnen de club. Dit blijkt ook uit het afscheidstatement van Jeroen van Maanen waarin hij stelde dat ego’s soms belangrijker waren dan het ledenbelang.

Het landelijk bestuur, dat is een commissie van provinciale vertegenwoordigers van de NMV-leden, wil over drie maanden in een nog te plannen nieuwe ledenvergadering het nieuwe interimbestuur en de nieuwe interimvoorzitter vaststellen. Het is de bedoeling dat de voorzitter van buiten de vakbond komt. Tot die tijd gaan de lopende zaken van de NMV door.

Beheer
WP Admin