Foto: Mark Pasveer PluimveeNieuws

‘Vogelgriepuitbraak heeft weinig impact op export’

De gevolgen van de laagpathogene vogelgriep (LPAI) in Friesland voor de export van pluimveeproducten vallen tot zover mee, aldus Nepluvi.

De gevolgen van de uitbraak van laagpathogene vogelgriep in het Friese Hiaure voor de export van pluimveeproducten vallen tot zover mee. Doordat steeds meer goede afspraken gemaakt worden over zonering bij een LPAI-uitbraak, is de directe impact op de pluimveevleesexport tot zover klein; dat zegt Peter Vesseur, algemeen secretaris van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi).

Afspraken tussen landen rond LPAI-uitbraken

Landen kunnen onderling afspraken maken om bij een LPAI-uitbraak alleen producten uit bepaalde zones rondom het besmette bedrijf te weren. Met veel landen heeft Nederland afspraken voor zones van 1 kilometer, tot soms 10 of 25 kilometer rondom de uitbraak. Daarbij speelt bovendien een rol dat de laatste uitbraak in een relatief pluimvee-arm gebied was. In de 1-kilometerzone rond het legkippenbedrijf in Hiaure dat donderdag besmet bleek met laagpathogene vogelgriep – inmiddels getypeerd als H7N9 – lagen geen andere pluimveebedrijven. Wel zijn er verschillende landen die op gemeente- of provinciaal niveau een exportverbod opleggen, zoals Hongkong, wat vooral hinder kan opleveren wanneer er uitbraken zijn in meerdere regio’s.

Wel zijn er verschillende landen die op gemeente- of provinciaal niveau een exportverbod opleggen, zoals Hongkong, wat vooral hinder kan opleveren wanneer er uitbraken zijn in meerdere regio’s.

Toegang tot Chinese markt kan tricky worden door huidige uitbraak

Daarnaast kan de uitbraak een verstoring opleveren op processen die gaande zijn voor markttoegang tot derde landen, vreest Nepluvi. Nederland probeert wat betreft pluimveevlees onder andere voet aan de grond te krijgen op de Chinese markt. Een inspectiemissie stond gepland zegt Vesseur, maar dit bezoek wordt onzeker door de uitbraak en kan op de lange baan geschoven worden totdat het weer rustig is.

Exporteurs broedeieren en eendagskuikens

Ook exporteurs van broedeieren en eendagskuikens zien tot zover geen grote marktverstoringen. Op de export van dit uitgangsmateriaal heeft de uitbraak in het Friese Hiaure geen grote impact volgens de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens. “Als het hierbij blijft verwachten we dat de schade beperkt blijft,” aldus vice-voorzitter Jan Vroegindeweij.

Beheer
WP Admin