Premium
Bij (producerende) leghennen veroorzaakt het huidige H5N8-virus flinke sterfte, van soms tientallen procenten. PluimveeAchtergrond

Vogelgriep: wees alert op symptomen