Foto: ANP PluimveeNieuws

Vogelgriep in Eefde, derde besmetting Hierden

In Hierden (Gld.) is opnieuw vogelgriep vastgesteld. Het is de derde besmetting binnen een week. Ook in Eefde (Gld.) is waarschijnlijk hoogpathogene AI geconstateerd.

De derde besmetting in Hierden is vastgesteld op een kleinschalige houderij. Op 2 en 3 februari waren er al besmettingen op vleeseendenbedrijven. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn de circa 250 leghennen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De besmette locatie ligt in het 1-kilometergebied van het bedrijf in Hierden dat vorige week woensdag 2 februari besmet bleek. In het gebied van 1 kilometer rond de nu besmette locatie liggen geen andere bedrijven: er staan drie lege bedrijven, en een leghennenbedrijf dat vanuit de vorige besmetting is geblokkeerd en bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief wordt gemonitord op onder meer de gezondheid van de dieren.

In de 3-kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10-kilometerzone, waarvoor per direct het vervoersverbod geldt, liggen 21 bedrijven.

Legbedrijf Eefde

In Eefde worden de circa 6.000 kippen op een legbedrijf geruimd. In de 3-kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10-kilometerzone waar het vervoersverbod is ingesteld, liggen 14 bedrijven.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in Hierden wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin