Foto: Koos Groenewold VarkensNieuws

Vogelgriep bij varkens krijgt status A-ziekte, maakt ruimen bij infectie mogelijk

De status van vogelgriep bij varkens is gewijzigd. De ziekte is aangewezen in de Regeling diergezondheid. Deze wetswijziging biedt het ministerie van Landbouw de mogelijkheid om bestrijdingsmaatregelen te nemen in het geval van een besmetting met hoogpathogene vogelgriep (HPAI) bij varkens.

Varkens zijn gevoelig voor verschillende influenzavirussen. Ze kunnen besmet raken met een varkensinfluenzavirus, een humaan influenzavirus en/of een aviair influenzavirus. Daarmee vormen varkens een risico om als ‘mengvat’ te fungeren, waarbij de verschillende virussen kunnen combineren tot een nieuwe virusvariant die mogelijk ook een risico vormt voor de mens.

Een besmetting met HPAI bij varkens kan dus een risico opleveren voor de volksgezondheid. “Daarom is het wenselijk om bestrijdingsmaatregelen te kunnen treffen in geval van een besmetting met HPAI bij varkens. De kans op het ontstaan van eventuele nieuwe virusvarianten of de verspreiding daarvan wordt daarmee verkleind”, aldus het ministerie.

Ruimen bij besmetting mogelijk

De wetswijziging maakt het mogelijk om in geval van een besmetting epidemiologisch (vervolg)onderzoek te doen. Ook maatregelen zijn te treffen zoals een bezoekersverbod of een vervoersverbod voor levende dieren, of producten van levende dieren. Een eventuele opstalplicht, het doden van besmette dieren of het ruimen van het besmette bedrijf behoort door de wetswijziging ook tot de mogelijkheden.

Omdat vanwege het zoönotische karakter van het virus sprake is van een risico voor de volksgezondheid, worden maatregelen genomen na overleg tussen de ministeries van landbouw en volksgezondheid. In het beleidsdraaiboek voor vogelgriep bij varkens staat dat bij een vastgestelde besmetting het besmette dier wordt gedood. Als op een bedrijf verspreiding van het virus tussen dieren niet kan worden uitgesloten, wordt het hele bedrijf geruimd om circulatie van virus te voorkomen.

Aanscherping alleen voor varkens

De aanscherping van het beleid geldt alleen voor varkens. Voor andere zoogdieren is de huidige meldplicht voor een infectie met vogelgriep voldoende, aldus het ministerie. In Nederland zijn nog geen infecties van vogelgriep bij varkens vastgesteld. Ook niet in de recente pilot waarin onderzoek werd gedaan naar griepvirussen bij varkens.

De recente besmettingen met vogelgriep bij rundvee in de Verenigde Staten en de overdracht van het virus van rundvee naar een mens, leidt op dit moment nog niet tot extra maatregelen. “Op dit moment doen de autoriteiten nog nader onderzoek. We hebben eerst meer informatie nodig uit de VS om te bezien of extra acties nationaal of op Europees niveau nodig zijn. In Europa zijn nog geen besmettingen met vogelgriep bij rundvee bekend”, laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Dit artikel is 9 april 2024 om 12:12 aangepast. Eerder stond ten onrechte vermeld dat vogelgriep bij varkens als A-ziekte is aangemerkt. 

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin