De gemiddelde voederwaarde van de zomerkuilen is erg goed, zeker in vergelijking met vorig jaar. - Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Voederwaarde zomerkuilen dit jaar hoger

De zomerkuilen scoren dit jaar beter dan in 2021. Toen waren opbrengsten wel hoog, maar was de kwaliteit minder.

De gemiddelde voederwaarde van de zomerkuilen van dit jaar is erg goed. Zeker in vergelijking met vorig jaar toen de opbrengst hoog was, maar de kwaliteit van de kuilen vaak wat lager uitviel. Dat meldt Eurofins Agro. De uitslagen van de zomerkuilen laten zien dat de trend van de voorjaarskuilen van dit jaar doorzet.

Uit het Eurofins-onderzoek blijkt dat de VEM met een gemiddelde van 908 ruim boven het langjarig gemiddelde van 887 ligt. Dat heeft onder meer met de hogere verteerbaarheid van het gewas te maken. Het hoge suikergehalte van 113 gram per kilo droge stof – afgezet tegen het langjarig gemiddelde van 86 gram per kilo droge stof – is in lijn met de voorjaarskuilen van dit jaar. In die beoordeling zijn overigens kuilen in de periode van 15 juni tot en met 31 juli meegenomen.

Ruw eiwitgehalte lager

Het ruw eiwitgehalte scoort met 145 gram per kilo droge stof juist lager dan het langjarig gemiddelde van 155 gram per kilo droge stof . Het DVE-gehalte komt met 64 gram per kilo droge stof iets hoger dan het gemiddelde van 62 gram per kilo droge stof . Dat komt door de hogere VEM-waarde en de hoge suikergehaltes.

De OEB is met 28 gram per kilo droge stof dan weer ruim lager dan het langjarig gemiddelde van 40 gram per kilo droge stof. Door de extra energie die in de pens beschikbaar komt, wordt er meer onbestendig eiwit omgezet in microbieel eiwit. Dat resulteert in meer DVE. Op rantsoenen met een hoog aandeel graskuil zal dit volgens Eurofins Agro zeker een positief effect hebben op de stikstofbenutting.

Het aandeel celwanden ligt wat lager dan het langjarig gemiddelde en de verteerbaarheid van celwanden is wat hoger. Kuilen zijn daarbij goed geconserveerd met een gemiddelde droge stofgehalte van 49,7% en een pH van 4,9. Het relatief lage ammoniakgehalte van 6,9% bevestigt dat die conservering over het algemeen goed verlopen is.

Beheer
WP Admin