Foto: Hessel Broekhuis VarkensVideo

Video | Toekomstboer Jeroen: ‘Nieuwe innovatieve varkensstal voor welzijn big en zeug’

Bij biologische varkenshouderij Neimeijer in Heino wordt een nieuwe innovatieve varkensschuur gebouwd. In deze open schuur worden de big en zeugen in een hok met open ruimte geplaatst waar ze zoveel mogelijk natuurlijk gedrag kunnen vertonen.

Door deze stal wordt veel energie aan ventilatie en verwarming bespaard. Verder wordt dankzij een bolle mestband de mest en urine gescheiden en wordt de vorming van ammoniak voorkomen.

Beheer
WP Admin