Foto: Fotostudio Atelier 68 AlgemeenNieuws

Verslapping bij naleving ontsmetting en reiniging

Maatregelen om de verspreiding van dierziekten tegen te gaan worden niet op alle grote slachthuizen even goed nageleefd.

Dat constateert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in de naleefmonitor roodvleesslachthuizen over de eerste 6 maanden van 2018.

Ruimte voor verbetering

Volgens de monitor leven de 23 grote roodvleesslachterijen de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid over het algemeen goed na. Toch ziet de NVWA ruimte voor verbetering. “Het reinigen en ontsmetten van veewagens – een maatregel om verspreiding van dierziektes te voorkomen – is bij een aantal bedrijven een belangrijk zorgpunt”, aldus de NVWA. De naleving op het gebied van reiniging en ontsmetting is bij een aantal bedrijven aanzienlijk gedaald.

Meer aandacht voor voedselveiligheid

Slachterijen besteedden in de eerste helft van 2018 wel meer aandacht aan voedselveiligheid: “Zowel tijdens het slachtproces als tijdens inspecties van karkassen ziet de NVWA een duidelijke verbetering.(…) De belangrijkste indicator voor hygiënisch slachten is de mate van zichtbare verontreiniging op het eindproduct. Naleving op dit punt was tot 2017 flink gestegen tot 94%. In 2017 trad er een lichte daling op, maar in 2018 is de naleving weer terug op het eerdere niveau.”

Op gebied van dierenwelzijn komt de NVWA tekortkomingen tegen bij het vastzetten (fixeren), bedwelmen en verbloeden van dieren. Gemiddeld genomen is op het gebied van dierenwelzijn een naleefpercentage van 97%.

Beheer
WP Admin