Partner
Vaccinatie tegen coccidiose kan nu in-ovo worden toegediend aan alle dieren tegelijk. - Foto: Hipra PluimveePartner

Van sprayen naar in-ovo vaccinatie

Of een coccidiosevaccin de juiste werking heeft in vleeskuikens, is afhankelijk van de toediening. Bij de traditionele sprayvaccinatie zijn een aantal factoren van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de kuikens de juiste immuniteit opbouwen. De nieuwe in-ovo toepassing van Hipra biedt meer gebruiksgemak en zekerheid. Het nieuwe vaccin heeft onlangs de Europese registratie verkregen.

De traditionele sprayvaccinatie

Vaccinatie tegen coccidiose wordt nog vaak met behulp van spray-apparatuur toegediend. Of deze methode de juiste immuniteit geeft tegen deze ziekte, hangt af van diverse factoren. De belangrijkste zijn:

  • Een goede kuikenkwaliteit: een kuiken met suboptimale gezondheid zal meer moeite hebben met het opnemen van het vaccin in de broederij. Dit is een actief proces, waarbij het kuiken na spraytoediening van het vaccin door middel van het oppikken van vaccindruppels voldoende vaccindeeltjes binnenkrijgt. Ook zal een kuiken van slechte kwaliteit een minder functionerend immuunapparaat hebben, waardoor opbouwen van weerstand verminderd kan zijn.
  • Een correcte toepassing van het vaccin: er zijn een aantal items die invloed hebben op het succesvol toedienen van het vaccin. Het vaccin moet op een correcte wijze bewaard worden, onder gekoelde omstandigheden (2-80 C). Het vaccin verliest zijn werkzaamheid na bevriezing. Het mixen van het vaccin met de sprayoplossing is een nauwkeurig werk.
  • Na het sprayen moeten de kuikens in een omgeving geplaatst worden met hoge lichtintensiteit. Niet alle vaccin-partikels belanden in de bek van het kuiken. Er moeten druppels van het vaccin opgenomen worden door de kuikens door middel van het oppikken hiervan onderling. Dit pikken wordt gestimuleerd door het geven van veel licht gedurende minstens 15 minuten na vaccinatie.
  • Het voer van de gevaccineerde kuikens moet gegarandeerd vrij zijn van anti-coccidiosemiddelen. De coccidiën in het vaccin zijn uiterst gevoelige stammen; een zeer klein residu hiervan maakt het vaccin onwerkzaam.
  • Het management op het bedrijf waar de dieren terechtkomen, speelt een grote rol. Het handhaven van voldoende vochtigheid en een optimale temperatuur in de stal spelen een grote rol om het vaccin optimaal te laten passeren door de kuikens.

De nieuwe in-ovo vaccinatie

Vaccinatie tegen coccidiose kan nu in-ovo worden toegediend. Het grote voordeel is dat het vaccin uniform aan alle dieren tegelijkertijd wordt gegeven. Dit leidt tot meer gebruiksgemak, maar geeft ook zekerheid:

  • Gebruiksgemak: elke In-ovo machine kan dit vaccin toedienen. Ieder kuiken ontvangt op dag 18 van het broedproces een zekere dosis met vaccin. Het vaccin kan gelijktijdig toegediend worden met Marek’s vaccins en zijn recombinanten en immuuncomplex vaccins tegen Gumboro. Dit is zeker een voordeel in gevallen waarbij de eieren in de stal uitkomen, de kuikens zijn dan al gevaccineerd bij aankomst.
  • Zekerheid: alle kuikens hebben het vaccin gekregen. Bij in-ovo starten alle dieren gelijktijdig met het vermeerderen van de vaccinstam. Wanneer bij sprayvaccinatie een aantal dieren “gemist” wordt, komen deze kuikens pas na het doorlopen van een vermeerderingscyclus (7 dagen) in aanraking met het vaccin. Van het later opnemen van de eerste doses van vaccin is beschreven dat dit de kans op een probleem met necrotiserende enteritis vergroot. Een toediening door in-ovo techniek verkleint het risico op optreden hiervan.

Kortom, gesteld kan worden dat de in-ovo toepassing van vaccins een stap vooruit is in de pluimveeindustrie. Het nieuwe HIPRA coccidiose vaccin is het eerste en enige coccidiose vaccin voor vleeskuikens dat op deze manier kan worden toegediend. Deze revolutionaire innovatie is vanaf nu beschikbaar.

Beheer
WP Admin