Caroline van der Plas (BBB) tijdens de presentatie van het hoofdlijnenakkoord. – Foto: ANP/Koen van Weel AlgemeenNieuws

Van der Plas (BBB): nieuw kabinet gaat keihard knokken voor de boeren

Het nieuwe kabinet gaat keihard knokken voor boeren, dat zegt Caroline van der Plas van de BBB. Boeren moeten weer baas worden op eigen bedrijf door maatwerkaanpak in plaats van generiek beleid.

Caroline van der Plas (BBB) is opgetogen. “Jongens, drie jaar geleden kwam ik in mijn eentje met de trekker naar Den Haag. En nu gaat BBB het kabinet in. Het is te bizar voor woorden”, spreekt ze tijdens de presentatie van het hoofdlijnenakkoord. Ze is zichtbaar trots, zelfs een beetje emotioneel. “Ik zit vol adrenaline omdat we het hebben gered met deze fantastische bondgenoten. Dit is een goede basis om samen verder te gaan. Het resultaat mag er echt zijn”, zegt de politica.

Van der Plas hoopt met het nieuwe kabinet vooral boeren weer baas op eigen erf te laten worden. Milieumaatregelen moeten niet langer generiek worden genomen op basis van modellen, maar bedrijfsspecifiek op basis van metingen. Dat geldt voor zowel het mestbeleid (via invoering van de stoffenbalans) als het stikstofbeleid, dat meer gebaseerd moet worden op metingen van de stand van de natuur én metingen van emissies bij bedrijven. “Doelen kun je bereiken op verschillende manieren. In Nederland is heel erg gestuurd op stikstofreductie. Maar generiek stikstof reduceren en denken dat het allemaal goedkomt in de wereld, gaat niet werken”, zegt Van der Plas.

Herinvoeren rode diesel hoog op de agenda

Een van de hoofdpunten wat BBB betreft is het herinvoeren van rode diesel. Dit accijnsvoordeel, dat in 2013 werd afgeschaft, moet boeren en loonwerkers 28 cent per liter diesel gaan schelen. Ook de bescherming van hoogwaardige landbouwgronden heeft BBB hoog in het vaandel. “Dat is hard nodig. Er is een probleem met voedselzekerheid in de wereld. Nu hoeven de Nederlandse boeren de wereld niet te voeden, maar ze kunnen daar wel bij helpen”, zegt Van der Plas.

Het nieuwe kabinet zegt niet (meer) te gaan sturen op gedwongen krimp van de veehouderij. Door nieuwe onderhandelingen in Brussel moet (een vorm van) derogatie terugkomen. “De mestcrisis willen we aanpakken door keihard te knokken in Brussel. Doel is de derogatie terug te halen en om ervoor te zorgen dat die rare bufferstroken verdwijnen en dat we Nederland niet helemaal meer aanwijzen als kwetsbaar gebied. Nu hebben we ook gebieden waar de waterkwaliteit goed is, maar waar boeren wel te maken hebben met strenge regels. Dat gaan we veranderen”, zegt Van der Plas.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

‘Huidige kabinet vocht niet hard genoeg’

De kritiek van het huidige kabinet dat alles al is geprobeerd, werpt ze van zich af. “Hoe vaak ik hier niet heb gehoord: kan niet, mag niet … we gaan er gewoon keihard voor knokken. We gaan er veel harder voor vechten dan tot nu toe is gedaan”, zegt Van der Plas. Ze vindt dat het huidige kabinet dat onvoldoende heeft gedaan. “Al het landbouwbeleid dat ik hier heb gezien de afgelopen jaren stuurt op krimp van de veestapel. Het was een politiek doel om dat te bereiken. Daarmee zeg ik niet dat we meer vee moeten, maar wel dat de doelen op een andere manier gehaald kunnen worden”.

Van der Plas heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken om in Brussel tot ander beleid te komen. “Nederland hanteert heel andere normen dan België en Duitsland. Wij horen in Brussel dat er dingen mogelijk zijn. Hier is tot nu toe gekozen om er niet keihard voor te vechten.”

Praktijk en vakkennis van de boer worden leidend

De BBB-leider hoopt met het nieuwe kabinet de wanhoop bij boeren om te zetten in hoop. Daarmee voelt ze wel een grote verantwoordelijkheid tegenover boeren. “Maar boeren snappen ook dat je een groot containerschip niet in een dag kan draaien. Maar ze zien wel partijen die er keihard voor gaan knokken.” BBB wil voorkomen dat de hoop uiteindelijk valse hoop wordt, door een ministerie te hebben die staat voor het belang van boeren in Nederland en die niet alleen maar zegt ‘we moeten de veestapel krimpen want dan gaan de emissies omlaag.’

Angst dat bedrijfsspecifiek beleid juist leidt tot onmogelijke doelen voor boeren heeft Van der Plas niet. “Dat gaat de nieuwe minister uitwerken. Daarbij komt dat het ministerie regelmatig in overleg moet met vertegenwoordigers van de agrarische sector, omdat zij weten hoe het in de praktijk werkt. De praktijk en de vakkennis van de boer worden leidend en niet de plannen van achter de Haagse bureaus.”

Lees meer over de verkiezingen!

Reacties

  1. Proficiat BBB. Goed gedaan Caroline .Wie voorheen nog kritiek had op de BBB en hen nog kwakzalvers noemde moet toch toegeven dat ze er ver naast zaten.

  2. gefeliciteerd, als nu de ambtenaren ook meewerken/het snappen, werkt het als “zalf” op de maatschappij..

    1. De laatste ministers van landbouw hadden geen kennis van zaken en gingen alles vragen en overleggen met de ambtenaren.
      Een minister met kennis van zaken geeft opdrachten aan zijn ambtenaren en die hebben zij gewoon uit te voeren.

Beheer
WP Admin