AlgemeenAchtergrond

Uitrijtermijnen mest blijven discussiepunt

Door het extreem droge voorjaar en de natte zomer zijn veel percelen zo drassig dat er niet geoogst kan worden. Verschillende vakbonden hebben in een advies aan het ministerie van ELI laten weten dat er uitstel nodig is.

Volgens hen komen akkerbouwers in problemen willen ze de mest op de akkers aanwenden vóór de deadline van 1 september voor zand en lössgrond en 16 september voor de veen en kleigebieden.

Verzoek om uitstel is elk jaar een punt van discussie, maar wordt bijna elk jaar wel goedgekeurd. De laatste tien jaar is acht keer uitstel gegeven. Maar het is nog maar zeer de vraag of het dit jaar zal lukken met dit uitstel. De vakbonden voor varkenshouders en melkveehouders willen twee extra weken voor het uitrijden van mest en verwacht dat het ministerie, net als voorgaande jaren, ook het belang ziet en weer zonder problemen toestemming verleent.

Maar niet iedereen maakt zich hard voor uitstel. Volgens LTO Nederland is het een kortetermijnoplossing. De belangenorganisatie pleit voor meer structurele oplossingen zoals werken een betere bodemvruchtbaarheid. De belangenorganistie doelt hiermee ook op het feit dat Nederland weleens in het nauw kan komen met de derogatie. Te losjes met de uitrijtermijnen omgaan kan gevaarlijk zijn.

Ook Cumela Nederland acht de kans klein dat er op grote schaal verlenging van het uitrijverbod zal worden gegeven. Volgens de branchevereniging zou uitstel geen goed signaal afgeven richting Brussel. Met Brussel zijn harde afspraken gemaakt over het uitrijden van dierlijke mest, een voorwaarde om de derogatieregeling voor Nederland te behouden. Of eventuele verzoeken tot uitstel dit jaar worden toegekend door Staatssecretaris Bleker is nog niet zeker. Als het aan de vakbond voor melkveehouders ligt is er geen reden waarom het ministerie dit niet zou doen.

Volgend jaar worden de uitrijperiodes nog verder beperkt. Het probleem zo snel mogelijk structureel oplossen is daarom gewenst, anders blijft het ieder jaar weer een terugkerend discussiepunt.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin