AkkerbouwNieuws

Uien, bieten en aardappelen lopen achter bij vorig jaar

Swifterbant – De gewassen zijn gemiddeld twee weken minder ver dan vorig jaar. Dat blijkt uit foto’s van akkerbouwer Harry Schreuder in Swifterbant.

Hij fotografeerde zijn percelen in 2010, 2011 en 2012 op telkens precies hetzelfde moment (begin juni). Schreuder, die zijn percelen een week later inzaaide dan in 2011, noemt de kou in april en begin mei als belangrijkste boosdoener, maar wijst ook op het prima voorjaar in 2011. “Vorig jaar was het rond die tijd erg warm en de opkomst was perfect. De grond heeft nu minder structuur en is droger. De opkomst is ongelijkmatiger.” Toch liggen de percelen er volgens Schreuder niet slecht bij. “Vorig jaar was het extreem goed, nu is het meer gemiddeld.”

De gevolgen van de huidige gewasstanden kan Schreuder nog niet helemaal inschatten, maar voor uien verwacht hij dat de opbrengst in vergelijking met 2011 daalt van 80 naar 60 ton per hectare. Voor aardappelen en bieten is hij positiever gestemd. “Beide gewassen lopen achter, maar dat trekt nog wel bij.”

Schreuder heeft ook nog een perceel wintertarwe. Dat staat er juist mooier bij dan in 2011, met meer loof op het blad.

Beheer
WP Admin