Foto: Henk Riswick VarkensFoto

Tips tegen de najaarsdip: de basis moet goed zijn

Wim van Sambeek treft een scala aan maatregelen om de gevolgen van de najaarsdip te beperken. De aanpak werpt zijn vruchten af, met minder terugkomers en meer levend geboren biggen als gevolg.

Dierverzorging, voer en water, klimaat en licht moeten eveneens op orde zijn. Van Sambeek is blij met zijn personeel. We werken met loyale en gemotiveerde medewerkers, die verantwoordelijkheid nemen. Dat is van cruciaal belang", aldus Van Sambeek. Hier is te zien hoe Hindrik Hof de TL-buizen in de dekstal schoonveegt. De lampen worden er ieder jaar vervangen.

Met compagnon John Lorist richtte Mark van Sambeek Frievar op. Deze bv zet volop in op samenwerking, werpt zich op tot ketenregisseur en zoekt momenteel naar nieuwe deelnemers. Van Sambeek doet aan huisverkoop. De vriezer ligt vol met Friberne-varkensvlees. Lees een uitgebreide reportage over de werkwijze van Van Sambeek in Boerderij Magazine.

Tijdens de drachtperiode moeten de gelten zeker 60 kilo groeien, zodat ze bij het werpen minimaal 230 kilo wegen. Van Sambeek noteert alle dekgewichten van de gelten. In de kraamstal weeg ik de helft van het aantal gelten en na het spenen doe ik dat nog een keer. Natuurlijk kost dat tijd, maar ik wil het ook goed doen.

De werkwijze van Van Sambeek sorteert effect. Het aantal terugkomers daalt en het aantal levend geboren biggen stijgt. In 2015 lag het percentage terugkomers op 18,6, in 2017 op 12,8 en dit jaar op 10. We merken dat het gemakkelijker gaat. Maar nog lang niet alle zeugen zijn voor de eerste worp op 170 kilo geïnsemineerd", zegt Van Sambeek.

Medewerker Arjen Boersma controleert de voeropname van de zeugen in de kraamstal. Indien nodig verhoogt hij de voergift. Na de worp worden de zeugen 6 dagen volgens schema gevoerd. Daarna durven we de zeugen boven het schema te voeren", aldus Van Sambeek.

Na 2 weken worden de zeugen in de kraamstal driemaal daags gevoerd. Dat stimuleert de voeropname. Van Sambeek laat de drinkwaterkwaliteit meerdere keren per jaar onderzoeken door Schippers. Ook op dat gebied wil hij niks laten liggen.

Van Sambeek wil het conditieverlies van de zeugen in de kraamstal beperken. Hij wil dat de eersteworpzeugen na het spenen zeker 190 kilo wegen. Tijdens de lactatieperiode bereid je zeugen alweer voor op de volgende worp. Te veel gewichtsverlies brengt de tweede dracht in gevaar.

Mark (55) en Wim (25) van Sambeek hebben een varkensbedrijf in het Friese en varkensluwe Echtenerbrug. De Echtenerpolderhoeve telt 1.200 zeugen en bijbehorende biggenplaatsen, 300 opfokplaatsen en 2.700 vleesvarkens. Er wordt aan huisverkoop gedaan. Foto's: Henk Riswick.

Opvolger Wim van Sambeek draait sinds 2017 volop mee in het bedrijf. Na het afronden van de studie Agrarisch Ondernemerschap in Dronten ligt de focus van de jonge praktijkman (25) op het verbeteren van de resultaten.

Met een scala aan maatregelen en een gestructureerde aanpak verbetert Van Sambeek het productieproces. Daarmee hoopt hij ook de gevolgen van de najaarsdip te beperken. Voor het behalen van optimale resultaten moet de basis goed zijn, zo stelt de jonge ondernemer, die zijn dieren regelmatig weegt.

Na 200 dagen krijgen de opfokzeugen in de dekstal tijd aan de boxen te wennen. De dieren worden één keer berig, leren vreten in het aanleerstation en worden pas geïnsemineerd als ze het juiste gewicht hebben bereikt. De gelten moeten bij de eerste inseminatie minimaal 170 kilo wegen", aldus Van Sambeek, die alle dekgewichten van de gelten noteert.

Het Date Gate-systeem in de dekstal wordt beter en systematischer gebruikt. We werken met 2 beren. Alle zeugen hebben minimaal 10 minuten beercontact per berenronde. De zeugen worden eerder en beter berig dan voorheen.

Beheer
WP Admin