Deskundigen geven aan dat de verwachte verdere daling in 2022 overeenstemt met het beeld dat melkveehouders, samen met hun adviseurs, veel aandacht besteden aan het optimaliseren van de rantsoenen. - Foto: Ronald Hissink RundveeNieuws

Staghouwer positief over ruw-eiwitgehalte in melkveerantsoen

Landbouwminister Henk Staghouwer reageert positief op de eerste uitkomsten van het ruw-eiwitgehalte in het voer van melkkoeien in 2022.

In de CBS-kwartaalmonitor voor stikstof- en fosfaatuitstoot wordt voortaan ook het ruw-eiwitgehalte van het rantsoen voor melkvee berekend. Verlaging van dit gehalte leidt tot een lagere stikstofuitstoot. De voermaatregel is een van de managementmaatregelen die in het kader van het stikstofbeleid worden genomen.

In 2021 was het ruw-eiwitgehalte 165 gram per kilo droge stof. In het tweede kwartaal van 2022 is het becijferd op 162 gram per kilo. Experts uit onderzoeks- en bedrijfsleven geven aan dat de verwachte daling van het ruw-eiwitgehalte aansluit bij de dalende trend die sinds 2018 is ingezet. De deskundigen geven aan dat de verwachte verdere daling in 2022 overeenstemt met het beeld dat melkveehouders, samen met hun adviseurs, veel aandacht besteden aan het optimaliseren van de rantsoenen. “Als de verwachte daling van het ruw-eiwitgehalte aan het einde van het jaar daadwerkelijk gerealiseerd blijkt te zijn, dan is daarmee een forse stap gezet in het realiseren van de managementmaatregel optimaliseren van het melkveevoerrantsoen”, reageert Staghouwer in een brief aan de Tweede Kamer.

In 2020 probeerde toenmalig landbouwminister Carola Schouten het verlagen van het ruw-eiwitgehalte wettelijk op te leggen door een maximum te stellen aan het eiwitgehalte van krachtvoer. Die maatregel ging uiteindelijk na brede kritiek van tafel, mede omdat dit een negatief effect kan hebben op de koegezondheid omdat krachtvoer wordt gebruikt om eventueel laag eiwitgehalte van het ruwvoer te compenseren.

Het ministerie heeft met de sector wel afspraken gemaakt om de komende jaren op sectorniveau het ruw-eiwitgehalte in het melkveevoerrantsoen stapsgewijs te verlagen tot maximaal 160 gram ruw eiwit per kilogram droge stof in 2025.


Nieuwsbrief gras

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen gras.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Reacties

  1. Het is ondertussen wel bekend en ook bewezen dat bij een duidelijke verlaging van het eiwitgehalte in het rantsoen voor dieren de uitstoot van ammoniak aanmerkelijk verlaagd wordt. De productie zal ook wat lager worden, maar de productie kosten vanwege krachtvoer ook. Voor de dieren is het gezonder om niet op top niveau te hoeven presteren,. Veel koeien zijn eigelijk constant.aan de diarree vanwege de dunne mest. De levensduur zal verbeterd en langer worden, het wordt alles wat meer normaal en biologische. Het geeft ook veel minder werkstress aan de boer. Ook behoren consumenten bereid te zijn om een redelijke prijs te betalen voor producten die op gezonde manier geproduceerd worden. Iedereen en allemaal moeten we bereid zijn om de te hoge stikstof uitstoot naar beneden te brengen, en dat kan echt. Incl. de bijdrage en inspanning van industrie en verkeer, ook vliegverkeer en de scheepvaart. Denk ook aan de zware stookolie die nog in groep hoeveelheden verstookt wordt op de zeeschepen. Ook niet beperken tot Nederland, maar Europa breed. en Wereldwijd. Klopt, dan is er nog veel werk te doen om dit met elkaar te bereiken. Maar het kan! en het zal moeten. H.gr rent.homan.

Beheer
WP Admin