Ellen Willems: “Mensen voelen zich hier gezien en worden actief.” - Foto: Henk Riswick AlgemeenInterview

Stadsboerin genomineerd voor Europese prijs

Stadsboerin Doetinchem van Ellen Willems is genomineerd voor een Europese prijs. De moestuin en boomgaard op een voormalig gevangenisterrein is na de start vier jaar geleden meer dan een plek waar voedsel wordt geproduceerd voor omwonenden. Tientallen mensen zijn actief op het land, in de winkel en de catering. “De nominatie zie ik als een erkenning dat we hier mooie dingen aan het doen zijn.”

Het is een beetje uit de hand gelopen, geeft Ellen Willems toe. Ruim vier jaar geleden begon ze met een kleine moestuin achter de oude, leegstaande gevangenis van Doetinchem. Idee was om mensen in de buurt te laten zien wat nodig is om voedsel te produceren. Vooral door hen te laten meewerken op het land. “Mijn idee was om gezonde producten te verbouwen en aan kinderen en andere omwonenden te laten zien hoe boerenkool en appels groeien. Niet veel meer eigenlijk.”

Blijkbaar worden de resultaten van ons jarenlang geploeter gezien

Nu werken er vijftig vrijwilligers van allerlei achtergronden en nationaliteiten en heeft haar bedrijf Stadsboerin Doetinchem vijf beroepskrachten in dienst. Er worden lesprogramma’s voor scholen georganiseerd, groenten en fruit vinden hun weg via de eigen winkel en groente- en fruitpakketten en met regelmaat vinden er workshops plaats. Het areaal heeft inmiddels een omvang van 3 hectare.

Beduusd van nominatie

Nu is Stadsboerin Doetinchem van Ellen Willems namens Nederland genomineerd voor de Europese Agricultural & Rural Inspiration Award. Met vlag en wimpel voldoet ze aan de selectiecriteria sociale inclusie, educatie, duurzame voedselproductie, innovatie en netwerken. Ze is er nog beduusd van. “De nominatie zie ik als een erkenning van de buitenwereld dat we hier mooie dingen aan het doen zijn. Blijkbaar worden de resultaten van ons jarenlang geploeter gezien. Daar ben ik wel trots op.”

Anderen nemen steeds meer taken van mij over. Dat vind ik een mooie ontwikkeling

Duurzaam produceren van gezond voedsel staat nog steeds voorop, zegt Willems. “In de loop van de jaren zijn we nu ook een kennisplek voor soortgelijke initiatieven in het land. Mensen komen hier kijken hoe we het hebben aangepakt. Nog belangrijker, scholen in de regio bieden we lesprogramma’s aan over voedsel produceren. Inmiddels is sprake van een enthousiaste gemeenschap die met hart en ziel actief is voor Stadsboerin Doetinchem. Ik ben meewerkend voorvrouw, maar anderen nemen steeds meer taken van mij over. Dat vind ik een mooie ontwikkeling.”

Iedereen is en voelt zich welkom op de stadsboerderij. Dat is volgens Willems de belangrijkste reden van de groei in de afgelopen jaren. Schoffelen, spitten, oogsten, meehelpen in de winkel, koken voor groepen, kinderen van scholen rondleiden, iedereen mag meedoen. “Niks moet, veel kan. Daardoor voelen mensen zich gezien en worden actief. Bijvoorbeeld leerlingen die zijn vastgelopen in het schoolsysteem of migranten die graag een bijdrage willen leveren aan de Nederlandse samenleving.”​

Zorgen voor reuring

Willems probeert altijd voor reuring te zorgen. “Bijvoorbeeld door een workshop bloemschikken te organiseren of een pompoenmarkt te houden. Dat trekt mensen naar deze plek. Zo krijgen we nieuwe klanten in onze winkel en die drinken dan nog een drankje op het terras. Dat is natuurlijk ook goed voor onze omzet.”

Liever appels van de boom die je hebt zien groeien dan van heel ver weg

Hobbels zijn er ook, geeft Willems toe. Bijvoorbeeld de verkoop van de gevangenis met het omliggende terrein door het Rijksvastgoedbedrijf. “We hebben vanaf het begin een tijdelijke huurovereenkomst voor de grond die wij gebruiken. Dat is en blijft een onzekere situatie. Voor iedereen is duidelijk dat onze stadsboerderij een belangrijke plek is geworden voor heel veel mensen. Dat ziet het Rijksvastgoedbedrijf ook. Ik ga er daarom vanuit dat het allemaal wel goed komt. Niemand wil ons kwijt.”

Stadslandbouw is populair, weet Willems. “Overal komen nieuwe initiatieven van de grond, soms nadat ze hier zijn komen kijken. Steeds meer mensen willen weten waar hun eten vandaan komt. Ze kiezen voor de korte keten, ongetwijfeld speelt het klimaatprobleem daarbij een rol. Liever appels van de boom die je hebt zien groeien dan van heel ver weg. Dat was mijn oorspronkelijke idee en is dat nog steeds.”

Reacties

  1. Dit wordt heel tv-kijkend publieke door de strot geduwd. Let maar op; komt straks op tv bij Binnenste Buiten, Op 1, Nieuws Uur en de hele linkse ***se bende van D’66. Allemaal aan de stads-producten.
    “… een plek waar voedsel wordt geproduceerd … ”
    Ik zou maar vast een laaddock bouwendeze reactie is automatisch gemodereerd

  2. Met grond voor heel weinig en gratis werkvolk is het makkelijk boeren. Als boeren een paar jongens hebben rondlopen geeft dat veel problemen met arbeidsinspectie, verzekeringen en belastingsdienst. Hoe doen ze dat bij de stadsboerderij?

Beheer
WP Admin