PluimveeAchtergrond

Soepeler regels na uitbraak acute snot

Bij acute snot moeten besmette bedrijven de dieren 12 weken ophokken. Een ophokgebied met een straal van een kilometer wordt alleen nog afgekondigd als er in die straal uitloophennen zijn.

Uit een evaluatie van het beleid ten aanzien van besmettingen met infectieuze coryza (acute snot) heeft de PPE Adviescommissie Pluimveegezondheidszorg geadviseerd het maximale gebied waarin een ophokgebod geldt te verkleinen van 3 naar 1 kilometer rondom de besmettingshaard. De Adviescommissie heeft op basis van deze evaluatie een advies uitgebracht aan de PPE-voorzitter. Die heeft het advies overgenomen.

Eén en ander houdt in dat bij een uitbraak van coryza het besmette koppel gedurende twaalf weken moet worden opgehokt. Het instellen van een ophokgebod zal beperkt worden tot een gebied met een straal van 1 kilometer rondom het besmette bedrijf, maar zo’n ophokgebod wordt alleen afgekondigd als zich in dat één-kilometergebied een ander pluimveebedrijf met een uitloopsysteem bevindt. Er worden geen ophokgeboden meer uitgevaardigd en op kaart ingetekend als er geen uitloopbedrijven zijn, anders dan onder de oude regels. Om juridische redenen zijn de ophokgeboden niet verplicht voor biologisch gehouden pluimvee.

Omdat in de nu nog van kracht zijnde gebieden met een ophokgebod (Homoet, Bathmen en Lochem) buiten de besmette bedrijven geen andere bedrijven met uitloop zijn gevestigd, zijn de betreffende gebieden met ingang van 21 februari 2011 opgeheven. Voor de met coryza besmette bedrijven zelf blijven de ophokgeboden nog van kracht tot respectievelijk 26 februari, 5 maart en 19 maart 2011.

Beheer
WP Admin