Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

SMK wil bestaande stallen brandveiliger maken

Veehouders moeten worden geholpen meer inzicht te krijgen in het risico van brand in hun stallen, daar pleit het onafhankelijke duurzaamheidsplatform Stichting Milieukeur (SMK) voor.

Een hulpmiddel daarbij zou een te ontwikkelen ‘brandveiligheidswijzer’ kunnen zijn, aldus het SMK. “Om het aantal branden in Nederlandse veestallen terug te dringen, is het belangrijk dat veehouders zich bewust zijn van brandrisico’s en handvatten krijgen om die risico’s te elimineren”, aldus Annika de Ridder, projectleider dierlijke agroketens van SMK.

De Ridder: “Wetgeving rond brandveiligheid is alleen gericht op nieuw te bouwen stallen. Veehouders hebben nu onvoldoende handvatten voor welke concrete brandveiligheidsmaatregelen zij in hun (bestaande) stal kunnen nemen. Ik zou ervoor willen pleiten om deze veehouders te helpen en voor hen een ‘brandveiligheidswijzer’ te ontwikkelen.”

Concrete eisen en keuzemogelijkheden

Volgens de SMK-projectleider zijn er binnen het certificatieschema’s voor Milieukeur Dierlijk en de Maatlat Duurzame Veehouderij al concrete eisen en keuzemogelijkheden ontwikkeld die de basis kunnen vormen voor een ‘brandveiligheidswijzer’.

Namens het SMK roept De Ridder marktpartijen op om gezamenlijk de mogelijkheden voor zo’n wijzer te onderzoeken.

Beheer
WP Admin