De veehouderijen die bovenaan de verkeerde lijst stonden, hebben grote dieraantallen. Volgens het RIVM kan dat betekenen dat stallen die in werkelijkheid geen hoge emissie hebben toch op de lijst staan. - Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

RIVM maakt fout in top 100 ammoniak-uitstoters

Het RIVM heeft een fout gemaakt bij het opstellen van de top 100 ammoniakuitstoters, laat stikstofminister Christianne van der Wal weten.

Dinsdag stuurde Van der Wal twee lijsten met respectievelijk de 100 grootste uitstoters van ammoniak en stikstofoxiden naar de Tweede Kamer. Het grootste deel van de top 100 aan NH3-uitstoters zijn veehouderijen, maar bij de samenstelling van die lijst is een fout gemaakt, laat het RIVM, die de gegevens verzamelde, weten aan de minister.

Veehouderijen met grote dieraantallen

De gepubliceerde lijst klopt dus niet. Het RIVM wil zo snel mogelijk alsnog een kloppende lijst maken en versturen. Bij het opstellen van de vorige lijst zijn stallen met een emissiereducerend systeem een generiek emissiegetal toebedeeld gekregen. De veehouderijen die bovenaan de dinsdag gepubliceerde lijst stonden, zijn bedrijven met grote dieraantallen, waardoor het verschil met de gerealiseerde stalemissies nogal groot kan zijn. “Dat kan betekenen dat stallen die in werkelijkheid geen hoge emissie hebben toch op de lijst staan,” aldus het RIVM. Die fout gaan ze dus herstellen.

‘Gepruts van RIVM’

De Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer wil opheldering van de minister voor Natuur en Stikstof over de fout die is gemaakt. Kamerlid Caroline van der Plas vraagt om schriftelijke uitleg over “het gepruts van het RIVM”. Zij vraagt zich af of de foute cijfers van het RIVM ook gevolgen hebben voor het beleid en of de foute cijfers al langer circuleren. CDA’er Derk Boswijk spreekt over ‘grove fouten’, waar de minister uitleg over moet geven. Wat hem betreft hoeft dat niet met spoed. “Ik krijg liever een nauwkeurig antwoord.” VVD, D66 en Partij voor de Dieren willen ook nadere uitleg van de minister.

Stikstoflijst wel correct

De lijst met grootste uitstoters van stikstofoxiden is wel correct. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet had de gegevens opgevraagd via de minister. De minister maakte twee lijsten, omdat de verspreiding van deze verschillende stikstofverbindingen onder andere een andere verspreiding op hun omgeving hebben. Dat is relevant, aangezien het gaat om de depositie van stikstof op natuurgebieden.

Op welke natuurgebieden de bedrijven in de top 100 de meeste depositie hebben op specifieke Natura 2000-gebieden, is minister Van der Wal nu aan het onderzoeken. Het maakt deel uit van de zogenaamde ‘natuurdoelanalyses’ waar de gebiedsgerichte stikstofaanpak op gebaseerd zal worden.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Ik krijg hoe langer hoe meer het idee dat we op alle fronten voor de gek gehouden zijn en worden . Het gaat uiteindelijk allemaal om geld . Iedereen die er mee bezig is heeft er belang bij dat zijn of haar standpunt gebruikt wordt . Het is voor velen onderdeel van verdienen van hun boterham . Kijk maar eens wat de belastingdienst aan brokken achtergelaten heeft ook op aannamen gebaseerd mensen verdacht van van alles en nog wat . Een gezondheidszorg die jaren uitgekleed is . En in crisis bejubeld en nu weer gewoon uitgekleed wordt en zo spelen er veel zaken . Ook op individueel gebied mensen belogen en bedrogen worden door uitvoerende instanties om doelen te halen . Want als kleine groep of individu kun je toch niks beginnen tegen een machtige overheid . Het begint er steeds meer op te lijken dat de burger er is voor de overheid . Deze kan dan in Brussel weer melden doelstelling gehaald . Nu de boeren en de huizen bezitters zijn de volgende want waar nog wat geld zit gaat de overheid proberen een graantje mee te pikken . Nu op naaien om te isoleren en zonnepanelen om milieu te sparen . En op korte termijn bovenop de gemeentelijke belasting nog belasting van eigenwoning bezit . Al deze investering drijven de waarde van huis omhoog . Dus vul maar in . Grapjes hebben ze boeren ook uitgehaald met maatregelen om stikstof en stank uitstoot terug te dringen . Die zijn nu in een keer niet meer goed . En de boer moet weer investeren of inkrimpen of stoppen .

    1. Wij zijn met zijn allen vooral belazerd door ene Henkie Bleker, slechts kleine 2 jaar staatssecretaris en ongelooflijk wat voor stikstok ellende die met de PAS regeling in korte tijd heeft veroorzaakt heeft.

  2. Gaan ze nou grootste NO x uitstoters ook uitkopen want deze lijst klopt wel ,en gaan ze op basis van een lijst die niet klopt bedrijven uit kopen ,wie snapt het nog !!!

    1. Beste heer Breukink , er is al heel lang discussie over de stikstofwet die gebaseerd is op aanname en berekeningen .NIET OP METINGEN !!

Beheer
WP Admin