De Amerikaanse rivierkreeft heeft in enkele jaren tijd een enorme opmars gemaakt. - Foto: Roel Dijkstra AkkerbouwNieuws

Rivierkreeft krijgt niet de schuld van dijkverzakking

Het is onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse rivierkreeft de belangrijkste oorzaak is van een dijkverzakking in de buurt van Reeuwijk. Dat schrijft demissionair minster Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedsel in antwoord op Kamervragen.

Een dijkdoorbraak had eerder dit jaar schade veroorzaakt aan weilanden. In de regio worden graafactiviteiten van de sterk in aantal gegroeide rivierkreeften als oorzaak gezien. Het waterschap onderzoekt dat nog. Boeren in de buurt hebben al verschillende keren geklaagd bij het schap over schade aan dijken en slootkanten door de rivierkreeften.

Rivierkreeft enorme opmars gemaakt

De Amerikaanse rivierkreeft heeft in enkele jaren tijd een enorme opmars gemaakt. De exoot heeft hier geen vijanden en heeft met succes de Nederlandse binnenwateren gekoloniseerd. En terwijl de bestrijding van schadelijke muskusratten intussen eindelijk een succesverhaal is, lijkt het ondoenlijk de rivierkreeften te beheersen. Er is nog geen geschikte methode om ze te vangen en de populatie te verminderen. Wel lopen er pilots en onderzoeken, onder meer naar een geschikt vangmiddel. Tegelijk is het de vraag of vangen hét antwoord is op deze nieuwe plaag, aldus de minister in navolging van de waterschappen.

Reacties

  1. Minister weet het al dat het nooit een diertje geweest kan zijn, want carolaatje geeft al tijd het boertje de schuld, dus hier moet ook nog ff gezocht worden dat het aan de boere zelf ligt

Beheer
WP Admin