De mestschuifel schuift onder het strooisel door, fijn stof zakt uit het strooisel in de mestschuifel. - Foto: Koos Groenewold PluimveeVideo

Proef: minder fijn stof met mestschuifel

De mestschuifel is een technische oplossing om de uitstoot van fijn stof te beperken.

Sinds eind april wordt de mestschuifel getest in het Poultry Innovation Lab bij Aeres MBO Barneveld. In de video hieronder wordt de werking van de mestschuifel getoond en uitgelegd.

Toepassing mestschuifel in bestaande stallen

In de testfase wordt de mestschuifel beproefd in een verhoogde bak. De onderzoekers van Wageningen Livestock Research zoeken nog naar een robuustere aandrijftechniek en een afstortmechanisme die het mogelijk maakt de mestschuifel in bestaande stallen op de bestaande betonvloer toe te passen.

Emissiereductie van fijn stof en ammoniak

“In juli hopen we al meer zicht te hebben op het functioneren daarvan”, zegt onderzoeker Bram Bos. “Anticiperend op het succes daarvan staan wij al open voor (voorbereidingen voor) de stap naar een praktijkstal, om ook de daadwerkelijke emissiereductie van fijn stof en ammoniak te kunnen vaststellen. Vernieuwende pluimveehouders zouden dat samen met ons in het kader van de SBV-regeling kunnen realiseren. Daarbij denken we niet alleen aan legpluimveehouders, maar zeker ook aan vermeerderaars en vleeskuikenhouders.”

Die SBV-regeling gaat in het najaar weer open.

Beheer
WP Admin