Foto: Peter Roek PluimveeNieuws

Pluimveehouders benutten subsidie aanpak emissie

103 pluimveehouders krijgen subsidie om te investeren in technieken die zorgen voor minder fijn stof.

Het toepassen van nieuwe staltechnieken en het aanpakken van emissie bij de bron zorgen voor een beter stalklimaat en een gezondere lucht voor mensen in de omgeving. Voor deze investering hadden 107 pluimveehouders in 2020 subsidie voor ‘Investeren in bewezen innovaties voor stallen’ aangevraagd. RVO.nl heeft 103 aanvragen goedgekeurd met een totaal subsidiebedrag van € 4.165.122. Zowel het aantal inschrijvingen, als het slagingspercentage (96%) was opvallend hoog. Het budget voor deze subsidie voor investeringen in nieuwe staltechnieken was € 7,5 miljoen.

Meer subsidiemogelijkheden

De kans is groot dat pluimveehouders nog een keer subsidie mogen aanvragen. Begin volgend jaar wordt informatie bekend over volgende openstellingen van zowel de innovatie- als de investeringsmodule. Deze subsidie valt onder de regeling Subsidiemodules Brongerichte Verduurzaming (SBV).

Beheer
WP Admin