Foto: Jan Willem van Vliet PluimveeNieuws

Pluimveegemeenten willen fijn stof aanpakken

De uitstoot van fijn stof door pluimveebedrijven aan banden leggen: daarvoor werken vijf Limburgse gemeenten samen.

In Limburg werken de gemeenten Nederweert, Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas en Leudal samen aan nieuw beleid om de uitstoot van fijn stof door pluimveebedrijven aan banden te leggen. Concrete maatregelen zijn er nog niet. Wel wordt het toepassen van innovatieve stalsystemen die verder gaan dan de wettelijke landelijke reductiedoelstellingen voor de uitstoot van ammoniak, geur en fijn stof gestimuleerd. Hiervoor is in 2015 een subsidieregeling opengesteld. Tien subsidies zijn inmiddels verleend.

Vier Gelderse gemeenten werken aan actieplan tegen fijn stof

In Gelderland zijn de gemeenten Ede, Barneveld, Renswoude en Scherpenzeel ook in overleg met de pluimveesector voor een actieplan reductie van fijn stof. Aart de Kruijf is wethouder (SGP) van Barneveld en zegt dit najaar al aanvullende regels te verwachten voor pluimveebedrijven in de Gelderse Vallei. “Samen met de sector willen we maatregelen bij de bron treffen, denk aan het aanpassen van stallen.”

Consequenties vooral voor biologische pluimveebedrijven

Dit gaat mogelijk consequenties hebben voor vooral de biologische pluimveebedrijven. “Pluimveebedrijven hebben de afgelopen jaren een meer open en diervriendelijke stalsysteem gekregen. Consequentie is meer uitstoot. Dit geldt ook zeker voor de biologische bedrijven. Het is de vraag of het nog gerechtvaardigd is dat deze bedrijven een exclusieve benadering krijgen in de wet.”